Chất lượng điều trị luôn là yếu tố được bệnh nhân quan tâm nhất. Hiểu được điều đó phòng khám bệnh trĩ Hưng Thịnh đang ngày một hoàn thiện để nhận được sự tin yêu của khách hàng.

“Không chỉ giúp bệnh nhân mà ngay cả chính nhân viên trong phòng khám được an toàn và hài lòng” là mục tiêu của chúng tôi.

Còn chần chờ gì nữa, hãy nhanh tay kết nối với bác sĩ tư vấn của chúng tôi để đặt lịch khám chữa bệnh cũng như giải đáp mọi thắc mắc của bạn.

87 Bệnh nhân đã
đăng ký hôm nay

+ Lê Tiến D*** | 0364866*** | Bệnh trĩ + Bùi Trọng P*** | 0852140*** | Nứt kẽ hậu môn + Hoàng Văn H*** | 0333403*** | Bệnh Hậu Môn + Nguyễn Hà D*** | 0916395*** | Nứt kẽ hậu môn + Trần Xuân N*** | 0336355*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Thùy L*** | 0859993*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn H*** | 0948135*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Hữu N*** | 0858021*** | Bệnh Hậu Môn + Hà Thị N*** | 0846443*** | Bệnh trĩ + Trần Ngọc L*** | 0915448*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Hoài N*** | 0939181*** | Bệnh trĩ + Đinh Trọng T*** | 0833184*** | Nứt kẽ hậu môn + Trần Thị D*** | 0946329*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Tài T*** | 0912877*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn M*** | 0916896*** | Nứt kẽ hậu môn + Lê Văn T*** | 0327063*** | Nứt kẽ hậu môn + Mai Huyền T*** | 0947023*** | Bệnh trĩ + NguyễN Thị L*** | 0901754*** | Bệnh trĩ + Ngô Thị Kiều L*** | 0906761*** | Bệnh trĩ + Bùi Thị Thanh H*** | 0858531*** | Bệnh trĩ + Trần Quang L*** | 0386233*** | Bệnh trĩ + Lan P*** | 0344334*** | Bệnh trĩ + Ngô Bá T*** | 0357079*** | Nứt kẽ hậu môn + Cao Thi V*** | 0922568*** | Bệnh trĩ + Phạm Bảo N*** | 0936039*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị H*** | 0758226*** | Bệnh trĩ + Đinh G*** | 0889718*** | Bệnh trĩ + Lại Văn C*** | 0819381*** | Nứt kẽ hậu môn + Mai Thị N*** | 0888421*** | Bệnh trĩ + Lê Thị N*** | 0818241*** | Bệnh trĩ + Trần Đình H*** | 0373213*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị P*** | 0945151*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thuý H*** | 0961424*** | Bệnh trĩ + Vương Thị D*** | 0912774*** | Bệnh trĩ + Duong Văn L*** | 0383031*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị T*** | 0343963*** | Bệnh trĩ + Nguyễn N*** | 0917324*** | Nứt kẽ hậu môn + Kiều Thị Khánh L*** | 0352745*** | Bệnh trĩ + Ma Văn T*** | 0934606*** | Nứt kẽ hậu môn + Huyền Tr*** | 0329878*** | Nứt kẽ hậu môn + Ngọ Văn V*** | 0369824*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Mai L*** | 0399163*** | Bệnh trĩ + Đăng Thi H*** | 0362967*** | Bệnh trĩ + Phan Tiến V*** | 0523463*** | Bệnh trĩ + Pham Van Th*** | 0834498*** | Nứt kẽ hậu môn + Vũ Thị L*** | 0868397*** | Bệnh Hậu Môn + Nguyễn Thị P*** | 0913270*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Ngọc D*** | 0348774*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị Thanh H*** | 0347543*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Trung N*** | 0866170*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị Thanh D*** | 0829602*** | Bệnh trĩ + Lê Thi L*** | 0893041*** | Nứt kẽ hậu môn + Hà Thị N*** | 0899200*** | Bệnh trĩ + Bùi Thị T*** | 0906144*** | Bệnh trĩ + Dương Thị H*** | 0353344*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Đức T*** | 0379787*** | Bệnh Hậu Môn + Đặng Xuân P*** | 0906283*** | Bệnh trĩ + Trần Thị T*** | 0936155*** | Bệnh trĩ + Nguyen Thi P*** | 0374700*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị L*** | 0387816*** | Bệnh trĩ + Lê Thi T*** | 0333610*** | Bệnh trĩ + Phạm Thị Hồng N*** | 0369862*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thi H*** | 0383361*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị H*** | 0904973*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Quốc*** | 0855779*** | Bệnh Hậu Môn + Nguyễn Phương D*** | 0326671*** | Nứt kẽ hậu môn + Hồ Chính T*** | 0782796*** | Bệnh Xã Hội + Hồ Thị H*** | 0924165*** | Bệnh trĩ + Phan Huy H*** | 0855712*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị H*** | 0836672*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị T*** | 0365786*** | Bệnh trĩ + Phạm Trung K*** | 0854245*** | Bệnh trĩ + Trần Đức K*** | 0914387*** | Nứt kẽ hậu môn + Lê Thị T*** | 0336539*** | Bệnh trĩ + Bùi Văn D*** | 0868220*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị Hải Y*** | 0948944*** | Bệnh trĩ + Phùng Phương T*** | 0936888*** | Bệnh trĩ + Đỗ Minh N*** | 0353930*** | Bệnh trĩ + Đinh Thị P*** | 0329490*** | Bệnh trĩ + Khúc Mạnh H*** | 0365607*** | Bệnh trĩ + Vũ T*** | 0326776*** | Bệnh trĩ + Vũ Ngọc L*** | 0906062*** | Bệnh trĩ + Ngô Thị T*** | 0917880*** | Bệnh Hậu Môn + Giang Thị Bé C*** | 0378329*** | Bệnh trĩ + Đỗ Thị L*** | 0382250*** | Bệnh trĩ + Phạm Thu Hoài L*** | 0869271*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn N*** | 0949043*** | Nứt kẽ hậu môn + Quách Thị T*** | 0866770*** | Bệnh trĩ + Hoàng Thi C*** | 0936142*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị P*** | 0758565*** | Bệnh trĩ + Đặng Quang N*** | 0869612*** | Bệnh trĩ + Đỗ Hồng N*** | 0356426*** | Bệnh trĩ + Hoàng Đình L*** | 0386972*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Trọng T*** | 0866753*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị T*** | 0387999*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị T*** | 0904660*** | Bệnh trĩ + Từ Ngọc Q*** | 0854058*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn G*** | 0931734*** | Nứt kẽ hậu môn + Đào Đức T*** | 0813662*** | Bệnh trĩ + Ly Seo G*** | 0928328*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị N*** | 0836542*** | Bệnh trĩ + Hoàng Thị H*** | 0366214*** | Nứt kẽ hậu môn + Bùi Thị N*** | 0346815*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Đình H*** | 0356866*** | Bệnh trĩ + Trần Văn T*** | 0522913*** | Nứt kẽ hậu môn + Cao Văn D*** | 0945470*** | Nứt kẽ hậu môn + Kiều H*** | 0904497*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị N*** | 0355250*** | Bệnh trĩ + Lê Đức H*** | 0859629*** | Nứt kẽ hậu môn + Lò Thị Ngọc H*** | 0913528*** | Bệnh trĩ + Tạ Văn T*** | 0393491*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Đăng C*** | 0369273*** | Bệnh trĩ + Kiều Cao N*** | 0961283*** | Bệnh trĩ + Phạm Ngọc A*** | 0911237*** | Bệnh trĩ + Trần Thị D*** | 0916555*** | Bệnh trĩ + Bùi Thị H*** | 0874868*** | Bệnh trĩ + Trần Thị Thu H*** | 0389607*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Công Đ*** | 0393961*** | Nứt kẽ hậu môn + Bùi Thị T*** | 0914237*** | Bệnh trĩ + Lý Thị Vân T*** | 0338593*** | Bệnh trĩ + Vì Thị M*** | 0326542*** | Bệnh trĩ + Vũ Thị T*** | 0971725*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị N*** | 0383635*** | Nứt kẽ hậu môn + Đinh Thị Ngọc N*** | 0334536*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thanh T*** | 0854244*** | Bệnh trĩ + Trần Thị O*** | 0334909*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Mỹ H*** | 0834191*** | Bệnh trĩ + Vũ Thị M*** | 0941790*** | Bệnh trĩ + Hồng N*** | 0946241*** | Bệnh trĩ + Pham Huyền T*** | 0367831*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Văn L*** | 0365899*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị N*** | 0364157*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị T*** | 0388992*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Đăng T*** | 0868843*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Duy H*** | 0868116*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị T*** | 0342977*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị N*** | 0397049*** | Bệnh trĩ + Ngô Thu H*** | 0344542*** | Nứt kẽ hậu môn + Trần Văn T*** | 0948382*** | Nứt kẽ hậu môn + Phạm Thị T*** | 0865636*** | Bệnh trĩ + Vũ Thị U*** | 0913316*** | Bệnh trĩ + Đoàn Ngọc L*** | 0904756*** | Bệnh trĩ + Nguyen T*** | 0339590*** | Nứt kẽ hậu môn + Hoàng Thị Thùy T*** | 0356380*** | Bệnh trĩ + Trương Thị Hương G*** | 0384817*** | Bệnh trĩ + Ngô Thị N*** | 0368476*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thành T*** | 0862063*** | Bệnh trĩ + Hà Trung H*** | 0905143*** | Bệnh trĩ + Trương Hồng T*** | 0886027*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Đức K*** | 0884431*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Tiến Th*** | 0378392*** | Bệnh trĩ + QuáCh Đông D*** | 0347018*** | Bệnh trĩ + Võ D*** | 0877771*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Thu T*** | 0385627*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn T*** | 0918955*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn D*** | 0941783*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Văn T*** | 0388806*** | Bệnh trĩ + Doanh Văn K*** | 0383660*** | Bệnh trĩ + Đỗ Phương T*** | 0393330*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Thu T*** | 0868102*** | Bệnh trĩ + Bùi Văn B*** | 0356867*** | Bệnh trĩ + Dương Quốc C*** | 0368476*** | Nứt kẽ hậu môn + Phạm Thu T*** | 0347031*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Tú L*** | 0377091*** | Bệnh trĩ + Lê Thị H*** | 0384150*** | Bệnh Xã Hội + Cao Trường G*** | 0342499*** | Nứt kẽ hậu môn + Đỗ Thị Huyền Tr*** | 0904041*** | Bệnh trĩ + Lê Thu T*** | 0888436*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Phương D*** | 0356053*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Phương T*** | 0399850*** | Bệnh trĩ + Tran Thi Phuong T*** | 0352313*** | Bệnh trĩ + Vũ Lê T*** | 0961048*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Mạnh T*** | 0912933*** | Nứt kẽ hậu môn + Vũ Đức T*** | 0386260*** | Bệnh trĩ + Lê Thi L*** | 0836852*** | Bệnh trĩ + Lê Thị M*** | 0816180*** | Bệnh trĩ + Lâm Hồng B*** | 0339751*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn L*** | 0873913*** | Bệnh trĩ + Mua Thì L*** | 0393043*** | Bệnh trĩ + Hoàng Quốc H*** | 0599999*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn T*** | 0866688*** | Nứt kẽ hậu môn + Đinh Thu T*** | 0357950*** | Bệnh trĩ
x