Chất lượng điều trị luôn là yếu tố được bệnh nhân quan tâm nhất. Hiểu được điều đó phòng khám bệnh trĩ Hưng Thịnh đang ngày một hoàn thiện để nhận được sự tin yêu của khách hàng.

“Không chỉ giúp bệnh nhân mà ngay cả chính nhân viên trong phòng khám được an toàn và hài lòng” là mục tiêu của chúng tôi.

Còn chần chờ gì nữa, hãy nhanh tay kết nối với bác sĩ tư vấn của chúng tôi để đặt lịch khám chữa bệnh cũng như giải đáp mọi thắc mắc của bạn.

64 Bệnh nhân đã
đăng ký hôm nay

+ Phan Tiến V*** | 0523463*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Phương T*** | 0399850*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị P*** | 0758565*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Thu T*** | 0868102*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Thu T*** | 0385627*** | Nứt kẽ hậu môn + Lê Thị T*** | 0336539*** | Bệnh trĩ + Hoàng Đình L*** | 0386972*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Đức T*** | 0379787*** | Bệnh Hậu Môn + Nguyễn Văn N*** | 0949043*** | Nứt kẽ hậu môn + Lê Thị M*** | 0816180*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Hoài N*** | 0939181*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Thanh D*** | 0829602*** | Bệnh trĩ + Vì Thị M*** | 0326542*** | Bệnh trĩ + Đỗ Hồng N*** | 0356426*** | Bệnh trĩ + Lại Văn C*** | 0819381*** | Nứt kẽ hậu môn + Lê Đức H*** | 0859629*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Hữu N*** | 0858021*** | Bệnh Hậu Môn + Trần Văn T*** | 0522913*** | Nứt kẽ hậu môn + Doanh Văn K*** | 0383660*** | Bệnh trĩ + Khúc Mạnh H*** | 0365607*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn T*** | 0388806*** | Bệnh trĩ + Đinh Trọng T*** | 0833184*** | Nứt kẽ hậu môn + Đỗ Phương T*** | 0393330*** | Bệnh trĩ + Hoàng Thị H*** | 0366214*** | Nứt kẽ hậu môn + Hà Trung H*** | 0905143*** | Bệnh trĩ + Ngô Thu H*** | 0344542*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn N*** | 0917324*** | Nứt kẽ hậu môn + Pham Van Th*** | 0834498*** | Nứt kẽ hậu môn + Ngô Thị N*** | 0368476*** | Bệnh trĩ + Lê Thị H*** | 0384150*** | Bệnh Xã Hội + Ngô Thị Kiều L*** | 0906761*** | Bệnh trĩ + Nguyen Thi P*** | 0374700*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Đăng C*** | 0369273*** | Bệnh trĩ + Phan Huy H*** | 0855712*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị H*** | 0836672*** | Bệnh trĩ + Mua Thì L*** | 0393043*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Tú L*** | 0377091*** | Bệnh trĩ + Tạ Văn T*** | 0393491*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn M*** | 0916896*** | Nứt kẽ hậu môn + Đặng Xuân P*** | 0906283*** | Bệnh trĩ + Bùi Trọng P*** | 0852140*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị Thùy L*** | 0859993*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Trung N*** | 0866170*** | Nứt kẽ hậu môn + Kiều Thị Khánh L*** | 0352745*** | Bệnh trĩ + Ngọ Văn V*** | 0369824*** | Nứt kẽ hậu môn + Bùi Văn B*** | 0356867*** | Bệnh trĩ + Vũ Thị L*** | 0868397*** | Bệnh Hậu Môn + Cao Trường G*** | 0342499*** | Nứt kẽ hậu môn + Vương Thị D*** | 0912774*** | Bệnh trĩ + Lê Thi T*** | 0333610*** | Bệnh trĩ + Bùi Thị H*** | 0874868*** | Bệnh trĩ + Đăng Thi H*** | 0362967*** | Bệnh trĩ + Ma Văn T*** | 0934606*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị N*** | 0355250*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị N*** | 0397049*** | Bệnh trĩ + Vũ Đức T*** | 0386260*** | Bệnh trĩ + Cao Văn D*** | 0945470*** | Nứt kẽ hậu môn + Vũ Thị M*** | 0941790*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Trọng T*** | 0866753*** | Nứt kẽ hậu môn + Trần Đình H*** | 0373213*** | Bệnh trĩ + Bùi Văn D*** | 0868220*** | Nứt kẽ hậu môn + Bùi Thị N*** | 0346815*** | Bệnh trĩ + Đoàn Ngọc L*** | 0904756*** | Bệnh trĩ + Hồng N*** | 0946241*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Phương D*** | 0326671*** | Nứt kẽ hậu môn + Trần Thị D*** | 0946329*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thành T*** | 0862063*** | Bệnh trĩ + Đặng Quang N*** | 0869612*** | Bệnh trĩ + Đinh Thị P*** | 0329490*** | Bệnh trĩ + Mai Huyền T*** | 0947023*** | Bệnh trĩ + Hoàng Văn H*** | 0333403*** | Bệnh Hậu Môn + Nguyễn Thuý H*** | 0961424*** | Bệnh trĩ + Ngô Thị T*** | 0917880*** | Bệnh Hậu Môn + Nguyễn Văn L*** | 0365899*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị P*** | 0945151*** | Bệnh trĩ + Trần Văn T*** | 0948382*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị H*** | 0904973*** | Bệnh trĩ + Phạm Thu Hoài L*** | 0869271*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị T*** | 0343963*** | Bệnh trĩ + Lê Thi L*** | 0836852*** | Bệnh trĩ + Ngô Bá T*** | 0357079*** | Nứt kẽ hậu môn + Trần Thị D*** | 0916555*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Tài T*** | 0912877*** | Bệnh trĩ + Duong Văn L*** | 0383031*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn D*** | 0941783*** | Nứt kẽ hậu môn + Bùi Thị Thanh H*** | 0858531*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Duy H*** | 0868116*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Phương D*** | 0356053*** | Bệnh trĩ + Kiều H*** | 0904497*** | Bệnh trĩ + QuáCh Đông D*** | 0347018*** | Bệnh trĩ + Phạm Trung K*** | 0854245*** | Bệnh trĩ + Võ D*** | 0877771*** | Bệnh trĩ + Đinh Thị Ngọc N*** | 0334536*** | Bệnh trĩ + Lê Văn T*** | 0327063*** | Nứt kẽ hậu môn + Phạm Thu T*** | 0347031*** | Bệnh trĩ + Nguyễn T*** | 0918955*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Công Đ*** | 0393961*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị T*** | 0388992*** | Nứt kẽ hậu môn + Đỗ Thị L*** | 0382250*** | Bệnh trĩ + Trần Thị Thu H*** | 0389607*** | Bệnh trĩ + Phạm Bảo N*** | 0936039*** | Bệnh trĩ + Đào Đức T*** | 0813662*** | Bệnh trĩ + Đỗ Minh N*** | 0353930*** | Bệnh trĩ + Trần Ngọc L*** | 0915448*** | Nứt kẽ hậu môn + Hồ Thị H*** | 0924165*** | Bệnh trĩ + Trần Đức K*** | 0914387*** | Nứt kẽ hậu môn + Hoàng Thi C*** | 0936142*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Ngọc D*** | 0348774*** | Nứt kẽ hậu môn + Phạm Ngọc A*** | 0911237*** | Bệnh trĩ + Lê Thu T*** | 0888436*** | Nứt kẽ hậu môn + Lê Thị N*** | 0818241*** | Bệnh trĩ + Trương Thị Hương G*** | 0384817*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Tiến Th*** | 0378392*** | Bệnh trĩ + NguyễN Thị L*** | 0901754*** | Bệnh trĩ + Hà Thị N*** | 0899200*** | Bệnh trĩ + Hà Thị N*** | 0846443*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Đình H*** | 0356866*** | Bệnh trĩ + Trần Xuân N*** | 0336355*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị N*** | 0364157*** | Nứt kẽ hậu môn + Từ Ngọc Q*** | 0854058*** | Bệnh trĩ + Quách Thị T*** | 0866770*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Mai L*** | 0399163*** | Bệnh trĩ + Trần Quang L*** | 0386233*** | Bệnh trĩ + Đinh G*** | 0889718*** | Bệnh trĩ + Lan P*** | 0344334*** | Bệnh trĩ + Pham Huyền T*** | 0367831*** | Nứt kẽ hậu môn + Tran Thi Phuong T*** | 0352313*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị H*** | 0758226*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Hải Y*** | 0948944*** | Bệnh trĩ + Lý Thị Vân T*** | 0338593*** | Bệnh trĩ + Đinh Thu T*** | 0357950*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Thanh H*** | 0347543*** | Bệnh trĩ + Vũ Lê T*** | 0961048*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Mạnh T*** | 0912933*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Văn H*** | 0948135*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Đăng T*** | 0868843*** | Bệnh trĩ + Hồ Chính T*** | 0782796*** | Bệnh Xã Hội + Vũ T*** | 0326776*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị T*** | 0365786*** | Bệnh trĩ + Vũ Ngọc L*** | 0906062*** | Bệnh trĩ + Dương Quốc C*** | 0368476*** | Nứt kẽ hậu môn + Trần Thị T*** | 0936155*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị P*** | 0913270*** | Bệnh trĩ + Cao Thi V*** | 0922568*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị T*** | 0904660*** | Bệnh trĩ + Đỗ Thị Huyền Tr*** | 0904041*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thi H*** | 0383361*** | Bệnh trĩ + Lê Tiến D*** | 0364866*** | Bệnh trĩ + Ly Seo G*** | 0928328*** | Nứt kẽ hậu môn + Hoàng Quốc H*** | 0599999*** | Bệnh trĩ + Hoàng Thị Thùy T*** | 0356380*** | Bệnh trĩ + Vũ Thị T*** | 0971725*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Văn G*** | 0931734*** | Nứt kẽ hậu môn + Huyền Tr*** | 0329878*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Văn T*** | 0866688*** | Nứt kẽ hậu môn + Dương Thị H*** | 0353344*** | Bệnh trĩ + Vũ Thị U*** | 0913316*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Đức K*** | 0884431*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị L*** | 0387816*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị T*** | 0342977*** | Bệnh trĩ + Trương Hồng T*** | 0886027*** | Bệnh trĩ + Giang Thị Bé C*** | 0378329*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Mỹ H*** | 0834191*** | Bệnh trĩ + Kiều Cao N*** | 0961283*** | Bệnh trĩ + Lâm Hồng B*** | 0339751*** | Bệnh trĩ + Phùng Phương T*** | 0936888*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị N*** | 0383635*** | Nứt kẽ hậu môn + Mai Thị N*** | 0888421*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Quốc*** | 0855779*** | Bệnh Hậu Môn + Bùi Thị T*** | 0914237*** | Bệnh trĩ + Phạm Thị Hồng N*** | 0369862*** | Bệnh trĩ + Lò Thị Ngọc H*** | 0913528*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị N*** | 0836542*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thanh T*** | 0854244*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn L*** | 0873913*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị T*** | 0387999*** | Bệnh trĩ + Bùi Thị T*** | 0906144*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Hà D*** | 0916395*** | Nứt kẽ hậu môn + Phạm Thị T*** | 0865636*** | Bệnh trĩ + Lê Thi L*** | 0893041*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyen T*** | 0339590*** | Nứt kẽ hậu môn + Trần Thị O*** | 0334909*** | Bệnh trĩ
x