Trước khi đi khám, hãy chuẩn bị cho mình một tâm lý thoải mái và các giấy tờ cần thiết liên quan đến thông tin cá nhân, tiền sử, bệnh sử, đơn thuốc đang sử dụng,... Cần lưu ý đối với từng hạng mục sẽ có những yêu cầu riêng trước khi thực hiện.

Tạo môi trường khám chữa lịch sự, văn minh

Nếu có vấn đề chưa hài lòng, người bệnh vui lòng gọi điện thoại tới đường dây nóng 0386.977.199 để phản ánh, góp ý về thái độ và chất lượng phục vụ.

CẢM ƠN BẠN ĐÃ GÓP PHẦN
TẠO NÊN MÔI TRƯỜNG PHÒNG KHÁM BỆNH TRĨ HƯNG THỊNH THÂN THIỆN, VĂN MINH!

0 Bệnh nhân đã
đăng ký hôm nay

+ Lý Thị Vân T*** | 0338593*** | Bệnh trĩ + Dương Quốc C*** | 0368476*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị H*** | 0758226*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn T*** | 0388806*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Phương T*** | 0399850*** | Bệnh trĩ + Bùi Thị N*** | 0346815*** | Bệnh trĩ + Trần Văn T*** | 0948382*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Tài T*** | 0912877*** | Bệnh trĩ + Hồ Thị H*** | 0924165*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn M*** | 0916896*** | Nứt kẽ hậu môn + Trương Thị Hương G*** | 0384817*** | Bệnh trĩ + Trần Đình H*** | 0373213*** | Bệnh trĩ + Khúc Mạnh H*** | 0365607*** | Bệnh trĩ + Đoàn Ngọc L*** | 0904756*** | Bệnh trĩ + Lê Thị H*** | 0384150*** | Bệnh Xã Hội + Vũ Đức T*** | 0386260*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Mai L*** | 0399163*** | Bệnh trĩ + Hoàng Văn H*** | 0333403*** | Bệnh Hậu Môn + Mai Huyền T*** | 0947023*** | Bệnh trĩ + QuáCh Đông D*** | 0347018*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị T*** | 0387999*** | Bệnh trĩ + Bùi Văn D*** | 0868220*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Đức K*** | 0884431*** | Nứt kẽ hậu môn + Phạm Thị T*** | 0865636*** | Bệnh trĩ + Ngọ Văn V*** | 0369824*** | Nứt kẽ hậu môn + Tran Thi Phuong T*** | 0352313*** | Bệnh trĩ + Vũ Thị T*** | 0971725*** | Nứt kẽ hậu môn + Vì Thị M*** | 0326542*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị N*** | 0364157*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyen T*** | 0339590*** | Nứt kẽ hậu môn + Hà Thị N*** | 0846443*** | Bệnh trĩ + Võ D*** | 0877771*** | Bệnh trĩ + Ma Văn T*** | 0934606*** | Nứt kẽ hậu môn + Hoàng Quốc H*** | 0599999*** | Bệnh trĩ + Phạm Thu T*** | 0347031*** | Bệnh trĩ + Phan Huy H*** | 0855712*** | Bệnh trĩ + Lê Văn T*** | 0327063*** | Nứt kẽ hậu môn + Lò Thị Ngọc H*** | 0913528*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Trung N*** | 0866170*** | Nứt kẽ hậu môn + Lê Thị T*** | 0336539*** | Bệnh trĩ + Phạm Bảo N*** | 0936039*** | Bệnh trĩ + Đinh Thu T*** | 0357950*** | Bệnh trĩ + Trần Thị D*** | 0946329*** | Bệnh trĩ + Phùng Phương T*** | 0936888*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Hoài N*** | 0939181*** | Bệnh trĩ + Vũ Lê T*** | 0961048*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyen Thi P*** | 0374700*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn L*** | 0873913*** | Bệnh trĩ + Bùi Thị H*** | 0874868*** | Bệnh trĩ + Giang Thị Bé C*** | 0378329*** | Bệnh trĩ + Dương Thị H*** | 0353344*** | Bệnh trĩ + Ngô Thu H*** | 0344542*** | Nứt kẽ hậu môn + Pham Van Th*** | 0834498*** | Nứt kẽ hậu môn + Mai Thị N*** | 0888421*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị H*** | 0904973*** | Bệnh trĩ + Cao Trường G*** | 0342499*** | Nứt kẽ hậu môn + Doanh Văn K*** | 0383660*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Hữu N*** | 0858021*** | Bệnh Hậu Môn + Hoàng Thị Thùy T*** | 0356380*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Phương D*** | 0326671*** | Nứt kẽ hậu môn + Trần Văn T*** | 0522913*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị Hải Y*** | 0948944*** | Bệnh trĩ + Nguyễn D*** | 0941783*** | Nứt kẽ hậu môn + Trần Đức K*** | 0914387*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị N*** | 0397049*** | Bệnh trĩ + Đào Đức T*** | 0813662*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Thanh D*** | 0829602*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Phương D*** | 0356053*** | Bệnh trĩ + Đinh Thị P*** | 0329490*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Tú L*** | 0377091*** | Bệnh trĩ + Lê Thị M*** | 0816180*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn T*** | 0866688*** | Nứt kẽ hậu môn + Hoàng Thị H*** | 0366214*** | Nứt kẽ hậu môn + Ngô Thị Kiều L*** | 0906761*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn H*** | 0948135*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Đức T*** | 0379787*** | Bệnh Hậu Môn + Nguyễn Thị Thu T*** | 0385627*** | Nứt kẽ hậu môn + Đỗ Thị L*** | 0382250*** | Bệnh trĩ + Lâm Hồng B*** | 0339751*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Thu T*** | 0868102*** | Bệnh trĩ + Phạm Trung K*** | 0854245*** | Bệnh trĩ + Hà Trung H*** | 0905143*** | Bệnh trĩ + Vũ T*** | 0326776*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thi H*** | 0383361*** | Bệnh trĩ + Ngô Thị N*** | 0368476*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Công Đ*** | 0393961*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị H*** | 0836672*** | Bệnh trĩ + Quách Thị T*** | 0866770*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn N*** | 0949043*** | Nứt kẽ hậu môn + Đỗ Phương T*** | 0393330*** | Bệnh trĩ + Ngô Bá T*** | 0357079*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị P*** | 0758565*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn G*** | 0931734*** | Nứt kẽ hậu môn + Hà Thị N*** | 0899200*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị N*** | 0383635*** | Nứt kẽ hậu môn + Lan P*** | 0344334*** | Bệnh trĩ + Lê Thi T*** | 0333610*** | Bệnh trĩ + Trần Ngọc L*** | 0915448*** | Nứt kẽ hậu môn + Bùi Trọng P*** | 0852140*** | Nứt kẽ hậu môn + Phạm Ngọc A*** | 0911237*** | Bệnh trĩ + Đặng Xuân P*** | 0906283*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị T*** | 0388992*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Đăng T*** | 0868843*** | Bệnh trĩ + Hoàng Thi C*** | 0936142*** | Bệnh trĩ + Lê Thi L*** | 0893041*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thanh T*** | 0854244*** | Bệnh trĩ + Phạm Thị Hồng N*** | 0369862*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Mỹ H*** | 0834191*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị T*** | 0904660*** | Bệnh trĩ + Lê Thi L*** | 0836852*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị T*** | 0343963*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Mạnh T*** | 0912933*** | Nứt kẽ hậu môn + Ly Seo G*** | 0928328*** | Nứt kẽ hậu môn + Hồng N*** | 0946241*** | Bệnh trĩ + Đỗ Thị Huyền Tr*** | 0904041*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn L*** | 0365899*** | Bệnh trĩ + Bùi Thị T*** | 0914237*** | Bệnh trĩ + Lê Đức H*** | 0859629*** | Nứt kẽ hậu môn + Vũ Thị L*** | 0868397*** | Bệnh Hậu Môn + Lê Tiến D*** | 0364866*** | Bệnh trĩ + Duong Văn L*** | 0383031*** | Nứt kẽ hậu môn + Phạm Thu Hoài L*** | 0869271*** | Bệnh trĩ + Đinh Trọng T*** | 0833184*** | Nứt kẽ hậu môn + Kiều Thị Khánh L*** | 0352745*** | Bệnh trĩ + Vũ Ngọc L*** | 0906062*** | Bệnh trĩ + Hồ Chính T*** | 0782796*** | Bệnh Xã Hội + Nguyễn Đăng C*** | 0369273*** | Bệnh trĩ + Nguyễn N*** | 0917324*** | Nứt kẽ hậu môn + Cao Văn D*** | 0945470*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn T*** | 0918955*** | Nứt kẽ hậu môn + Bùi Thị T*** | 0906144*** | Bệnh trĩ + Tạ Văn T*** | 0393491*** | Bệnh trĩ + Kiều Cao N*** | 0961283*** | Bệnh trĩ + Trần Xuân N*** | 0336355*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Hà D*** | 0916395*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị N*** | 0836542*** | Bệnh trĩ + Vũ Thị M*** | 0941790*** | Bệnh trĩ + Ngô Thị T*** | 0917880*** | Bệnh Hậu Môn + Trần Thị O*** | 0334909*** | Bệnh trĩ + Đỗ Hồng N*** | 0356426*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Trọng T*** | 0866753*** | Nứt kẽ hậu môn + Lê Thị N*** | 0818241*** | Bệnh trĩ + Trần Quang L*** | 0386233*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị L*** | 0387816*** | Bệnh trĩ + NguyễN Thị L*** | 0901754*** | Bệnh trĩ + Trần Thị Thu H*** | 0389607*** | Bệnh trĩ + Đặng Quang N*** | 0869612*** | Bệnh trĩ + Bùi Văn B*** | 0356867*** | Bệnh trĩ + Trần Thị T*** | 0936155*** | Bệnh trĩ + Bùi Thị Thanh H*** | 0858531*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thành T*** | 0862063*** | Bệnh trĩ + Vũ Thị U*** | 0913316*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Duy H*** | 0868116*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Tiến Th*** | 0378392*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị T*** | 0365786*** | Bệnh trĩ + Từ Ngọc Q*** | 0854058*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Quốc*** | 0855779*** | Bệnh Hậu Môn + Phan Tiến V*** | 0523463*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Ngọc D*** | 0348774*** | Nứt kẽ hậu môn + Trương Hồng T*** | 0886027*** | Bệnh trĩ + Pham Huyền T*** | 0367831*** | Nứt kẽ hậu môn + Đỗ Minh N*** | 0353930*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị T*** | 0342977*** | Bệnh trĩ + Mua Thì L*** | 0393043*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Đình H*** | 0356866*** | Bệnh trĩ + Trần Thị D*** | 0916555*** | Bệnh trĩ + Lê Thu T*** | 0888436*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị P*** | 0945151*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thuý H*** | 0961424*** | Bệnh trĩ + Đăng Thi H*** | 0362967*** | Bệnh trĩ + Huyền Tr*** | 0329878*** | Nứt kẽ hậu môn + Đinh G*** | 0889718*** | Bệnh trĩ + Đinh Thị Ngọc N*** | 0334536*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Thanh H*** | 0347543*** | Bệnh trĩ + Cao Thi V*** | 0922568*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị P*** | 0913270*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị N*** | 0355250*** | Bệnh trĩ + Hoàng Đình L*** | 0386972*** | Bệnh trĩ + Kiều H*** | 0904497*** | Bệnh trĩ + Lại Văn C*** | 0819381*** | Nứt kẽ hậu môn + Vương Thị D*** | 0912774*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Thùy L*** | 0859993*** | Bệnh trĩ
x