Tiếp đón bệnh nhân

Phòng khám bệnh trĩ Hưng Thịnh

Phong cách phục vụ chuyên nghiệp, tận tâm

Không gian khám chữa bệnh lý tưởng

Điểm nổi bật của Phòng khám bệnh trĩ Hưng Thịnh chính là hệ thống phòng khoa được liên kết tổng thể từ

phòng khám chữa bệnh đến phòng phục hồi chức năng.

Phòng khám nội khoa

Phòng xét nghiệm

Phòng siêu âm

Phòng tiểu phẫu vô trùng đạt tiêu chuẩn quốc tế

Phòng lưu bệnh nhân

Thường xuyên cải tiến, sáng tạo nhiều dịch vụ tiện ích cho khách hàng

Với mong muốn tất cả khách hàng được chăm sóc sức khỏe toàn diện, Phòng khám bệnh trĩ Hưng Thịnh triển khai áp dụng nhiều dịch vụ tiện ích như đặt lịch hẹn khám, khám bệnh ngoài giờ.

0 Bệnh nhân đã
đăng ký hôm nay

+ Tạ Văn T*** | 0393491*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Phương D*** | 0356053*** | Bệnh trĩ + Mai Thị N*** | 0888421*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Tiến Th*** | 0378392*** | Bệnh trĩ + Trương Hồng T*** | 0886027*** | Bệnh trĩ + Lê Thi T*** | 0333610*** | Bệnh trĩ + Duong Văn L*** | 0383031*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Đăng C*** | 0369273*** | Bệnh trĩ + Đặng Xuân P*** | 0906283*** | Bệnh trĩ + Bùi Thị T*** | 0906144*** | Bệnh trĩ + Đỗ Phương T*** | 0393330*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Duy H*** | 0868116*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị Thanh H*** | 0347543*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Hà D*** | 0916395*** | Nứt kẽ hậu môn + Trần Quang L*** | 0386233*** | Bệnh trĩ + Lan P*** | 0344334*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Hữu N*** | 0858021*** | Bệnh Hậu Môn + Đinh Thị P*** | 0329490*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị N*** | 0397049*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn M*** | 0916896*** | Nứt kẽ hậu môn + Trần Đình H*** | 0373213*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Mạnh T*** | 0912933*** | Nứt kẽ hậu môn + Vũ Thị L*** | 0868397*** | Bệnh Hậu Môn + Đoàn Ngọc L*** | 0904756*** | Bệnh trĩ + Nguyen T*** | 0339590*** | Nứt kẽ hậu môn + Vũ Thị T*** | 0971725*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị T*** | 0387999*** | Bệnh trĩ + Vũ T*** | 0326776*** | Bệnh trĩ + Phùng Phương T*** | 0936888*** | Bệnh trĩ + Lê Thi L*** | 0893041*** | Nứt kẽ hậu môn + Đặng Quang N*** | 0869612*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Phương T*** | 0399850*** | Bệnh trĩ + Phạm Thu T*** | 0347031*** | Bệnh trĩ + Lê Thị N*** | 0818241*** | Bệnh trĩ + Hoàng Đình L*** | 0386972*** | Bệnh trĩ + NguyễN Thị L*** | 0901754*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị N*** | 0355250*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị T*** | 0904660*** | Bệnh trĩ + Võ D*** | 0877771*** | Bệnh trĩ + Đinh Trọng T*** | 0833184*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị N*** | 0364157*** | Nứt kẽ hậu môn + Cao Trường G*** | 0342499*** | Nứt kẽ hậu môn + Hoàng Quốc H*** | 0599999*** | Bệnh trĩ + Ngô Thu H*** | 0344542*** | Nứt kẽ hậu môn + Lê Thị H*** | 0384150*** | Bệnh Xã Hội + Phạm Thị T*** | 0865636*** | Bệnh trĩ + Trần Thị O*** | 0334909*** | Bệnh trĩ + Vũ Ngọc L*** | 0906062*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Hải Y*** | 0948944*** | Bệnh trĩ + Hà Thị N*** | 0899200*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị N*** | 0383635*** | Nứt kẽ hậu môn + Huyền Tr*** | 0329878*** | Nứt kẽ hậu môn + Kiều Cao N*** | 0961283*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn T*** | 0388806*** | Bệnh trĩ + Trương Thị Hương G*** | 0384817*** | Bệnh trĩ + Lê Thu T*** | 0888436*** | Nứt kẽ hậu môn + Lâm Hồng B*** | 0339751*** | Bệnh trĩ + Lê Thị M*** | 0816180*** | Bệnh trĩ + Lê Thị T*** | 0336539*** | Bệnh trĩ + Trần Xuân N*** | 0336355*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Thu T*** | 0868102*** | Bệnh trĩ + Phạm Thu Hoài L*** | 0869271*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Ngọc D*** | 0348774*** | Nứt kẽ hậu môn + Bùi Thị T*** | 0914237*** | Bệnh trĩ + Trần Thị T*** | 0936155*** | Bệnh trĩ + Ngô Thị Kiều L*** | 0906761*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Hoài N*** | 0939181*** | Bệnh trĩ + Bùi Thị Thanh H*** | 0858531*** | Bệnh trĩ + Kiều H*** | 0904497*** | Bệnh trĩ + Lê Đức H*** | 0859629*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị L*** | 0387816*** | Bệnh trĩ + Bùi Thị N*** | 0346815*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn N*** | 0949043*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn T*** | 0918955*** | Nứt kẽ hậu môn + Ngọ Văn V*** | 0369824*** | Nứt kẽ hậu môn + Lê Văn T*** | 0327063*** | Nứt kẽ hậu môn + Phạm Thị Hồng N*** | 0369862*** | Bệnh trĩ + Trần Văn T*** | 0948382*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn D*** | 0941783*** | Nứt kẽ hậu môn + Cao Thi V*** | 0922568*** | Bệnh trĩ + Bùi Văn D*** | 0868220*** | Nứt kẽ hậu môn + Mua Thì L*** | 0393043*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị P*** | 0758565*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Đình H*** | 0356866*** | Bệnh trĩ + Lê Tiến D*** | 0364866*** | Bệnh trĩ + Đỗ Thị L*** | 0382250*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị P*** | 0913270*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Đức T*** | 0379787*** | Bệnh Hậu Môn + Trần Thị Thu H*** | 0389607*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thuý H*** | 0961424*** | Bệnh trĩ + Vũ Thị U*** | 0913316*** | Bệnh trĩ + Nguyễn N*** | 0917324*** | Nứt kẽ hậu môn + Tran Thi Phuong T*** | 0352313*** | Bệnh trĩ + Vũ Đức T*** | 0386260*** | Bệnh trĩ + Nguyen Thi P*** | 0374700*** | Bệnh trĩ + Khúc Mạnh H*** | 0365607*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị H*** | 0758226*** | Bệnh trĩ + Doanh Văn K*** | 0383660*** | Bệnh trĩ + Lò Thị Ngọc H*** | 0913528*** | Bệnh trĩ + Đỗ Thị Huyền Tr*** | 0904041*** | Bệnh trĩ + Pham Huyền T*** | 0367831*** | Nứt kẽ hậu môn + Đăng Thi H*** | 0362967*** | Bệnh trĩ + Cao Văn D*** | 0945470*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Văn L*** | 0365899*** | Bệnh trĩ + Trần Thị D*** | 0916555*** | Bệnh trĩ + Ngô Bá T*** | 0357079*** | Nứt kẽ hậu môn + Bùi Trọng P*** | 0852140*** | Nứt kẽ hậu môn + Kiều Thị Khánh L*** | 0352745*** | Bệnh trĩ + Đỗ Minh N*** | 0353930*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị N*** | 0836542*** | Bệnh trĩ + Hồng N*** | 0946241*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Thùy L*** | 0859993*** | Bệnh trĩ + Hoàng Thi C*** | 0936142*** | Bệnh trĩ + Hà Trung H*** | 0905143*** | Bệnh trĩ + Mai Huyền T*** | 0947023*** | Bệnh trĩ + Hồ Chính T*** | 0782796*** | Bệnh Xã Hội + Nguyễn Mai L*** | 0399163*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn T*** | 0866688*** | Nứt kẽ hậu môn + QuáCh Đông D*** | 0347018*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Phương D*** | 0326671*** | Nứt kẽ hậu môn + Bùi Văn B*** | 0356867*** | Bệnh trĩ + Hoàng Thị Thùy T*** | 0356380*** | Bệnh trĩ + Vũ Lê T*** | 0961048*** | Nứt kẽ hậu môn + Trần Ngọc L*** | 0915448*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị Thu T*** | 0385627*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị H*** | 0836672*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn H*** | 0948135*** | Nứt kẽ hậu môn + Trần Thị D*** | 0946329*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Mỹ H*** | 0834191*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Đăng T*** | 0868843*** | Bệnh trĩ + Giang Thị Bé C*** | 0378329*** | Bệnh trĩ + Vương Thị D*** | 0912774*** | Bệnh trĩ + Hoàng Văn H*** | 0333403*** | Bệnh Hậu Môn + Nguyễn Thi H*** | 0383361*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Trọng T*** | 0866753*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thanh T*** | 0854244*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Tài T*** | 0912877*** | Bệnh trĩ + Hà Thị N*** | 0846443*** | Bệnh trĩ + Vì Thị M*** | 0326542*** | Bệnh trĩ + Đỗ Hồng N*** | 0356426*** | Bệnh trĩ + Ma Văn T*** | 0934606*** | Nứt kẽ hậu môn + Ngô Thị T*** | 0917880*** | Bệnh Hậu Môn + Phạm Ngọc A*** | 0911237*** | Bệnh trĩ + Đinh Thu T*** | 0357950*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị H*** | 0904973*** | Bệnh trĩ + Lý Thị Vân T*** | 0338593*** | Bệnh trĩ + Hoàng Thị H*** | 0366214*** | Nứt kẽ hậu môn + Phạm Bảo N*** | 0936039*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Đức K*** | 0884431*** | Nứt kẽ hậu môn + Phan Huy H*** | 0855712*** | Bệnh trĩ + Phạm Trung K*** | 0854245*** | Bệnh trĩ + Bùi Thị H*** | 0874868*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Công Đ*** | 0393961*** | Nứt kẽ hậu môn + Vũ Thị M*** | 0941790*** | Bệnh trĩ + Trần Đức K*** | 0914387*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị P*** | 0945151*** | Bệnh trĩ + Quách Thị T*** | 0866770*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn G*** | 0931734*** | Nứt kẽ hậu môn + Lê Thi L*** | 0836852*** | Bệnh trĩ + Hồ Thị H*** | 0924165*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Thanh D*** | 0829602*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Trung N*** | 0866170*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị T*** | 0365786*** | Bệnh trĩ + Ngô Thị N*** | 0368476*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn L*** | 0873913*** | Bệnh trĩ + Từ Ngọc Q*** | 0854058*** | Bệnh trĩ + Đinh Thị Ngọc N*** | 0334536*** | Bệnh trĩ + Phan Tiến V*** | 0523463*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị T*** | 0388992*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thành T*** | 0862063*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Quốc*** | 0855779*** | Bệnh Hậu Môn + Ly Seo G*** | 0928328*** | Nứt kẽ hậu môn + Trần Văn T*** | 0522913*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị T*** | 0342977*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị T*** | 0343963*** | Bệnh trĩ + Đinh G*** | 0889718*** | Bệnh trĩ + Lại Văn C*** | 0819381*** | Nứt kẽ hậu môn + Dương Thị H*** | 0353344*** | Bệnh trĩ + Pham Van Th*** | 0834498*** | Nứt kẽ hậu môn + Dương Quốc C*** | 0368476*** | Nứt kẽ hậu môn + Đào Đức T*** | 0813662*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Tú L*** | 0377091*** | Bệnh trĩ
x