slider 2
slider 3

Theo thống kê mới nhất ở Việt Nam thì cứ 10 người có 9 người mắc bệnh trĩ. Trĩ là một bệnh khá phổ biến hiện nay, tuy nhiên nếu không chữa trị kịp thời có thể chuyển biến thành bệnh ung thư.

CÙNG PHÒNG KHÁM HƯNG THỊNH TÌM HIỂU VỀ BỆNH TRĨ

Bạn thắc mắc không biết mình đang bị loại trĩ nào?

Tại sao chúng ta dễ mắc phải bệnh trĩ

Tại sao chúng ta dễ mắc phải bệnh trĩ

Bạn lo lắng vì mình xuất hiện những dấu hiệu của bệnh trĩ

Tìm hiểu về phương pháp chữa trị bệnh trĩ HCPT & PPH

0 Bệnh nhân đã
đăng ký hôm nay

+ Lò Thị Ngọc H*** | 0913528*** | Bệnh trĩ + Doanh Văn K*** | 0383660*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn L*** | 0365899*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Trung N*** | 0866170*** | Nứt kẽ hậu môn + Hồ Chính T*** | 0782796*** | Bệnh Xã Hội + Trần Đình H*** | 0373213*** | Bệnh trĩ + Mai Thị N*** | 0888421*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị N*** | 0355250*** | Bệnh trĩ + Hoàng Thị Thùy T*** | 0356380*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị T*** | 0342977*** | Bệnh trĩ + Trần Thị Thu H*** | 0389607*** | Bệnh trĩ + Đoàn Ngọc L*** | 0904756*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị P*** | 0945151*** | Bệnh trĩ + Bùi Trọng P*** | 0852140*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị T*** | 0388992*** | Nứt kẽ hậu môn + Đăng Thi H*** | 0362967*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn M*** | 0916896*** | Nứt kẽ hậu môn + QuáCh Đông D*** | 0347018*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Mạnh T*** | 0912933*** | Nứt kẽ hậu môn + Lan P*** | 0344334*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Mỹ H*** | 0834191*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị N*** | 0397049*** | Bệnh trĩ + Duong Văn L*** | 0383031*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyen Thi P*** | 0374700*** | Bệnh trĩ + Ly Seo G*** | 0928328*** | Nứt kẽ hậu môn + Từ Ngọc Q*** | 0854058*** | Bệnh trĩ + Lê Thu T*** | 0888436*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thành T*** | 0862063*** | Bệnh trĩ + Cao Văn D*** | 0945470*** | Nứt kẽ hậu môn + Vì Thị M*** | 0326542*** | Bệnh trĩ + Phan Tiến V*** | 0523463*** | Bệnh trĩ + Hoàng Văn H*** | 0333403*** | Bệnh Hậu Môn + Bùi Thị Thanh H*** | 0858531*** | Bệnh trĩ + Vũ Lê T*** | 0961048*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Tiến Th*** | 0378392*** | Bệnh trĩ + Đinh Trọng T*** | 0833184*** | Nứt kẽ hậu môn + Kiều Cao N*** | 0961283*** | Bệnh trĩ + Hồ Thị H*** | 0924165*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Mai L*** | 0399163*** | Bệnh trĩ + Lê Thi T*** | 0333610*** | Bệnh trĩ + Ngô Thị T*** | 0917880*** | Bệnh Hậu Môn + Đỗ Hồng N*** | 0356426*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thanh T*** | 0854244*** | Bệnh trĩ + Ngô Thu H*** | 0344542*** | Nứt kẽ hậu môn + Đỗ Minh N*** | 0353930*** | Bệnh trĩ + Ngọ Văn V*** | 0369824*** | Nứt kẽ hậu môn + Tran Thi Phuong T*** | 0352313*** | Bệnh trĩ + Lê Thị N*** | 0818241*** | Bệnh trĩ + Ma Văn T*** | 0934606*** | Nứt kẽ hậu môn + Trần Xuân N*** | 0336355*** | Bệnh trĩ + Lê Thi L*** | 0893041*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Văn N*** | 0949043*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thi H*** | 0383361*** | Bệnh trĩ + Lê Thị T*** | 0336539*** | Bệnh trĩ + Hà Thị N*** | 0899200*** | Bệnh trĩ + Lê Đức H*** | 0859629*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Văn T*** | 0388806*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Tài T*** | 0912877*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị T*** | 0343963*** | Bệnh trĩ + Đinh G*** | 0889718*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn G*** | 0931734*** | Nứt kẽ hậu môn + Kiều H*** | 0904497*** | Bệnh trĩ + Ngô Bá T*** | 0357079*** | Nứt kẽ hậu môn + Lý Thị Vân T*** | 0338593*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Hữu N*** | 0858021*** | Bệnh Hậu Môn + Phạm Thị Hồng N*** | 0369862*** | Bệnh trĩ + Ngô Thị N*** | 0368476*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị N*** | 0836542*** | Bệnh trĩ + Võ D*** | 0877771*** | Bệnh trĩ + Đặng Quang N*** | 0869612*** | Bệnh trĩ + Đặng Xuân P*** | 0906283*** | Bệnh trĩ + Hoàng Quốc H*** | 0599999*** | Bệnh trĩ + Hồng N*** | 0946241*** | Bệnh trĩ + Dương Quốc C*** | 0368476*** | Nứt kẽ hậu môn + Lâm Hồng B*** | 0339751*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Trọng T*** | 0866753*** | Nứt kẽ hậu môn + Vũ T*** | 0326776*** | Bệnh trĩ + Pham Huyền T*** | 0367831*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị T*** | 0365786*** | Bệnh trĩ + Lại Văn C*** | 0819381*** | Nứt kẽ hậu môn + Vũ Thị T*** | 0971725*** | Nứt kẽ hậu môn + Phạm Thu T*** | 0347031*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị T*** | 0904660*** | Bệnh trĩ + Vũ Thị L*** | 0868397*** | Bệnh Hậu Môn + Hoàng Thị H*** | 0366214*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Hà D*** | 0916395*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn D*** | 0941783*** | Nứt kẽ hậu môn + Đinh Thị Ngọc N*** | 0334536*** | Bệnh trĩ + Bùi Văn D*** | 0868220*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị P*** | 0758565*** | Bệnh trĩ + Phạm Thị T*** | 0865636*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Thanh D*** | 0829602*** | Bệnh trĩ + Dương Thị H*** | 0353344*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Thanh H*** | 0347543*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Quốc*** | 0855779*** | Bệnh Hậu Môn + Phan Huy H*** | 0855712*** | Bệnh trĩ + Nguyễn N*** | 0917324*** | Nứt kẽ hậu môn + Trương Hồng T*** | 0886027*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Phương D*** | 0356053*** | Bệnh trĩ + Hoàng Đình L*** | 0386972*** | Bệnh trĩ + Hoàng Thi C*** | 0936142*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Phương D*** | 0326671*** | Nứt kẽ hậu môn + Tạ Văn T*** | 0393491*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn T*** | 0866688*** | Nứt kẽ hậu môn + Hà Thị N*** | 0846443*** | Bệnh trĩ + Nguyễn T*** | 0918955*** | Nứt kẽ hậu môn + Trương Thị Hương G*** | 0384817*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn H*** | 0948135*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyen T*** | 0339590*** | Nứt kẽ hậu môn + Trần Quang L*** | 0386233*** | Bệnh trĩ + Khúc Mạnh H*** | 0365607*** | Bệnh trĩ + Vũ Đức T*** | 0386260*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị H*** | 0758226*** | Bệnh trĩ + Trần Thị O*** | 0334909*** | Bệnh trĩ + Trần Thị T*** | 0936155*** | Bệnh trĩ + Ngô Thị Kiều L*** | 0906761*** | Bệnh trĩ + Vũ Ngọc L*** | 0906062*** | Bệnh trĩ + Đào Đức T*** | 0813662*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Công Đ*** | 0393961*** | Nứt kẽ hậu môn + Bùi Thị T*** | 0906144*** | Bệnh trĩ + Bùi Văn B*** | 0356867*** | Bệnh trĩ + Giang Thị Bé C*** | 0378329*** | Bệnh trĩ + Kiều Thị Khánh L*** | 0352745*** | Bệnh trĩ + Phạm Thu Hoài L*** | 0869271*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Tú L*** | 0377091*** | Bệnh trĩ + Lê Thị H*** | 0384150*** | Bệnh Xã Hội + Cao Trường G*** | 0342499*** | Nứt kẽ hậu môn + Phùng Phương T*** | 0936888*** | Bệnh trĩ + Đỗ Phương T*** | 0393330*** | Bệnh trĩ + Phạm Trung K*** | 0854245*** | Bệnh trĩ + Đinh Thu T*** | 0357950*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Đức K*** | 0884431*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị T*** | 0387999*** | Bệnh trĩ + NguyễN Thị L*** | 0901754*** | Bệnh trĩ + Bùi Thị H*** | 0874868*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị H*** | 0836672*** | Bệnh trĩ + Vũ Thị M*** | 0941790*** | Bệnh trĩ + Trần Đức K*** | 0914387*** | Nứt kẽ hậu môn + Đỗ Thị Huyền Tr*** | 0904041*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Phương T*** | 0399850*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị P*** | 0913270*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Đình H*** | 0356866*** | Bệnh trĩ + Đỗ Thị L*** | 0382250*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Đăng C*** | 0369273*** | Bệnh trĩ + Bùi Thị T*** | 0914237*** | Bệnh trĩ + Lê Thị M*** | 0816180*** | Bệnh trĩ + Đinh Thị P*** | 0329490*** | Bệnh trĩ + Trần Văn T*** | 0522913*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị L*** | 0387816*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Thùy L*** | 0859993*** | Bệnh trĩ + Vương Thị D*** | 0912774*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Hải Y*** | 0948944*** | Bệnh trĩ + Vũ Thị U*** | 0913316*** | Bệnh trĩ + Cao Thi V*** | 0922568*** | Bệnh trĩ + Trần Thị D*** | 0946329*** | Bệnh trĩ + Lê Văn T*** | 0327063*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị Thu T*** | 0868102*** | Bệnh trĩ + Trần Thị D*** | 0916555*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị N*** | 0383635*** | Nứt kẽ hậu môn + Trần Văn T*** | 0948382*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thuý H*** | 0961424*** | Bệnh trĩ + Pham Van Th*** | 0834498*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Hoài N*** | 0939181*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn L*** | 0873913*** | Bệnh trĩ + Mua Thì L*** | 0393043*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Đức T*** | 0379787*** | Bệnh Hậu Môn + Mai Huyền T*** | 0947023*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Ngọc D*** | 0348774*** | Nứt kẽ hậu môn + Hà Trung H*** | 0905143*** | Bệnh trĩ + Lê Thi L*** | 0836852*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Đăng T*** | 0868843*** | Bệnh trĩ + Phạm Bảo N*** | 0936039*** | Bệnh trĩ + Lê Tiến D*** | 0364866*** | Bệnh trĩ + Huyền Tr*** | 0329878*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị N*** | 0364157*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị Thu T*** | 0385627*** | Nứt kẽ hậu môn + Trần Ngọc L*** | 0915448*** | Nứt kẽ hậu môn + Phạm Ngọc A*** | 0911237*** | Bệnh trĩ + Bùi Thị N*** | 0346815*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị H*** | 0904973*** | Bệnh trĩ + Quách Thị T*** | 0866770*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Duy H*** | 0868116*** | Nứt kẽ hậu môn
x