Tiếp đón bệnh nhân

Phòng khám bệnh trĩ Hưng Thịnh

Phong cách phục vụ chuyên nghiệp, tận tâm

Không gian khám chữa bệnh lý tưởng

Điểm nổi bật của Phòng khám bệnh trĩ Hưng Thịnh chính là hệ thống phòng khoa được liên kết tổng thể từ

phòng khám chữa bệnh đến phòng phục hồi chức năng.

Phòng khám nội khoa

Phòng xét nghiệm

Phòng siêu âm

Phòng tiểu phẫu vô trùng đạt tiêu chuẩn quốc tế

Phòng lưu bệnh nhân

Thường xuyên cải tiến, sáng tạo nhiều dịch vụ tiện ích cho khách hàng

Với mong muốn tất cả khách hàng được chăm sóc sức khỏe toàn diện, Phòng khám bệnh trĩ Hưng Thịnh triển khai áp dụng nhiều dịch vụ tiện ích như đặt lịch hẹn khám, khám bệnh ngoài giờ.

104 Bệnh nhân đã
đăng ký hôm nay

+ Ngô Thu H*** | 0344542*** | Nứt kẽ hậu môn + Vũ Thị L*** | 0868397*** | Bệnh Hậu Môn + Trần Ngọc L*** | 0915448*** | Nứt kẽ hậu môn + Lại Văn C*** | 0819381*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị T*** | 0365786*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Thu T*** | 0868102*** | Bệnh trĩ + Lê Thị H*** | 0384150*** | Bệnh Xã Hội + Nguyễn Quốc*** | 0855779*** | Bệnh Hậu Môn + Vũ Lê T*** | 0961048*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Mai L*** | 0399163*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn L*** | 0365899*** | Bệnh trĩ + Hoàng Văn H*** | 0333403*** | Bệnh Hậu Môn + Đinh Trọng T*** | 0833184*** | Nứt kẽ hậu môn + Quách Thị T*** | 0866770*** | Bệnh trĩ + Vũ Đức T*** | 0386260*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Mỹ H*** | 0834191*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Tài T*** | 0912877*** | Bệnh trĩ + Dương Quốc C*** | 0368476*** | Nứt kẽ hậu môn + Ngọ Văn V*** | 0369824*** | Nứt kẽ hậu môn + Hồ Chính T*** | 0782796*** | Bệnh Xã Hội + Tran Thi Phuong T*** | 0352313*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Mạnh T*** | 0912933*** | Nứt kẽ hậu môn + Trần Xuân N*** | 0336355*** | Bệnh trĩ + Bùi Trọng P*** | 0852140*** | Nứt kẽ hậu môn + Trần Văn T*** | 0948382*** | Nứt kẽ hậu môn + Phạm Thu T*** | 0347031*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thanh T*** | 0854244*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị T*** | 0387999*** | Bệnh trĩ + Lý Thị Vân T*** | 0338593*** | Bệnh trĩ + Đỗ Hồng N*** | 0356426*** | Bệnh trĩ + Vũ Thị U*** | 0913316*** | Bệnh trĩ + Vũ Thị M*** | 0941790*** | Bệnh trĩ + Đào Đức T*** | 0813662*** | Bệnh trĩ + Giang Thị Bé C*** | 0378329*** | Bệnh trĩ + Cao Trường G*** | 0342499*** | Nứt kẽ hậu môn + Trần Đức K*** | 0914387*** | Nứt kẽ hậu môn + Bùi Thị H*** | 0874868*** | Bệnh trĩ + Mai Thị N*** | 0888421*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Đăng T*** | 0868843*** | Bệnh trĩ + Ngô Thị Kiều L*** | 0906761*** | Bệnh trĩ + Phan Huy H*** | 0855712*** | Bệnh trĩ + Lê Thi L*** | 0893041*** | Nứt kẽ hậu môn + Ngô Thị N*** | 0368476*** | Bệnh trĩ + Nguyễn N*** | 0917324*** | Nứt kẽ hậu môn + Khúc Mạnh H*** | 0365607*** | Bệnh trĩ + Vũ Ngọc L*** | 0906062*** | Bệnh trĩ + Lan P*** | 0344334*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Hoài N*** | 0939181*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị T*** | 0342977*** | Bệnh trĩ + Trần Văn T*** | 0522913*** | Nứt kẽ hậu môn + Bùi Thị N*** | 0346815*** | Bệnh trĩ + Pham Van Th*** | 0834498*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Đức T*** | 0379787*** | Bệnh Hậu Môn + QuáCh Đông D*** | 0347018*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Phương D*** | 0356053*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Đình H*** | 0356866*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Tiến Th*** | 0378392*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Thanh H*** | 0347543*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Duy H*** | 0868116*** | Nứt kẽ hậu môn + Lâm Hồng B*** | 0339751*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Phương T*** | 0399850*** | Bệnh trĩ + Lê Thi T*** | 0333610*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Thùy L*** | 0859993*** | Bệnh trĩ + Trần Thị O*** | 0334909*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị N*** | 0364157*** | Nứt kẽ hậu môn + Phạm Thị Hồng N*** | 0369862*** | Bệnh trĩ + Đinh Thị Ngọc N*** | 0334536*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Trung N*** | 0866170*** | Nứt kẽ hậu môn + NguyễN Thị L*** | 0901754*** | Bệnh trĩ + Đỗ Thị Huyền Tr*** | 0904041*** | Bệnh trĩ + Trần Đình H*** | 0373213*** | Bệnh trĩ + Từ Ngọc Q*** | 0854058*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Ngọc D*** | 0348774*** | Nứt kẽ hậu môn + Vương Thị D*** | 0912774*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thi H*** | 0383361*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị T*** | 0343963*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thuý H*** | 0961424*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Tú L*** | 0377091*** | Bệnh trĩ + Đỗ Minh N*** | 0353930*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Hải Y*** | 0948944*** | Bệnh trĩ + Phan Tiến V*** | 0523463*** | Bệnh trĩ + Võ D*** | 0877771*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Phương D*** | 0326671*** | Nứt kẽ hậu môn + Lê Đức H*** | 0859629*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Hà D*** | 0916395*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị P*** | 0945151*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Thu T*** | 0385627*** | Nứt kẽ hậu môn + Đặng Quang N*** | 0869612*** | Bệnh trĩ + Hoàng Thị Thùy T*** | 0356380*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị N*** | 0836542*** | Bệnh trĩ + Lê Tiến D*** | 0364866*** | Bệnh trĩ + Hà Trung H*** | 0905143*** | Bệnh trĩ + Vì Thị M*** | 0326542*** | Bệnh trĩ + Phùng Phương T*** | 0936888*** | Bệnh trĩ + Phạm Bảo N*** | 0936039*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Đức K*** | 0884431*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị H*** | 0904973*** | Bệnh trĩ + Đặng Xuân P*** | 0906283*** | Bệnh trĩ + Lò Thị Ngọc H*** | 0913528*** | Bệnh trĩ + Kiều Cao N*** | 0961283*** | Bệnh trĩ + Đỗ Phương T*** | 0393330*** | Bệnh trĩ + Lê Thu T*** | 0888436*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị H*** | 0758226*** | Bệnh trĩ + Trương Thị Hương G*** | 0384817*** | Bệnh trĩ + Hà Thị N*** | 0846443*** | Bệnh trĩ + Đinh Thị P*** | 0329490*** | Bệnh trĩ + Tạ Văn T*** | 0393491*** | Bệnh trĩ + Lê Thị N*** | 0818241*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thành T*** | 0862063*** | Bệnh trĩ + Bùi Văn D*** | 0868220*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Văn H*** | 0948135*** | Nứt kẽ hậu môn + Ly Seo G*** | 0928328*** | Nứt kẽ hậu môn + Hoàng Quốc H*** | 0599999*** | Bệnh trĩ + Bùi Văn B*** | 0356867*** | Bệnh trĩ + Kiều Thị Khánh L*** | 0352745*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị T*** | 0904660*** | Bệnh trĩ + Trần Thị D*** | 0916555*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn L*** | 0873913*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị T*** | 0388992*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn T*** | 0918955*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Văn N*** | 0949043*** | Nứt kẽ hậu môn + Hoàng Thi C*** | 0936142*** | Bệnh trĩ + Cao Văn D*** | 0945470*** | Nứt kẽ hậu môn + Hà Thị N*** | 0899200*** | Bệnh trĩ + Phạm Trung K*** | 0854245*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Trọng T*** | 0866753*** | Nứt kẽ hậu môn + Phạm Ngọc A*** | 0911237*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị N*** | 0383635*** | Nứt kẽ hậu môn + Trần Thị D*** | 0946329*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị P*** | 0913270*** | Bệnh trĩ + Ngô Bá T*** | 0357079*** | Nứt kẽ hậu môn + Duong Văn L*** | 0383031*** | Nứt kẽ hậu môn + Bùi Thị T*** | 0914237*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn G*** | 0931734*** | Nứt kẽ hậu môn + Vũ T*** | 0326776*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị P*** | 0758565*** | Bệnh trĩ + Huyền Tr*** | 0329878*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyen Thi P*** | 0374700*** | Bệnh trĩ + Nguyễn D*** | 0941783*** | Nứt kẽ hậu môn + Trần Thị T*** | 0936155*** | Bệnh trĩ + Pham Huyền T*** | 0367831*** | Nứt kẽ hậu môn + Lê Văn T*** | 0327063*** | Nứt kẽ hậu môn + Hoàng Đình L*** | 0386972*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Hữu N*** | 0858021*** | Bệnh Hậu Môn + Nguyễn Thị Thanh D*** | 0829602*** | Bệnh trĩ + Đăng Thi H*** | 0362967*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị L*** | 0387816*** | Bệnh trĩ + Kiều H*** | 0904497*** | Bệnh trĩ + Đoàn Ngọc L*** | 0904756*** | Bệnh trĩ + Mua Thì L*** | 0393043*** | Bệnh trĩ + Hoàng Thị H*** | 0366214*** | Nứt kẽ hậu môn + Bùi Thị T*** | 0906144*** | Bệnh trĩ + Cao Thi V*** | 0922568*** | Bệnh trĩ + Hồng N*** | 0946241*** | Bệnh trĩ + Phạm Thu Hoài L*** | 0869271*** | Bệnh trĩ + Trương Hồng T*** | 0886027*** | Bệnh trĩ + Trần Quang L*** | 0386233*** | Bệnh trĩ + Trần Thị Thu H*** | 0389607*** | Bệnh trĩ + Doanh Văn K*** | 0383660*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn M*** | 0916896*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Văn T*** | 0866688*** | Nứt kẽ hậu môn + Ma Văn T*** | 0934606*** | Nứt kẽ hậu môn + Mai Huyền T*** | 0947023*** | Bệnh trĩ + Đinh G*** | 0889718*** | Bệnh trĩ + Ngô Thị T*** | 0917880*** | Bệnh Hậu Môn + Đinh Thu T*** | 0357950*** | Bệnh trĩ + Lê Thị M*** | 0816180*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn T*** | 0388806*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị N*** | 0397049*** | Bệnh trĩ + Bùi Thị Thanh H*** | 0858531*** | Bệnh trĩ + Nguyen T*** | 0339590*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị N*** | 0355250*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị H*** | 0836672*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Công Đ*** | 0393961*** | Nứt kẽ hậu môn + Vũ Thị T*** | 0971725*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Đăng C*** | 0369273*** | Bệnh trĩ + Lê Thị T*** | 0336539*** | Bệnh trĩ + Đỗ Thị L*** | 0382250*** | Bệnh trĩ + Lê Thi L*** | 0836852*** | Bệnh trĩ + Hồ Thị H*** | 0924165*** | Bệnh trĩ + Dương Thị H*** | 0353344*** | Bệnh trĩ + Phạm Thị T*** | 0865636*** | Bệnh trĩ
x