Tiếp đón bệnh nhân

Phòng khám bệnh trĩ Hưng Thịnh

Phong cách phục vụ chuyên nghiệp, tận tâm

Không gian khám chữa bệnh lý tưởng

Điểm nổi bật của Phòng khám bệnh trĩ Hưng Thịnh chính là hệ thống phòng khoa được liên kết tổng thể từ

phòng khám chữa bệnh đến phòng phục hồi chức năng.

Phòng khám nội khoa

Phòng xét nghiệm

Phòng siêu âm

Phòng tiểu phẫu vô trùng đạt tiêu chuẩn quốc tế

Phòng lưu bệnh nhân

Thường xuyên cải tiến, sáng tạo nhiều dịch vụ tiện ích cho khách hàng

Với mong muốn tất cả khách hàng được chăm sóc sức khỏe toàn diện, Phòng khám bệnh trĩ Hưng Thịnh triển khai áp dụng nhiều dịch vụ tiện ích như đặt lịch hẹn khám, khám bệnh ngoài giờ.

0 Bệnh nhân đã
đăng ký hôm nay

+ Tran Thi Phuong T*** | 0352313*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thuý H*** | 0961424*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Đăng C*** | 0369273*** | Bệnh trĩ + Bùi Thị H*** | 0874868*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị T*** | 0387999*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Trọng T*** | 0866753*** | Nứt kẽ hậu môn + Quách Thị T*** | 0866770*** | Bệnh trĩ + Bùi Văn D*** | 0868220*** | Nứt kẽ hậu môn + Trần Thị D*** | 0946329*** | Bệnh trĩ + Lê Thị T*** | 0336539*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị N*** | 0364157*** | Nứt kẽ hậu môn + Đỗ Thị L*** | 0382250*** | Bệnh trĩ + Kiều Thị Khánh L*** | 0352745*** | Bệnh trĩ + Phạm Ngọc A*** | 0911237*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Mỹ H*** | 0834191*** | Bệnh trĩ + Phạm Thị T*** | 0865636*** | Bệnh trĩ + Vũ T*** | 0326776*** | Bệnh trĩ + Đào Đức T*** | 0813662*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị H*** | 0904973*** | Bệnh trĩ + Hà Thị N*** | 0846443*** | Bệnh trĩ + Trần Thị T*** | 0936155*** | Bệnh trĩ + Vũ Ngọc L*** | 0906062*** | Bệnh trĩ + Lê Tiến D*** | 0364866*** | Bệnh trĩ + Nguyễn D*** | 0941783*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị T*** | 0388992*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Văn T*** | 0866688*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn N*** | 0917324*** | Nứt kẽ hậu môn + Bùi Thị N*** | 0346815*** | Bệnh trĩ + Vương Thị D*** | 0912774*** | Bệnh trĩ + Hoàng Thị Thùy T*** | 0356380*** | Bệnh trĩ + Huyền Tr*** | 0329878*** | Nứt kẽ hậu môn + Đinh Trọng T*** | 0833184*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Hoài N*** | 0939181*** | Bệnh trĩ + Trần Ngọc L*** | 0915448*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị H*** | 0758226*** | Bệnh trĩ + Phạm Thu Hoài L*** | 0869271*** | Bệnh trĩ + Trần Quang L*** | 0386233*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Quốc*** | 0855779*** | Bệnh Hậu Môn + Bùi Trọng P*** | 0852140*** | Nứt kẽ hậu môn + Hoàng Đình L*** | 0386972*** | Bệnh trĩ + Ma Văn T*** | 0934606*** | Nứt kẽ hậu môn + Ngô Bá T*** | 0357079*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Trung N*** | 0866170*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Phương D*** | 0356053*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Thu T*** | 0868102*** | Bệnh trĩ + Cao Trường G*** | 0342499*** | Nứt kẽ hậu môn + Phùng Phương T*** | 0936888*** | Bệnh trĩ + Hoàng Văn H*** | 0333403*** | Bệnh Hậu Môn + Đỗ Phương T*** | 0393330*** | Bệnh trĩ + Trần Đình H*** | 0373213*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Duy H*** | 0868116*** | Nứt kẽ hậu môn + Cao Thi V*** | 0922568*** | Bệnh trĩ + Cao Văn D*** | 0945470*** | Nứt kẽ hậu môn + Trần Đức K*** | 0914387*** | Nứt kẽ hậu môn + Ngô Thu H*** | 0344542*** | Nứt kẽ hậu môn + Vũ Thị U*** | 0913316*** | Bệnh trĩ + Trương Thị Hương G*** | 0384817*** | Bệnh trĩ + Lý Thị Vân T*** | 0338593*** | Bệnh trĩ + Lê Thi T*** | 0333610*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Tú L*** | 0377091*** | Bệnh trĩ + Trần Văn T*** | 0522913*** | Nứt kẽ hậu môn + Vũ Thị T*** | 0971725*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Tài T*** | 0912877*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị P*** | 0945151*** | Bệnh trĩ + Kiều H*** | 0904497*** | Bệnh trĩ + Lò Thị Ngọc H*** | 0913528*** | Bệnh trĩ + Khúc Mạnh H*** | 0365607*** | Bệnh trĩ + Nguyễn T*** | 0918955*** | Nứt kẽ hậu môn + Lâm Hồng B*** | 0339751*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn H*** | 0948135*** | Nứt kẽ hậu môn + Vũ Lê T*** | 0961048*** | Nứt kẽ hậu môn + Đặng Xuân P*** | 0906283*** | Bệnh trĩ + Trần Thị Thu H*** | 0389607*** | Bệnh trĩ + Vì Thị M*** | 0326542*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Tiến Th*** | 0378392*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị T*** | 0904660*** | Bệnh trĩ + Trần Thị D*** | 0916555*** | Bệnh trĩ + Lê Thu T*** | 0888436*** | Nứt kẽ hậu môn + Vũ Thị M*** | 0941790*** | Bệnh trĩ + Lan P*** | 0344334*** | Bệnh trĩ + Trần Văn T*** | 0948382*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thanh T*** | 0854244*** | Bệnh trĩ + Lê Thị H*** | 0384150*** | Bệnh Xã Hội + Nguyễn Hữu N*** | 0858021*** | Bệnh Hậu Môn + Pham Van Th*** | 0834498*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị H*** | 0836672*** | Bệnh trĩ + Phạm Bảo N*** | 0936039*** | Bệnh trĩ + Đoàn Ngọc L*** | 0904756*** | Bệnh trĩ + Đinh Thị Ngọc N*** | 0334536*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị T*** | 0365786*** | Bệnh trĩ + Kiều Cao N*** | 0961283*** | Bệnh trĩ + NguyễN Thị L*** | 0901754*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Hà D*** | 0916395*** | Nứt kẽ hậu môn + Lê Thi L*** | 0893041*** | Nứt kẽ hậu môn + Từ Ngọc Q*** | 0854058*** | Bệnh trĩ + Giang Thị Bé C*** | 0378329*** | Bệnh trĩ + Hồ Chính T*** | 0782796*** | Bệnh Xã Hội + Mua Thì L*** | 0393043*** | Bệnh trĩ + Lê Văn T*** | 0327063*** | Nứt kẽ hậu môn + Vũ Đức T*** | 0386260*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị T*** | 0342977*** | Bệnh trĩ + Vũ Thị L*** | 0868397*** | Bệnh Hậu Môn + Nguyễn Ngọc D*** | 0348774*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Đức T*** | 0379787*** | Bệnh Hậu Môn + Phan Tiến V*** | 0523463*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị N*** | 0836542*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn T*** | 0388806*** | Bệnh trĩ + Nguyen Thi P*** | 0374700*** | Bệnh trĩ + Bùi Thị Thanh H*** | 0858531*** | Bệnh trĩ + Mai Huyền T*** | 0947023*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Thu T*** | 0385627*** | Nứt kẽ hậu môn + Phạm Thu T*** | 0347031*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Thanh H*** | 0347543*** | Bệnh trĩ + Đặng Quang N*** | 0869612*** | Bệnh trĩ + Đỗ Thị Huyền Tr*** | 0904041*** | Bệnh trĩ + Lê Thị N*** | 0818241*** | Bệnh trĩ + Đinh Thị P*** | 0329490*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Thùy L*** | 0859993*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị N*** | 0383635*** | Nứt kẽ hậu môn + Ngô Thị N*** | 0368476*** | Bệnh trĩ + Lê Đức H*** | 0859629*** | Nứt kẽ hậu môn + Bùi Văn B*** | 0356867*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Phương T*** | 0399850*** | Bệnh trĩ + Lại Văn C*** | 0819381*** | Nứt kẽ hậu môn + Phạm Thị Hồng N*** | 0369862*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thi H*** | 0383361*** | Bệnh trĩ + Hà Trung H*** | 0905143*** | Bệnh trĩ + Ly Seo G*** | 0928328*** | Nứt kẽ hậu môn + Ngô Thị T*** | 0917880*** | Bệnh Hậu Môn + Đỗ Minh N*** | 0353930*** | Bệnh trĩ + Ngô Thị Kiều L*** | 0906761*** | Bệnh trĩ + Bùi Thị T*** | 0914237*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị P*** | 0758565*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Công Đ*** | 0393961*** | Nứt kẽ hậu môn + Dương Thị H*** | 0353344*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Đức K*** | 0884431*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị P*** | 0913270*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn L*** | 0365899*** | Bệnh trĩ + Hà Thị N*** | 0899200*** | Bệnh trĩ + Duong Văn L*** | 0383031*** | Nứt kẽ hậu môn + Dương Quốc C*** | 0368476*** | Nứt kẽ hậu môn + Đỗ Hồng N*** | 0356426*** | Bệnh trĩ + Tạ Văn T*** | 0393491*** | Bệnh trĩ + Hoàng Thị H*** | 0366214*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Phương D*** | 0326671*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Mai L*** | 0399163*** | Bệnh trĩ + Hồ Thị H*** | 0924165*** | Bệnh trĩ + Lê Thi L*** | 0836852*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị N*** | 0397049*** | Bệnh trĩ + Đăng Thi H*** | 0362967*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị L*** | 0387816*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn N*** | 0949043*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thành T*** | 0862063*** | Bệnh trĩ + Ngọ Văn V*** | 0369824*** | Nứt kẽ hậu môn + Đinh Thu T*** | 0357950*** | Bệnh trĩ + Trần Xuân N*** | 0336355*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn G*** | 0931734*** | Nứt kẽ hậu môn + Võ D*** | 0877771*** | Bệnh trĩ + Doanh Văn K*** | 0383660*** | Bệnh trĩ + Phạm Trung K*** | 0854245*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Đăng T*** | 0868843*** | Bệnh trĩ + Lê Thị M*** | 0816180*** | Bệnh trĩ + Trương Hồng T*** | 0886027*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn M*** | 0916896*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị Hải Y*** | 0948944*** | Bệnh trĩ + Hoàng Quốc H*** | 0599999*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Thanh D*** | 0829602*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị N*** | 0355250*** | Bệnh trĩ + Hoàng Thi C*** | 0936142*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị T*** | 0343963*** | Bệnh trĩ + Trần Thị O*** | 0334909*** | Bệnh trĩ + Phan Huy H*** | 0855712*** | Bệnh trĩ + Nguyen T*** | 0339590*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Văn L*** | 0873913*** | Bệnh trĩ + Mai Thị N*** | 0888421*** | Bệnh trĩ + QuáCh Đông D*** | 0347018*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Đình H*** | 0356866*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Mạnh T*** | 0912933*** | Nứt kẽ hậu môn + Hồng N*** | 0946241*** | Bệnh trĩ + Bùi Thị T*** | 0906144*** | Bệnh trĩ + Đinh G*** | 0889718*** | Bệnh trĩ + Pham Huyền T*** | 0367831*** | Nứt kẽ hậu môn
x