Thời gian làm việc

Đặt lịch online

Ở bất cứ đâu, bất cứ chỗ nào đều có thể đặt lịch khám

* Chương trình khuyến mại có thể thay đổi tuỳ từng thời điểm. Vui lòng chat cùng bác sĩ tư vấn để biết thêm thông tin chi tiết.

Chỉ dẫn đường đi

0 Bệnh nhân đã
đăng ký hôm nay

+ QuáCh Đông D*** | 0347018*** | Bệnh trĩ + Hà Trung H*** | 0905143*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Tú L*** | 0377091*** | Bệnh trĩ + Hà Thị N*** | 0846443*** | Bệnh trĩ + Tạ Văn T*** | 0393491*** | Bệnh trĩ + Vũ Thị L*** | 0868397*** | Bệnh Hậu Môn + Phạm Bảo N*** | 0936039*** | Bệnh trĩ + Đăng Thi H*** | 0362967*** | Bệnh trĩ + Bùi Văn B*** | 0356867*** | Bệnh trĩ + Đỗ Hồng N*** | 0356426*** | Bệnh trĩ + Bùi Thị H*** | 0874868*** | Bệnh trĩ + Trần Thị Thu H*** | 0389607*** | Bệnh trĩ + Lê Thị T*** | 0336539*** | Bệnh trĩ + Ngọ Văn V*** | 0369824*** | Nứt kẽ hậu môn + Hồ Chính T*** | 0782796*** | Bệnh Xã Hội + Trần Văn T*** | 0948382*** | Nứt kẽ hậu môn + Phạm Ngọc A*** | 0911237*** | Bệnh trĩ + Hoàng Thị H*** | 0366214*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Văn G*** | 0931734*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị N*** | 0397049*** | Bệnh trĩ + Hồng N*** | 0946241*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Hà D*** | 0916395*** | Nứt kẽ hậu môn + Lê Tiến D*** | 0364866*** | Bệnh trĩ + Lại Văn C*** | 0819381*** | Nứt kẽ hậu môn + Ngô Thị Kiều L*** | 0906761*** | Bệnh trĩ + Vũ Thị U*** | 0913316*** | Bệnh trĩ + Pham Huyền T*** | 0367831*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị P*** | 0913270*** | Bệnh trĩ + Lê Thu T*** | 0888436*** | Nứt kẽ hậu môn + Lò Thị Ngọc H*** | 0913528*** | Bệnh trĩ + Nguyễn T*** | 0918955*** | Nứt kẽ hậu môn + Pham Van Th*** | 0834498*** | Nứt kẽ hậu môn + Hồ Thị H*** | 0924165*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Mai L*** | 0399163*** | Bệnh trĩ + Mai Thị N*** | 0888421*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Duy H*** | 0868116*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Văn T*** | 0388806*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn M*** | 0916896*** | Nứt kẽ hậu môn + Vì Thị M*** | 0326542*** | Bệnh trĩ + Cao Thi V*** | 0922568*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị P*** | 0758565*** | Bệnh trĩ + Cao Trường G*** | 0342499*** | Nứt kẽ hậu môn + Trương Hồng T*** | 0886027*** | Bệnh trĩ + Phùng Phương T*** | 0936888*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Thu T*** | 0385627*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị N*** | 0383635*** | Nứt kẽ hậu môn + Trần Xuân N*** | 0336355*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Đăng C*** | 0369273*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Trung N*** | 0866170*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn N*** | 0917324*** | Nứt kẽ hậu môn + Trần Thị D*** | 0946329*** | Bệnh trĩ + Lê Thị H*** | 0384150*** | Bệnh Xã Hội + Ngô Bá T*** | 0357079*** | Nứt kẽ hậu môn + Đặng Xuân P*** | 0906283*** | Bệnh trĩ + Trần Ngọc L*** | 0915448*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thi H*** | 0383361*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Mỹ H*** | 0834191*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị T*** | 0904660*** | Bệnh trĩ + Hoàng Văn H*** | 0333403*** | Bệnh Hậu Môn + Lê Thị M*** | 0816180*** | Bệnh trĩ + Nguyen T*** | 0339590*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị Thanh H*** | 0347543*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị T*** | 0343963*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn H*** | 0948135*** | Nứt kẽ hậu môn + Bùi Thị N*** | 0346815*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Đăng T*** | 0868843*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị N*** | 0836542*** | Bệnh trĩ + Đỗ Minh N*** | 0353930*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Đức T*** | 0379787*** | Bệnh Hậu Môn + Dương Thị H*** | 0353344*** | Bệnh trĩ + Lý Thị Vân T*** | 0338593*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Phương D*** | 0356053*** | Bệnh trĩ + Đinh Thị Ngọc N*** | 0334536*** | Bệnh trĩ + Từ Ngọc Q*** | 0854058*** | Bệnh trĩ + Bùi Thị T*** | 0906144*** | Bệnh trĩ + Vũ Ngọc L*** | 0906062*** | Bệnh trĩ + Ma Văn T*** | 0934606*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị P*** | 0945151*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Đức K*** | 0884431*** | Nứt kẽ hậu môn + Giang Thị Bé C*** | 0378329*** | Bệnh trĩ + Vũ Thị M*** | 0941790*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn L*** | 0873913*** | Bệnh trĩ + Trần Thị T*** | 0936155*** | Bệnh trĩ + Đoàn Ngọc L*** | 0904756*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Hoài N*** | 0939181*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thanh T*** | 0854244*** | Bệnh trĩ + Võ D*** | 0877771*** | Bệnh trĩ + Bùi Thị Thanh H*** | 0858531*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Phương D*** | 0326671*** | Nứt kẽ hậu môn + Phạm Trung K*** | 0854245*** | Bệnh trĩ + Khúc Mạnh H*** | 0365607*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Thanh D*** | 0829602*** | Bệnh trĩ + Phạm Thị T*** | 0865636*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Hải Y*** | 0948944*** | Bệnh trĩ + Bùi Thị T*** | 0914237*** | Bệnh trĩ + Huyền Tr*** | 0329878*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Tài T*** | 0912877*** | Bệnh trĩ + Đinh Thị P*** | 0329490*** | Bệnh trĩ + Đinh G*** | 0889718*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Ngọc D*** | 0348774*** | Nứt kẽ hậu môn + Đỗ Thị Huyền Tr*** | 0904041*** | Bệnh trĩ + Trần Đình H*** | 0373213*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị L*** | 0387816*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị H*** | 0758226*** | Bệnh trĩ + Trần Quang L*** | 0386233*** | Bệnh trĩ + Mai Huyền T*** | 0947023*** | Bệnh trĩ + Lê Văn T*** | 0327063*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị T*** | 0365786*** | Bệnh trĩ + Ly Seo G*** | 0928328*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Mạnh T*** | 0912933*** | Nứt kẽ hậu môn + Ngô Thu H*** | 0344542*** | Nứt kẽ hậu môn + Đặng Quang N*** | 0869612*** | Bệnh trĩ + Lê Đức H*** | 0859629*** | Nứt kẽ hậu môn + Vũ Lê T*** | 0961048*** | Nứt kẽ hậu môn + Vương Thị D*** | 0912774*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Phương T*** | 0399850*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Đình H*** | 0356866*** | Bệnh trĩ + Ngô Thị T*** | 0917880*** | Bệnh Hậu Môn + Ngô Thị N*** | 0368476*** | Bệnh trĩ + Nguyễn D*** | 0941783*** | Nứt kẽ hậu môn + Vũ T*** | 0326776*** | Bệnh trĩ + Trần Đức K*** | 0914387*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị T*** | 0388992*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyen Thi P*** | 0374700*** | Bệnh trĩ + Phan Huy H*** | 0855712*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn T*** | 0866688*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thành T*** | 0862063*** | Bệnh trĩ + Phan Tiến V*** | 0523463*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị T*** | 0342977*** | Bệnh trĩ + Quách Thị T*** | 0866770*** | Bệnh trĩ + Kiều Cao N*** | 0961283*** | Bệnh trĩ + Phạm Thị Hồng N*** | 0369862*** | Bệnh trĩ + Lê Thi L*** | 0836852*** | Bệnh trĩ + Trần Thị D*** | 0916555*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Quốc*** | 0855779*** | Bệnh Hậu Môn + Nguyễn Thị T*** | 0387999*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Hữu N*** | 0858021*** | Bệnh Hậu Môn + Nguyễn Thị N*** | 0355250*** | Bệnh trĩ + Trần Thị O*** | 0334909*** | Bệnh trĩ + Tran Thi Phuong T*** | 0352313*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị N*** | 0364157*** | Nứt kẽ hậu môn + Hoàng Đình L*** | 0386972*** | Bệnh trĩ + Cao Văn D*** | 0945470*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị H*** | 0836672*** | Bệnh trĩ + Duong Văn L*** | 0383031*** | Nứt kẽ hậu môn + Dương Quốc C*** | 0368476*** | Nứt kẽ hậu môn + Đinh Trọng T*** | 0833184*** | Nứt kẽ hậu môn + Hoàng Thị Thùy T*** | 0356380*** | Bệnh trĩ + Hoàng Thi C*** | 0936142*** | Bệnh trĩ + Vũ Đức T*** | 0386260*** | Bệnh trĩ + Vũ Thị T*** | 0971725*** | Nứt kẽ hậu môn + Lan P*** | 0344334*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn L*** | 0365899*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Tiến Th*** | 0378392*** | Bệnh trĩ + Trần Văn T*** | 0522913*** | Nứt kẽ hậu môn + Lâm Hồng B*** | 0339751*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn N*** | 0949043*** | Nứt kẽ hậu môn + Bùi Trọng P*** | 0852140*** | Nứt kẽ hậu môn + Phạm Thu Hoài L*** | 0869271*** | Bệnh trĩ + Đinh Thu T*** | 0357950*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Thu T*** | 0868102*** | Bệnh trĩ + Kiều H*** | 0904497*** | Bệnh trĩ + Kiều Thị Khánh L*** | 0352745*** | Bệnh trĩ + Lê Thi L*** | 0893041*** | Nứt kẽ hậu môn + Lê Thị N*** | 0818241*** | Bệnh trĩ + Hà Thị N*** | 0899200*** | Bệnh trĩ + NguyễN Thị L*** | 0901754*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị H*** | 0904973*** | Bệnh trĩ + Đỗ Phương T*** | 0393330*** | Bệnh trĩ + Doanh Văn K*** | 0383660*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Thùy L*** | 0859993*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thuý H*** | 0961424*** | Bệnh trĩ + Lê Thi T*** | 0333610*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Công Đ*** | 0393961*** | Nứt kẽ hậu môn + Hoàng Quốc H*** | 0599999*** | Bệnh trĩ + Phạm Thu T*** | 0347031*** | Bệnh trĩ + Mua Thì L*** | 0393043*** | Bệnh trĩ + Đỗ Thị L*** | 0382250*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Trọng T*** | 0866753*** | Nứt kẽ hậu môn + Bùi Văn D*** | 0868220*** | Nứt kẽ hậu môn + Trương Thị Hương G*** | 0384817*** | Bệnh trĩ + Đào Đức T*** | 0813662*** | Bệnh trĩ
x