Thời gian làm việc

Đặt lịch online

Ở bất cứ đâu, bất cứ chỗ nào đều có thể đặt lịch khám

* Chương trình khuyến mại có thể thay đổi tuỳ từng thời điểm. Vui lòng chat cùng bác sĩ tư vấn để biết thêm thông tin chi tiết.

Chỉ dẫn đường đi

0 Bệnh nhân đã
đăng ký hôm nay

+ Bùi Thị Thanh H*** | 0858531*** | Bệnh trĩ + Phạm Bảo N*** | 0936039*** | Bệnh trĩ + Lò Thị Ngọc H*** | 0913528*** | Bệnh trĩ + Phùng Phương T*** | 0936888*** | Bệnh trĩ + Kiều Thị Khánh L*** | 0352745*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Tú L*** | 0377091*** | Bệnh trĩ + Nguyễn N*** | 0917324*** | Nứt kẽ hậu môn + Giang Thị Bé C*** | 0378329*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Đăng T*** | 0868843*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn T*** | 0866688*** | Nứt kẽ hậu môn + Lê Thi L*** | 0893041*** | Nứt kẽ hậu môn + Đinh Thị P*** | 0329490*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Đức T*** | 0379787*** | Bệnh Hậu Môn + Phan Tiến V*** | 0523463*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Thanh H*** | 0347543*** | Bệnh trĩ + QuáCh Đông D*** | 0347018*** | Bệnh trĩ + Đinh Thu T*** | 0357950*** | Bệnh trĩ + Từ Ngọc Q*** | 0854058*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Mỹ H*** | 0834191*** | Bệnh trĩ + Hồ Chính T*** | 0782796*** | Bệnh Xã Hội + Dương Quốc C*** | 0368476*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Đăng C*** | 0369273*** | Bệnh trĩ + Trần Thị D*** | 0946329*** | Bệnh trĩ + Hoàng Đình L*** | 0386972*** | Bệnh trĩ + Phạm Thị T*** | 0865636*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Đức K*** | 0884431*** | Nứt kẽ hậu môn + Vũ Ngọc L*** | 0906062*** | Bệnh trĩ + Bùi Trọng P*** | 0852140*** | Nứt kẽ hậu môn + Ly Seo G*** | 0928328*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị Phương T*** | 0399850*** | Bệnh trĩ + Ngọ Văn V*** | 0369824*** | Nứt kẽ hậu môn + Mua Thì L*** | 0393043*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị N*** | 0836542*** | Bệnh trĩ + Phạm Trung K*** | 0854245*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị H*** | 0904973*** | Bệnh trĩ + Lâm Hồng B*** | 0339751*** | Bệnh trĩ + Ma Văn T*** | 0934606*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Mai L*** | 0399163*** | Bệnh trĩ + Phạm Thu Hoài L*** | 0869271*** | Bệnh trĩ + Đào Đức T*** | 0813662*** | Bệnh trĩ + Trương Thị Hương G*** | 0384817*** | Bệnh trĩ + Vương Thị D*** | 0912774*** | Bệnh trĩ + Lê Thị T*** | 0336539*** | Bệnh trĩ + Lê Thu T*** | 0888436*** | Nứt kẽ hậu môn + Hoàng Quốc H*** | 0599999*** | Bệnh trĩ + Đặng Quang N*** | 0869612*** | Bệnh trĩ + NguyễN Thị L*** | 0901754*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Phương D*** | 0326671*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Văn T*** | 0388806*** | Bệnh trĩ + Bùi Thị T*** | 0906144*** | Bệnh trĩ + Bùi Văn B*** | 0356867*** | Bệnh trĩ + Hà Thị N*** | 0899200*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Hữu N*** | 0858021*** | Bệnh Hậu Môn + Hoàng Thị H*** | 0366214*** | Nứt kẽ hậu môn + Ngô Thị T*** | 0917880*** | Bệnh Hậu Môn + Nguyễn Phương D*** | 0356053*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thanh T*** | 0854244*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị N*** | 0383635*** | Nứt kẽ hậu môn + Lê Đức H*** | 0859629*** | Nứt kẽ hậu môn + Lê Thị H*** | 0384150*** | Bệnh Xã Hội + Nguyễn Thị L*** | 0387816*** | Bệnh trĩ + Phan Huy H*** | 0855712*** | Bệnh trĩ + Lê Thi T*** | 0333610*** | Bệnh trĩ + Lê Văn T*** | 0327063*** | Nứt kẽ hậu môn + Trần Quang L*** | 0386233*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Thu T*** | 0868102*** | Bệnh trĩ + Kiều H*** | 0904497*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Tiến Th*** | 0378392*** | Bệnh trĩ + Bùi Thị H*** | 0874868*** | Bệnh trĩ + Cao Trường G*** | 0342499*** | Nứt kẽ hậu môn + Đinh Trọng T*** | 0833184*** | Nứt kẽ hậu môn + Lan P*** | 0344334*** | Bệnh trĩ + Hoàng Văn H*** | 0333403*** | Bệnh Hậu Môn + Nguyễn Văn M*** | 0916896*** | Nứt kẽ hậu môn + Vũ Đức T*** | 0386260*** | Bệnh trĩ + Lê Thi L*** | 0836852*** | Bệnh trĩ + Bùi Thị N*** | 0346815*** | Bệnh trĩ + Đăng Thi H*** | 0362967*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Tài T*** | 0912877*** | Bệnh trĩ + Vũ Lê T*** | 0961048*** | Nứt kẽ hậu môn + Doanh Văn K*** | 0383660*** | Bệnh trĩ + Ngô Thị N*** | 0368476*** | Bệnh trĩ + Tạ Văn T*** | 0393491*** | Bệnh trĩ + Phạm Thị Hồng N*** | 0369862*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Trọng T*** | 0866753*** | Nứt kẽ hậu môn + Hà Thị N*** | 0846443*** | Bệnh trĩ + Ngô Thị Kiều L*** | 0906761*** | Bệnh trĩ + Trần Văn T*** | 0948382*** | Nứt kẽ hậu môn + Dương Thị H*** | 0353344*** | Bệnh trĩ + Bùi Văn D*** | 0868220*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị T*** | 0343963*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị H*** | 0836672*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị P*** | 0945151*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Trung N*** | 0866170*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị Thùy L*** | 0859993*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Duy H*** | 0868116*** | Nứt kẽ hậu môn + Trần Thị Thu H*** | 0389607*** | Bệnh trĩ + Vũ Thị U*** | 0913316*** | Bệnh trĩ + Lê Thị M*** | 0816180*** | Bệnh trĩ + Lê Tiến D*** | 0364866*** | Bệnh trĩ + Khúc Mạnh H*** | 0365607*** | Bệnh trĩ + Đinh G*** | 0889718*** | Bệnh trĩ + Đỗ Minh N*** | 0353930*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị P*** | 0758565*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn L*** | 0365899*** | Bệnh trĩ + Kiều Cao N*** | 0961283*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị N*** | 0397049*** | Bệnh trĩ + Tran Thi Phuong T*** | 0352313*** | Bệnh trĩ + Bùi Thị T*** | 0914237*** | Bệnh trĩ + Huyền Tr*** | 0329878*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn D*** | 0941783*** | Nứt kẽ hậu môn + Lê Thị N*** | 0818241*** | Bệnh trĩ + Trần Thị O*** | 0334909*** | Bệnh trĩ + Nguyen T*** | 0339590*** | Nứt kẽ hậu môn + Cao Thi V*** | 0922568*** | Bệnh trĩ + Đỗ Thị Huyền Tr*** | 0904041*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Mạnh T*** | 0912933*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Hà D*** | 0916395*** | Nứt kẽ hậu môn + Vũ Thị M*** | 0941790*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị T*** | 0388992*** | Nứt kẽ hậu môn + Ngô Thu H*** | 0344542*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thi H*** | 0383361*** | Bệnh trĩ + Hà Trung H*** | 0905143*** | Bệnh trĩ + Mai Thị N*** | 0888421*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thuý H*** | 0961424*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị H*** | 0758226*** | Bệnh trĩ + Trần Thị T*** | 0936155*** | Bệnh trĩ + Hoàng Thi C*** | 0936142*** | Bệnh trĩ + Vì Thị M*** | 0326542*** | Bệnh trĩ + Cao Văn D*** | 0945470*** | Nứt kẽ hậu môn + Đỗ Thị L*** | 0382250*** | Bệnh trĩ + Đỗ Phương T*** | 0393330*** | Bệnh trĩ + Phạm Thu T*** | 0347031*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn H*** | 0948135*** | Nứt kẽ hậu môn + Đặng Xuân P*** | 0906283*** | Bệnh trĩ + Phạm Ngọc A*** | 0911237*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn G*** | 0931734*** | Nứt kẽ hậu môn + Võ D*** | 0877771*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Hoài N*** | 0939181*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Thanh D*** | 0829602*** | Bệnh trĩ + Hoàng Thị Thùy T*** | 0356380*** | Bệnh trĩ + Vũ T*** | 0326776*** | Bệnh trĩ + Trương Hồng T*** | 0886027*** | Bệnh trĩ + Đỗ Hồng N*** | 0356426*** | Bệnh trĩ + Mai Huyền T*** | 0947023*** | Bệnh trĩ + Trần Văn T*** | 0522913*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị N*** | 0364157*** | Nứt kẽ hậu môn + Hồ Thị H*** | 0924165*** | Bệnh trĩ + Pham Van Th*** | 0834498*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị P*** | 0913270*** | Bệnh trĩ + Hồng N*** | 0946241*** | Bệnh trĩ + Đinh Thị Ngọc N*** | 0334536*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Hải Y*** | 0948944*** | Bệnh trĩ + Trần Ngọc L*** | 0915448*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thành T*** | 0862063*** | Bệnh trĩ + Trần Đình H*** | 0373213*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị T*** | 0904660*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Thu T*** | 0385627*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Đình H*** | 0356866*** | Bệnh trĩ + Quách Thị T*** | 0866770*** | Bệnh trĩ + Trần Đức K*** | 0914387*** | Nứt kẽ hậu môn + Lý Thị Vân T*** | 0338593*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị T*** | 0387999*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn L*** | 0873913*** | Bệnh trĩ + Ngô Bá T*** | 0357079*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị T*** | 0365786*** | Bệnh trĩ + Trần Thị D*** | 0916555*** | Bệnh trĩ + Duong Văn L*** | 0383031*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị T*** | 0342977*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn N*** | 0949043*** | Nứt kẽ hậu môn + Đoàn Ngọc L*** | 0904756*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Công Đ*** | 0393961*** | Nứt kẽ hậu môn + Lại Văn C*** | 0819381*** | Nứt kẽ hậu môn + Trần Xuân N*** | 0336355*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Ngọc D*** | 0348774*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyen Thi P*** | 0374700*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Quốc*** | 0855779*** | Bệnh Hậu Môn + Vũ Thị L*** | 0868397*** | Bệnh Hậu Môn + Nguyễn T*** | 0918955*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị N*** | 0355250*** | Bệnh trĩ + Vũ Thị T*** | 0971725*** | Nứt kẽ hậu môn + Pham Huyền T*** | 0367831*** | Nứt kẽ hậu môn
x