Tiếp đón bệnh nhân

Phòng khám bệnh trĩ Hưng Thịnh

Phong cách phục vụ chuyên nghiệp, tận tâm

Không gian khám chữa bệnh lý tưởng

Điểm nổi bật của Phòng khám bệnh trĩ Hưng Thịnh chính là hệ thống phòng khoa được liên kết tổng thể từ

phòng khám chữa bệnh đến phòng phục hồi chức năng.

Phòng khám nội khoa

Phòng xét nghiệm

Phòng siêu âm

Phòng tiểu phẫu vô trùng đạt tiêu chuẩn quốc tế

Phòng lưu bệnh nhân

Thường xuyên cải tiến, sáng tạo nhiều dịch vụ tiện ích cho khách hàng

Với mong muốn tất cả khách hàng được chăm sóc sức khỏe toàn diện, Phòng khám bệnh trĩ Hưng Thịnh triển khai áp dụng nhiều dịch vụ tiện ích như đặt lịch hẹn khám, khám bệnh ngoài giờ.

37 Bệnh nhân đã
đăng ký hôm nay

+ Nguyễn Thị Phương T*** | 0399850*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị T*** | 0387999*** | Bệnh trĩ + Hồ Chính T*** | 0782796*** | Bệnh Xã Hội + Trương Hồng T*** | 0886027*** | Bệnh trĩ + Vũ Thị T*** | 0971725*** | Nứt kẽ hậu môn + Lan P*** | 0344334*** | Bệnh trĩ + Lê Thi L*** | 0893041*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Hữu N*** | 0858021*** | Bệnh Hậu Môn + Võ D*** | 0877771*** | Bệnh trĩ + Lê Đức H*** | 0859629*** | Nứt kẽ hậu môn + Kiều H*** | 0904497*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị P*** | 0945151*** | Bệnh trĩ + Vương Thị D*** | 0912774*** | Bệnh trĩ + Lê Văn T*** | 0327063*** | Nứt kẽ hậu môn + Bùi Văn D*** | 0868220*** | Nứt kẽ hậu môn + Khúc Mạnh H*** | 0365607*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn T*** | 0866688*** | Nứt kẽ hậu môn + Lại Văn C*** | 0819381*** | Nứt kẽ hậu môn + Đăng Thi H*** | 0362967*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Thùy L*** | 0859993*** | Bệnh trĩ + Bùi Thị T*** | 0914237*** | Bệnh trĩ + Vũ Lê T*** | 0961048*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị P*** | 0758565*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Thu T*** | 0385627*** | Nứt kẽ hậu môn + Đỗ Thị L*** | 0382250*** | Bệnh trĩ + Vì Thị M*** | 0326542*** | Bệnh trĩ + Hoàng Thị H*** | 0366214*** | Nứt kẽ hậu môn + Trần Thị D*** | 0916555*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị T*** | 0388992*** | Nứt kẽ hậu môn + Phan Huy H*** | 0855712*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Hoài N*** | 0939181*** | Bệnh trĩ + Lê Thị N*** | 0818241*** | Bệnh trĩ + Ngô Thị Kiều L*** | 0906761*** | Bệnh trĩ + Quách Thị T*** | 0866770*** | Bệnh trĩ + Hà Thị N*** | 0846443*** | Bệnh trĩ + Tran Thi Phuong T*** | 0352313*** | Bệnh trĩ + Trần Đình H*** | 0373213*** | Bệnh trĩ + Mua Thì L*** | 0393043*** | Bệnh trĩ + Ngọ Văn V*** | 0369824*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị N*** | 0383635*** | Nứt kẽ hậu môn + Trần Thị Thu H*** | 0389607*** | Bệnh trĩ + Hoàng Thị Thùy T*** | 0356380*** | Bệnh trĩ + Từ Ngọc Q*** | 0854058*** | Bệnh trĩ + Trần Văn T*** | 0948382*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Văn T*** | 0388806*** | Bệnh trĩ + Trần Đức K*** | 0914387*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị H*** | 0904973*** | Bệnh trĩ + Bùi Trọng P*** | 0852140*** | Nứt kẽ hậu môn + Đinh Thị Ngọc N*** | 0334536*** | Bệnh trĩ + Đỗ Thị Huyền Tr*** | 0904041*** | Bệnh trĩ + Bùi Thị T*** | 0906144*** | Bệnh trĩ + Ngô Bá T*** | 0357079*** | Nứt kẽ hậu môn + Mai Thị N*** | 0888421*** | Bệnh trĩ + Hoàng Quốc H*** | 0599999*** | Bệnh trĩ + Doanh Văn K*** | 0383660*** | Bệnh trĩ + Bùi Thị N*** | 0346815*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn L*** | 0873913*** | Bệnh trĩ + Nguyễn D*** | 0941783*** | Nứt kẽ hậu môn + Duong Văn L*** | 0383031*** | Nứt kẽ hậu môn + Đỗ Hồng N*** | 0356426*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị P*** | 0913270*** | Bệnh trĩ + Phạm Thu Hoài L*** | 0869271*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị N*** | 0355250*** | Bệnh trĩ + Kiều Cao N*** | 0961283*** | Bệnh trĩ + Cao Trường G*** | 0342499*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị T*** | 0343963*** | Bệnh trĩ + QuáCh Đông D*** | 0347018*** | Bệnh trĩ + Giang Thị Bé C*** | 0378329*** | Bệnh trĩ + Phạm Bảo N*** | 0936039*** | Bệnh trĩ + Lê Thi T*** | 0333610*** | Bệnh trĩ + Lê Thi L*** | 0836852*** | Bệnh trĩ + Lê Thị T*** | 0336539*** | Bệnh trĩ + NguyễN Thị L*** | 0901754*** | Bệnh trĩ + Ngô Thị N*** | 0368476*** | Bệnh trĩ + Đặng Xuân P*** | 0906283*** | Bệnh trĩ + Nguyen Thi P*** | 0374700*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Ngọc D*** | 0348774*** | Nứt kẽ hậu môn + Ngô Thu H*** | 0344542*** | Nứt kẽ hậu môn + Vũ Ngọc L*** | 0906062*** | Bệnh trĩ + Trần Thị O*** | 0334909*** | Bệnh trĩ + Mai Huyền T*** | 0947023*** | Bệnh trĩ + Nguyễn N*** | 0917324*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Công Đ*** | 0393961*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị N*** | 0836542*** | Bệnh trĩ + Lê Thị M*** | 0816180*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Hải Y*** | 0948944*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Thu T*** | 0868102*** | Bệnh trĩ + Hà Thị N*** | 0899200*** | Bệnh trĩ + Tạ Văn T*** | 0393491*** | Bệnh trĩ + Bùi Thị H*** | 0874868*** | Bệnh trĩ + Trương Thị Hương G*** | 0384817*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Thanh H*** | 0347543*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Đăng C*** | 0369273*** | Bệnh trĩ + Trần Thị T*** | 0936155*** | Bệnh trĩ + Vũ Thị M*** | 0941790*** | Bệnh trĩ + Vũ Thị U*** | 0913316*** | Bệnh trĩ + Cao Thi V*** | 0922568*** | Bệnh trĩ + Hồ Thị H*** | 0924165*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn L*** | 0365899*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Tài T*** | 0912877*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Phương D*** | 0326671*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Mai L*** | 0399163*** | Bệnh trĩ + Trần Văn T*** | 0522913*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị T*** | 0904660*** | Bệnh trĩ + Cao Văn D*** | 0945470*** | Nứt kẽ hậu môn + Đinh G*** | 0889718*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị N*** | 0397049*** | Bệnh trĩ + Pham Huyền T*** | 0367831*** | Nứt kẽ hậu môn + Huyền Tr*** | 0329878*** | Nứt kẽ hậu môn + Lê Tiến D*** | 0364866*** | Bệnh trĩ + Bùi Thị Thanh H*** | 0858531*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Mạnh T*** | 0912933*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Đăng T*** | 0868843*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Đức T*** | 0379787*** | Bệnh Hậu Môn + Lê Thị H*** | 0384150*** | Bệnh Xã Hội + Lò Thị Ngọc H*** | 0913528*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Phương D*** | 0356053*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn N*** | 0949043*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thuý H*** | 0961424*** | Bệnh trĩ + Vũ Đức T*** | 0386260*** | Bệnh trĩ + Đặng Quang N*** | 0869612*** | Bệnh trĩ + Phạm Ngọc A*** | 0911237*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Đình H*** | 0356866*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Trọng T*** | 0866753*** | Nứt kẽ hậu môn + Hoàng Đình L*** | 0386972*** | Bệnh trĩ + Phùng Phương T*** | 0936888*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn M*** | 0916896*** | Nứt kẽ hậu môn + Phạm Thu T*** | 0347031*** | Bệnh trĩ + Ngô Thị T*** | 0917880*** | Bệnh Hậu Môn + Vũ Thị L*** | 0868397*** | Bệnh Hậu Môn + Nguyễn Thanh T*** | 0854244*** | Bệnh trĩ + Đinh Thu T*** | 0357950*** | Bệnh trĩ + Đinh Trọng T*** | 0833184*** | Nứt kẽ hậu môn + Phạm Trung K*** | 0854245*** | Bệnh trĩ + Nguyễn T*** | 0918955*** | Nứt kẽ hậu môn + Trần Thị D*** | 0946329*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Hà D*** | 0916395*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị T*** | 0342977*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị T*** | 0365786*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị H*** | 0758226*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Duy H*** | 0868116*** | Nứt kẽ hậu môn + Ly Seo G*** | 0928328*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị Thanh D*** | 0829602*** | Bệnh trĩ + Đỗ Minh N*** | 0353930*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị H*** | 0836672*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị L*** | 0387816*** | Bệnh trĩ + Đào Đức T*** | 0813662*** | Bệnh trĩ + Pham Van Th*** | 0834498*** | Nứt kẽ hậu môn + Trần Quang L*** | 0386233*** | Bệnh trĩ + Nguyen T*** | 0339590*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Văn G*** | 0931734*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Tiến Th*** | 0378392*** | Bệnh trĩ + Đỗ Phương T*** | 0393330*** | Bệnh trĩ + Ma Văn T*** | 0934606*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thành T*** | 0862063*** | Bệnh trĩ + Bùi Văn B*** | 0356867*** | Bệnh trĩ + Lê Thu T*** | 0888436*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Tú L*** | 0377091*** | Bệnh trĩ + Hồng N*** | 0946241*** | Bệnh trĩ + Lâm Hồng B*** | 0339751*** | Bệnh trĩ + Hoàng Thi C*** | 0936142*** | Bệnh trĩ + Phan Tiến V*** | 0523463*** | Bệnh trĩ + Lý Thị Vân T*** | 0338593*** | Bệnh trĩ + Dương Quốc C*** | 0368476*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Đức K*** | 0884431*** | Nứt kẽ hậu môn + Phạm Thị T*** | 0865636*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Mỹ H*** | 0834191*** | Bệnh trĩ + Vũ T*** | 0326776*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn H*** | 0948135*** | Nứt kẽ hậu môn + Đoàn Ngọc L*** | 0904756*** | Bệnh trĩ + Phạm Thị Hồng N*** | 0369862*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị N*** | 0364157*** | Nứt kẽ hậu môn + Hoàng Văn H*** | 0333403*** | Bệnh Hậu Môn + Trần Ngọc L*** | 0915448*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Trung N*** | 0866170*** | Nứt kẽ hậu môn + Dương Thị H*** | 0353344*** | Bệnh trĩ + Đinh Thị P*** | 0329490*** | Bệnh trĩ + Trần Xuân N*** | 0336355*** | Bệnh trĩ + Kiều Thị Khánh L*** | 0352745*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Quốc*** | 0855779*** | Bệnh Hậu Môn + Nguyễn Thi H*** | 0383361*** | Bệnh trĩ + Hà Trung H*** | 0905143*** | Bệnh trĩ
x