Thông tin cơ bản về nứt kẽ hậu môn

06-07-2019 Tham vấn: BS. Cung Khắc Thông

Nứt kẽ hậu môn có nguyên nhân và biểu hiện như thế nào?

Nứt kẽ hậu môn có nguyên nhân và biểu hiện như thế nào?

Hỏi bác sĩ Xem thêm

Nứt kẽ hậu môn là gi? Có biểu hiện bệnh như thế nào

06-07-2019 Tham vấn: BS. Cù Thị Khanh

Nứt kẽ hậu môn là một bệnh thuộc vùng hậu môn, tuy nứt kẽ hậu môn rất ít xảy ra tuy nhiên, chúng ta cũng không nên chủ quan

Nứt kẽ hậu môn là một bệnh thuộc vùng hậu môn, tuy nứt kẽ hậu môn rất ít xảy ra tuy nhiên, chúng ta cũng không nên chủ quan

Hỏi bác sĩ Xem thêm