Chất lượng điều trị luôn là yếu tố được bệnh nhân quan tâm nhất. Hiểu được điều đó phòng khám bệnh trĩ Hưng Thịnh đang ngày một hoàn thiện để nhận được sự tin yêu của khách hàng.

“Không chỉ giúp bệnh nhân mà ngay cả chính nhân viên trong phòng khám được an toàn và hài lòng” là mục tiêu của chúng tôi.

Còn chần chờ gì nữa, hãy nhanh tay kết nối với bác sĩ tư vấn của chúng tôi để đặt lịch khám chữa bệnh cũng như giải đáp mọi thắc mắc của bạn.

0 Bệnh nhân đã
đăng ký hôm nay

+ Nguyễn Thị P*** | 0758565*** | Bệnh trĩ + Dương Thị H*** | 0353344*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Mỹ H*** | 0834191*** | Bệnh trĩ + Trần Thị D*** | 0916555*** | Bệnh trĩ + Trần Thị T*** | 0936155*** | Bệnh trĩ + Vũ Thị U*** | 0913316*** | Bệnh trĩ + Kiều H*** | 0904497*** | Bệnh trĩ + Vũ Thị L*** | 0868397*** | Bệnh Hậu Môn + Nguyễn Thị T*** | 0342977*** | Bệnh trĩ + Lê Thi T*** | 0333610*** | Bệnh trĩ + Lê Thu T*** | 0888436*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị P*** | 0913270*** | Bệnh trĩ + Vương Thị D*** | 0912774*** | Bệnh trĩ + Bùi Thị N*** | 0346815*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị T*** | 0904660*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thanh T*** | 0854244*** | Bệnh trĩ + Phạm Thu T*** | 0347031*** | Bệnh trĩ + Trương Thị Hương G*** | 0384817*** | Bệnh trĩ + Hoàng Quốc H*** | 0599999*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Đình H*** | 0356866*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thuý H*** | 0961424*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị H*** | 0836672*** | Bệnh trĩ + Mua Thì L*** | 0393043*** | Bệnh trĩ + Hoàng Đình L*** | 0386972*** | Bệnh trĩ + Phùng Phương T*** | 0936888*** | Bệnh trĩ + Lê Thi L*** | 0836852*** | Bệnh trĩ + Ngô Bá T*** | 0357079*** | Nứt kẽ hậu môn + Dương Quốc C*** | 0368476*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Văn M*** | 0916896*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyen T*** | 0339590*** | Nứt kẽ hậu môn + Ngọ Văn V*** | 0369824*** | Nứt kẽ hậu môn + Duong Văn L*** | 0383031*** | Nứt kẽ hậu môn + Trần Văn T*** | 0522913*** | Nứt kẽ hậu môn + Trương Hồng T*** | 0886027*** | Bệnh trĩ + Võ D*** | 0877771*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn T*** | 0866688*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Văn T*** | 0388806*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Tiến Th*** | 0378392*** | Bệnh trĩ + Nguyễn T*** | 0918955*** | Nứt kẽ hậu môn + Phạm Thu Hoài L*** | 0869271*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị P*** | 0945151*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Thùy L*** | 0859993*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Thanh D*** | 0829602*** | Bệnh trĩ + Phạm Thị Hồng N*** | 0369862*** | Bệnh trĩ + Khúc Mạnh H*** | 0365607*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Trọng T*** | 0866753*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Hoài N*** | 0939181*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thành T*** | 0862063*** | Bệnh trĩ + Huyền Tr*** | 0329878*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị Thu T*** | 0385627*** | Nứt kẽ hậu môn + Trần Văn T*** | 0948382*** | Nứt kẽ hậu môn + Hà Thị N*** | 0846443*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị N*** | 0364157*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị H*** | 0904973*** | Bệnh trĩ + Bùi Văn B*** | 0356867*** | Bệnh trĩ + Lan P*** | 0344334*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Duy H*** | 0868116*** | Nứt kẽ hậu môn + Vũ T*** | 0326776*** | Bệnh trĩ + Phạm Thị T*** | 0865636*** | Bệnh trĩ + Từ Ngọc Q*** | 0854058*** | Bệnh trĩ + Trần Thị Thu H*** | 0389607*** | Bệnh trĩ + Doanh Văn K*** | 0383660*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn H*** | 0948135*** | Nứt kẽ hậu môn + Phan Tiến V*** | 0523463*** | Bệnh trĩ + Mai Huyền T*** | 0947023*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị N*** | 0355250*** | Bệnh trĩ + Đỗ Minh N*** | 0353930*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Phương D*** | 0326671*** | Nứt kẽ hậu môn + Phạm Trung K*** | 0854245*** | Bệnh trĩ + Trần Đức K*** | 0914387*** | Nứt kẽ hậu môn + Kiều Thị Khánh L*** | 0352745*** | Bệnh trĩ + Phan Huy H*** | 0855712*** | Bệnh trĩ + Lê Thị M*** | 0816180*** | Bệnh trĩ + Đặng Quang N*** | 0869612*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Đức K*** | 0884431*** | Nứt kẽ hậu môn + Ngô Thị Kiều L*** | 0906761*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Tài T*** | 0912877*** | Bệnh trĩ + Ma Văn T*** | 0934606*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị N*** | 0383635*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn D*** | 0941783*** | Nứt kẽ hậu môn + Hoàng Thị H*** | 0366214*** | Nứt kẽ hậu môn + Đỗ Phương T*** | 0393330*** | Bệnh trĩ + Đinh Thu T*** | 0357950*** | Bệnh trĩ + Lại Văn C*** | 0819381*** | Nứt kẽ hậu môn + Vũ Đức T*** | 0386260*** | Bệnh trĩ + Trần Thị O*** | 0334909*** | Bệnh trĩ + Bùi Văn D*** | 0868220*** | Nứt kẽ hậu môn + Đoàn Ngọc L*** | 0904756*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Đức T*** | 0379787*** | Bệnh Hậu Môn + Nguyễn N*** | 0917324*** | Nứt kẽ hậu môn + Lê Đức H*** | 0859629*** | Nứt kẽ hậu môn + Đỗ Thị Huyền Tr*** | 0904041*** | Bệnh trĩ + Đỗ Hồng N*** | 0356426*** | Bệnh trĩ + Đào Đức T*** | 0813662*** | Bệnh trĩ + Tạ Văn T*** | 0393491*** | Bệnh trĩ + Ngô Thị T*** | 0917880*** | Bệnh Hậu Môn + Nguyễn Hữu N*** | 0858021*** | Bệnh Hậu Môn + Nguyễn Thị N*** | 0397049*** | Bệnh trĩ + Lê Thi L*** | 0893041*** | Nứt kẽ hậu môn + Bùi Trọng P*** | 0852140*** | Nứt kẽ hậu môn + Lê Văn T*** | 0327063*** | Nứt kẽ hậu môn + Lò Thị Ngọc H*** | 0913528*** | Bệnh trĩ + Quách Thị T*** | 0866770*** | Bệnh trĩ + Ngô Thị N*** | 0368476*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Mạnh T*** | 0912933*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyen Thi P*** | 0374700*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị T*** | 0343963*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Phương D*** | 0356053*** | Bệnh trĩ + Lâm Hồng B*** | 0339751*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn G*** | 0931734*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Hà D*** | 0916395*** | Nứt kẽ hậu môn + Lý Thị Vân T*** | 0338593*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Thanh H*** | 0347543*** | Bệnh trĩ + Kiều Cao N*** | 0961283*** | Bệnh trĩ + Lê Tiến D*** | 0364866*** | Bệnh trĩ + Vũ Thị T*** | 0971725*** | Nứt kẽ hậu môn + Hoàng Thị Thùy T*** | 0356380*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị T*** | 0388992*** | Nứt kẽ hậu môn + Cao Thi V*** | 0922568*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Tú L*** | 0377091*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị L*** | 0387816*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Thu T*** | 0868102*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Hải Y*** | 0948944*** | Bệnh trĩ + Vũ Thị M*** | 0941790*** | Bệnh trĩ + Hà Thị N*** | 0899200*** | Bệnh trĩ + Trần Ngọc L*** | 0915448*** | Nứt kẽ hậu môn + Phạm Bảo N*** | 0936039*** | Bệnh trĩ + Đinh Trọng T*** | 0833184*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị T*** | 0365786*** | Bệnh trĩ + Hồ Chính T*** | 0782796*** | Bệnh Xã Hội + Đỗ Thị L*** | 0382250*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị T*** | 0387999*** | Bệnh trĩ + Bùi Thị H*** | 0874868*** | Bệnh trĩ + Bùi Thị T*** | 0914237*** | Bệnh trĩ + Hoàng Văn H*** | 0333403*** | Bệnh Hậu Môn + Đăng Thi H*** | 0362967*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Phương T*** | 0399850*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Đăng C*** | 0369273*** | Bệnh trĩ + Hà Trung H*** | 0905143*** | Bệnh trĩ + Vũ Ngọc L*** | 0906062*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Đăng T*** | 0868843*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thi H*** | 0383361*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị H*** | 0758226*** | Bệnh trĩ + Bùi Thị T*** | 0906144*** | Bệnh trĩ + Cao Trường G*** | 0342499*** | Nứt kẽ hậu môn + Trần Đình H*** | 0373213*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Quốc*** | 0855779*** | Bệnh Hậu Môn + Bùi Thị Thanh H*** | 0858531*** | Bệnh trĩ + Ngô Thu H*** | 0344542*** | Nứt kẽ hậu môn + Cao Văn D*** | 0945470*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Văn L*** | 0873913*** | Bệnh trĩ + Pham Van Th*** | 0834498*** | Nứt kẽ hậu môn + QuáCh Đông D*** | 0347018*** | Bệnh trĩ + Hồ Thị H*** | 0924165*** | Bệnh trĩ + Đặng Xuân P*** | 0906283*** | Bệnh trĩ + NguyễN Thị L*** | 0901754*** | Bệnh trĩ + Mai Thị N*** | 0888421*** | Bệnh trĩ + Đinh G*** | 0889718*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị N*** | 0836542*** | Bệnh trĩ + Pham Huyền T*** | 0367831*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Văn N*** | 0949043*** | Nứt kẽ hậu môn + Giang Thị Bé C*** | 0378329*** | Bệnh trĩ + Vũ Lê T*** | 0961048*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Công Đ*** | 0393961*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Trung N*** | 0866170*** | Nứt kẽ hậu môn + Đinh Thị P*** | 0329490*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Ngọc D*** | 0348774*** | Nứt kẽ hậu môn + Hồng N*** | 0946241*** | Bệnh trĩ + Ly Seo G*** | 0928328*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Mai L*** | 0399163*** | Bệnh trĩ + Tran Thi Phuong T*** | 0352313*** | Bệnh trĩ + Trần Quang L*** | 0386233*** | Bệnh trĩ + Trần Thị D*** | 0946329*** | Bệnh trĩ + Trần Xuân N*** | 0336355*** | Bệnh trĩ + Đinh Thị Ngọc N*** | 0334536*** | Bệnh trĩ + Lê Thị H*** | 0384150*** | Bệnh Xã Hội + Nguyễn Văn L*** | 0365899*** | Bệnh trĩ + Hoàng Thi C*** | 0936142*** | Bệnh trĩ + Vì Thị M*** | 0326542*** | Bệnh trĩ + Phạm Ngọc A*** | 0911237*** | Bệnh trĩ + Lê Thị N*** | 0818241*** | Bệnh trĩ + Lê Thị T*** | 0336539*** | Bệnh trĩ
x