Tiếp đón bệnh nhân

Phòng khám bệnh trĩ Hưng Thịnh

Phong cách phục vụ chuyên nghiệp, tận tâm

Không gian khám chữa bệnh lý tưởng

Điểm nổi bật của Phòng khám bệnh trĩ Hưng Thịnh chính là hệ thống phòng khoa được liên kết tổng thể từ

phòng khám chữa bệnh đến phòng phục hồi chức năng.

Phòng khám nội khoa

Phòng xét nghiệm

Phòng siêu âm

Phòng tiểu phẫu vô trùng đạt tiêu chuẩn quốc tế

Phòng lưu bệnh nhân

Thường xuyên cải tiến, sáng tạo nhiều dịch vụ tiện ích cho khách hàng

Với mong muốn tất cả khách hàng được chăm sóc sức khỏe toàn diện, Phòng khám bệnh trĩ Hưng Thịnh triển khai áp dụng nhiều dịch vụ tiện ích như đặt lịch hẹn khám, khám bệnh ngoài giờ.

0 Bệnh nhân đã
đăng ký hôm nay

+ Đinh G*** | 0889718*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị T*** | 0388992*** | Nứt kẽ hậu môn + Trần Thị O*** | 0334909*** | Bệnh trĩ + Trần Xuân N*** | 0336355*** | Bệnh trĩ + Phạm Thị T*** | 0865636*** | Bệnh trĩ + Từ Ngọc Q*** | 0854058*** | Bệnh trĩ + Hoàng Thị Thùy T*** | 0356380*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Hà D*** | 0916395*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Đăng C*** | 0369273*** | Bệnh trĩ + Ngô Thị N*** | 0368476*** | Bệnh trĩ + Vương Thị D*** | 0912774*** | Bệnh trĩ + Bùi Thị T*** | 0906144*** | Bệnh trĩ + Cao Trường G*** | 0342499*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn N*** | 0917324*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị P*** | 0945151*** | Bệnh trĩ + Bùi Văn D*** | 0868220*** | Nứt kẽ hậu môn + Doanh Văn K*** | 0383660*** | Bệnh trĩ + Đỗ Minh N*** | 0353930*** | Bệnh trĩ + Vũ Thị T*** | 0971725*** | Nứt kẽ hậu môn + QuáCh Đông D*** | 0347018*** | Bệnh trĩ + Đoàn Ngọc L*** | 0904756*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Tài T*** | 0912877*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Duy H*** | 0868116*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị Thùy L*** | 0859993*** | Bệnh trĩ + Phùng Phương T*** | 0936888*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Phương D*** | 0356053*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Hải Y*** | 0948944*** | Bệnh trĩ + Tran Thi Phuong T*** | 0352313*** | Bệnh trĩ + NguyễN Thị L*** | 0901754*** | Bệnh trĩ + Bùi Thị H*** | 0874868*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị H*** | 0836672*** | Bệnh trĩ + Bùi Thị N*** | 0346815*** | Bệnh trĩ + Cao Thi V*** | 0922568*** | Bệnh trĩ + Pham Huyền T*** | 0367831*** | Nứt kẽ hậu môn + Phạm Bảo N*** | 0936039*** | Bệnh trĩ + Lâm Hồng B*** | 0339751*** | Bệnh trĩ + Đỗ Phương T*** | 0393330*** | Bệnh trĩ + Đăng Thi H*** | 0362967*** | Bệnh trĩ + Lê Thị T*** | 0336539*** | Bệnh trĩ + Hoàng Văn H*** | 0333403*** | Bệnh Hậu Môn + Ngô Bá T*** | 0357079*** | Nứt kẽ hậu môn + Ngô Thu H*** | 0344542*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị T*** | 0365786*** | Bệnh trĩ + Vũ Đức T*** | 0386260*** | Bệnh trĩ + Phạm Thị Hồng N*** | 0369862*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Công Đ*** | 0393961*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị N*** | 0383635*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị T*** | 0904660*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Tú L*** | 0377091*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Thu T*** | 0385627*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Quốc*** | 0855779*** | Bệnh Hậu Môn + Vũ Lê T*** | 0961048*** | Nứt kẽ hậu môn + Đỗ Hồng N*** | 0356426*** | Bệnh trĩ + Ngô Thị Kiều L*** | 0906761*** | Bệnh trĩ + Huyền Tr*** | 0329878*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị N*** | 0397049*** | Bệnh trĩ + Phan Huy H*** | 0855712*** | Bệnh trĩ + Hoàng Thị H*** | 0366214*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Văn T*** | 0866688*** | Nứt kẽ hậu môn + Lý Thị Vân T*** | 0338593*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị H*** | 0758226*** | Bệnh trĩ + Ma Văn T*** | 0934606*** | Nứt kẽ hậu môn + Đỗ Thị Huyền Tr*** | 0904041*** | Bệnh trĩ + Lê Thị M*** | 0816180*** | Bệnh trĩ + Lê Thi L*** | 0893041*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thành T*** | 0862063*** | Bệnh trĩ + Trương Thị Hương G*** | 0384817*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Phương D*** | 0326671*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Ngọc D*** | 0348774*** | Nứt kẽ hậu môn + Lê Tiến D*** | 0364866*** | Bệnh trĩ + Trần Văn T*** | 0948382*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị T*** | 0343963*** | Bệnh trĩ + Lê Thị N*** | 0818241*** | Bệnh trĩ + Ngọ Văn V*** | 0369824*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị Thu T*** | 0868102*** | Bệnh trĩ + Lại Văn C*** | 0819381*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Văn G*** | 0931734*** | Nứt kẽ hậu môn + Lê Đức H*** | 0859629*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị P*** | 0913270*** | Bệnh trĩ + Hoàng Đình L*** | 0386972*** | Bệnh trĩ + Lê Thị H*** | 0384150*** | Bệnh Xã Hội + Trần Đức K*** | 0914387*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Đăng T*** | 0868843*** | Bệnh trĩ + Lê Thi L*** | 0836852*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Mai L*** | 0399163*** | Bệnh trĩ + Lê Thi T*** | 0333610*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn L*** | 0873913*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị L*** | 0387816*** | Bệnh trĩ + Trần Thị T*** | 0936155*** | Bệnh trĩ + Hồng N*** | 0946241*** | Bệnh trĩ + Trần Đình H*** | 0373213*** | Bệnh trĩ + Bùi Văn B*** | 0356867*** | Bệnh trĩ + Vũ Thị L*** | 0868397*** | Bệnh Hậu Môn + Ngô Thị T*** | 0917880*** | Bệnh Hậu Môn + Hà Thị N*** | 0899200*** | Bệnh trĩ + Trần Thị Thu H*** | 0389607*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Thanh H*** | 0347543*** | Bệnh trĩ + Đinh Thị Ngọc N*** | 0334536*** | Bệnh trĩ + Lê Văn T*** | 0327063*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn D*** | 0941783*** | Nứt kẽ hậu môn + Hồ Chính T*** | 0782796*** | Bệnh Xã Hội + Đặng Quang N*** | 0869612*** | Bệnh trĩ + Đinh Thị P*** | 0329490*** | Bệnh trĩ + Hoàng Thi C*** | 0936142*** | Bệnh trĩ + Trần Ngọc L*** | 0915448*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị N*** | 0355250*** | Bệnh trĩ + Đỗ Thị L*** | 0382250*** | Bệnh trĩ + Hà Thị N*** | 0846443*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thi H*** | 0383361*** | Bệnh trĩ + Phạm Ngọc A*** | 0911237*** | Bệnh trĩ + Nguyen T*** | 0339590*** | Nứt kẽ hậu môn + Pham Van Th*** | 0834498*** | Nứt kẽ hậu môn + Phạm Trung K*** | 0854245*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Đình H*** | 0356866*** | Bệnh trĩ + Đào Đức T*** | 0813662*** | Bệnh trĩ + Vũ Thị M*** | 0941790*** | Bệnh trĩ + Vũ T*** | 0326776*** | Bệnh trĩ + Giang Thị Bé C*** | 0378329*** | Bệnh trĩ + Hà Trung H*** | 0905143*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn M*** | 0916896*** | Nứt kẽ hậu môn + Trần Thị D*** | 0946329*** | Bệnh trĩ + Phạm Thu Hoài L*** | 0869271*** | Bệnh trĩ + Kiều Thị Khánh L*** | 0352745*** | Bệnh trĩ + Khúc Mạnh H*** | 0365607*** | Bệnh trĩ + Vì Thị M*** | 0326542*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thanh T*** | 0854244*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị T*** | 0387999*** | Bệnh trĩ + Phạm Thu T*** | 0347031*** | Bệnh trĩ + Dương Quốc C*** | 0368476*** | Nứt kẽ hậu môn + Trương Hồng T*** | 0886027*** | Bệnh trĩ + Bùi Trọng P*** | 0852140*** | Nứt kẽ hậu môn + Cao Văn D*** | 0945470*** | Nứt kẽ hậu môn + Dương Thị H*** | 0353344*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị H*** | 0904973*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị T*** | 0342977*** | Bệnh trĩ + Mai Huyền T*** | 0947023*** | Bệnh trĩ + Vũ Ngọc L*** | 0906062*** | Bệnh trĩ + Bùi Thị T*** | 0914237*** | Bệnh trĩ + Vũ Thị U*** | 0913316*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn H*** | 0948135*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị Thanh D*** | 0829602*** | Bệnh trĩ + Bùi Thị Thanh H*** | 0858531*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Trung N*** | 0866170*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Văn L*** | 0365899*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Mạnh T*** | 0912933*** | Nứt kẽ hậu môn + Lan P*** | 0344334*** | Bệnh trĩ + Kiều H*** | 0904497*** | Bệnh trĩ + Phan Tiến V*** | 0523463*** | Bệnh trĩ + Nguyễn T*** | 0918955*** | Nứt kẽ hậu môn + Trần Quang L*** | 0386233*** | Bệnh trĩ + Lê Thu T*** | 0888436*** | Nứt kẽ hậu môn + Duong Văn L*** | 0383031*** | Nứt kẽ hậu môn + Lò Thị Ngọc H*** | 0913528*** | Bệnh trĩ + Nguyen Thi P*** | 0374700*** | Bệnh trĩ + Quách Thị T*** | 0866770*** | Bệnh trĩ + Mai Thị N*** | 0888421*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị N*** | 0364157*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Văn T*** | 0388806*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Tiến Th*** | 0378392*** | Bệnh trĩ + Ly Seo G*** | 0928328*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Trọng T*** | 0866753*** | Nứt kẽ hậu môn + Võ D*** | 0877771*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Đức T*** | 0379787*** | Bệnh Hậu Môn + Kiều Cao N*** | 0961283*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Hoài N*** | 0939181*** | Bệnh trĩ + Đinh Trọng T*** | 0833184*** | Nứt kẽ hậu môn + Hồ Thị H*** | 0924165*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị P*** | 0758565*** | Bệnh trĩ + Trần Văn T*** | 0522913*** | Nứt kẽ hậu môn + Trần Thị D*** | 0916555*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị N*** | 0836542*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn N*** | 0949043*** | Nứt kẽ hậu môn + Tạ Văn T*** | 0393491*** | Bệnh trĩ + Đặng Xuân P*** | 0906283*** | Bệnh trĩ + Mua Thì L*** | 0393043*** | Bệnh trĩ + Hoàng Quốc H*** | 0599999*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thuý H*** | 0961424*** | Bệnh trĩ + Đinh Thu T*** | 0357950*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Phương T*** | 0399850*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Đức K*** | 0884431*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị Mỹ H*** | 0834191*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Hữu N*** | 0858021*** | Bệnh Hậu Môn
x