Điều trị các bệnh về tử cung như: u xơ tử cung, viêm lộ tuyến cổ tử cung, u nang cổ tử cung, polyp cổ tử cung,…

Điều trị các bệnh cổ tử cung như: viêm lộ tuyến cổ tử cung ở các mức độ, các triệu chứng tiền ung thư cổ tử cung,…

Sử dụng để tiến hành scan và chụp ảnh tuyến vú bằng tia hồng ngoại giúp quá trình chẩn đoán chính xác, phát hiện sớm ung thư tuyến vú.

Điều trị nhiễm trùng đường sinh dục nữ, có thể tiêu diệt đến 99,85% vi khuẩn E.coli, tụ cầu vàng, nấm Candida… trong vòng vài phút.

Phương pháp hút nội soi tuyến mồ hôi dưới nách

Đây là phương pháp sử dụng thiết bị nội soi có gắn đèn chiếu sáng và camera ở đầu dẫn, bác sĩ có thể xác định chính xác vị trí tuyến mồ hôi dưới nách và sử dụng ống siêu dẫn Nano để hút bỏ tuyến mồ hôi gây mùi với 5 bước:

105 Bệnh nhân đã
đăng ký hôm nay

+ Nguyễn Mai L*** | 0399163*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Ngọc D*** | 0348774*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Văn G*** | 0931734*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị Mỹ H*** | 0834191*** | Bệnh trĩ + Vương Thị D*** | 0912774*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị H*** | 0836672*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn H*** | 0948135*** | Nứt kẽ hậu môn + Hà Thị N*** | 0899200*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn N*** | 0949043*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị T*** | 0365786*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Phương D*** | 0326671*** | Nứt kẽ hậu môn + Ngô Thu H*** | 0344542*** | Nứt kẽ hậu môn + Trần Xuân N*** | 0336355*** | Bệnh trĩ + Vũ Thị U*** | 0913316*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị N*** | 0364157*** | Nứt kẽ hậu môn + Mai Huyền T*** | 0947023*** | Bệnh trĩ + Trần Thị T*** | 0936155*** | Bệnh trĩ + Pham Van Th*** | 0834498*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Hữu N*** | 0858021*** | Bệnh Hậu Môn + Nguyễn Thuý H*** | 0961424*** | Bệnh trĩ + Phạm Thị Hồng N*** | 0369862*** | Bệnh trĩ + Quách Thị T*** | 0866770*** | Bệnh trĩ + Lê Văn T*** | 0327063*** | Nứt kẽ hậu môn + Lê Thị H*** | 0384150*** | Bệnh Xã Hội + Dương Quốc C*** | 0368476*** | Nứt kẽ hậu môn + Trần Đức K*** | 0914387*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Phương D*** | 0356053*** | Bệnh trĩ + Lê Thu T*** | 0888436*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Trung N*** | 0866170*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Công Đ*** | 0393961*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Văn M*** | 0916896*** | Nứt kẽ hậu môn + Bùi Văn B*** | 0356867*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị T*** | 0387999*** | Bệnh trĩ + Đỗ Thị L*** | 0382250*** | Bệnh trĩ + Phạm Trung K*** | 0854245*** | Bệnh trĩ + Trương Thị Hương G*** | 0384817*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Thùy L*** | 0859993*** | Bệnh trĩ + Lê Thi L*** | 0836852*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Trọng T*** | 0866753*** | Nứt kẽ hậu môn + Huyền Tr*** | 0329878*** | Nứt kẽ hậu môn + Đặng Quang N*** | 0869612*** | Bệnh trĩ + Dương Thị H*** | 0353344*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị T*** | 0388992*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị N*** | 0397049*** | Bệnh trĩ + Phạm Thu T*** | 0347031*** | Bệnh trĩ + Vũ Đức T*** | 0386260*** | Bệnh trĩ + Ngọ Văn V*** | 0369824*** | Nứt kẽ hậu môn + Phạm Bảo N*** | 0936039*** | Bệnh trĩ + Đăng Thi H*** | 0362967*** | Bệnh trĩ + Lê Thị T*** | 0336539*** | Bệnh trĩ + Lê Đức H*** | 0859629*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn T*** | 0918955*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Đình H*** | 0356866*** | Bệnh trĩ + Vũ Thị T*** | 0971725*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyen Thi P*** | 0374700*** | Bệnh trĩ + Ly Seo G*** | 0928328*** | Nứt kẽ hậu môn + Tran Thi Phuong T*** | 0352313*** | Bệnh trĩ + Từ Ngọc Q*** | 0854058*** | Bệnh trĩ + Trần Thị Thu H*** | 0389607*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Tú L*** | 0377091*** | Bệnh trĩ + Phạm Thu Hoài L*** | 0869271*** | Bệnh trĩ + Lò Thị Ngọc H*** | 0913528*** | Bệnh trĩ + Nguyễn D*** | 0941783*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Đăng C*** | 0369273*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị P*** | 0945151*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Tài T*** | 0912877*** | Bệnh trĩ + Trần Thị O*** | 0334909*** | Bệnh trĩ + Ma Văn T*** | 0934606*** | Nứt kẽ hậu môn + Trần Đình H*** | 0373213*** | Bệnh trĩ + NguyễN Thị L*** | 0901754*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Duy H*** | 0868116*** | Nứt kẽ hậu môn + Kiều Cao N*** | 0961283*** | Bệnh trĩ + Phạm Ngọc A*** | 0911237*** | Bệnh trĩ + Đặng Xuân P*** | 0906283*** | Bệnh trĩ + Doanh Văn K*** | 0383660*** | Bệnh trĩ + Lan P*** | 0344334*** | Bệnh trĩ + Cao Trường G*** | 0342499*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Đăng T*** | 0868843*** | Bệnh trĩ + Đỗ Hồng N*** | 0356426*** | Bệnh trĩ + Giang Thị Bé C*** | 0378329*** | Bệnh trĩ + Vũ Ngọc L*** | 0906062*** | Bệnh trĩ + Khúc Mạnh H*** | 0365607*** | Bệnh trĩ + Duong Văn L*** | 0383031*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị Thanh D*** | 0829602*** | Bệnh trĩ + Bùi Văn D*** | 0868220*** | Nứt kẽ hậu môn + Ngô Thị N*** | 0368476*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thành T*** | 0862063*** | Bệnh trĩ + Bùi Thị T*** | 0914237*** | Bệnh trĩ + Ngô Bá T*** | 0357079*** | Nứt kẽ hậu môn + Đinh Thị P*** | 0329490*** | Bệnh trĩ + Đinh G*** | 0889718*** | Bệnh trĩ + Lê Thi T*** | 0333610*** | Bệnh trĩ + Hoàng Thi C*** | 0936142*** | Bệnh trĩ + Lý Thị Vân T*** | 0338593*** | Bệnh trĩ + Ngô Thị T*** | 0917880*** | Bệnh Hậu Môn + Nguyễn Thị N*** | 0355250*** | Bệnh trĩ + Lại Văn C*** | 0819381*** | Nứt kẽ hậu môn + Đinh Thị Ngọc N*** | 0334536*** | Bệnh trĩ + Lê Tiến D*** | 0364866*** | Bệnh trĩ + Mua Thì L*** | 0393043*** | Bệnh trĩ + Nguyen T*** | 0339590*** | Nứt kẽ hậu môn + Trần Văn T*** | 0522913*** | Nứt kẽ hậu môn + Trần Thị D*** | 0916555*** | Bệnh trĩ + Hoàng Văn H*** | 0333403*** | Bệnh Hậu Môn + Nguyễn Hà D*** | 0916395*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị T*** | 0342977*** | Bệnh trĩ + Đoàn Ngọc L*** | 0904756*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị T*** | 0904660*** | Bệnh trĩ + Trần Văn T*** | 0948382*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Văn T*** | 0866688*** | Nứt kẽ hậu môn + Đinh Trọng T*** | 0833184*** | Nứt kẽ hậu môn + Phan Tiến V*** | 0523463*** | Bệnh trĩ + Hoàng Thị H*** | 0366214*** | Nứt kẽ hậu môn + Cao Văn D*** | 0945470*** | Nứt kẽ hậu môn + Lê Thị N*** | 0818241*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị H*** | 0758226*** | Bệnh trĩ + Võ D*** | 0877771*** | Bệnh trĩ + Đỗ Phương T*** | 0393330*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị N*** | 0836542*** | Bệnh trĩ + Vũ Thị M*** | 0941790*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Phương T*** | 0399850*** | Bệnh trĩ + Hoàng Quốc H*** | 0599999*** | Bệnh trĩ + Hồng N*** | 0946241*** | Bệnh trĩ + Cao Thi V*** | 0922568*** | Bệnh trĩ + Vũ Lê T*** | 0961048*** | Nứt kẽ hậu môn + Kiều Thị Khánh L*** | 0352745*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Quốc*** | 0855779*** | Bệnh Hậu Môn + Nguyễn Thị T*** | 0343963*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Hải Y*** | 0948944*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị N*** | 0383635*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Tiến Th*** | 0378392*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị P*** | 0913270*** | Bệnh trĩ + Đào Đức T*** | 0813662*** | Bệnh trĩ + Đỗ Thị Huyền Tr*** | 0904041*** | Bệnh trĩ + Đinh Thu T*** | 0357950*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị L*** | 0387816*** | Bệnh trĩ + Lê Thi L*** | 0893041*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn N*** | 0917324*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Đức T*** | 0379787*** | Bệnh Hậu Môn + Bùi Thị N*** | 0346815*** | Bệnh trĩ + Đỗ Minh N*** | 0353930*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thanh T*** | 0854244*** | Bệnh trĩ + Hồ Thị H*** | 0924165*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thi H*** | 0383361*** | Bệnh trĩ + Hà Thị N*** | 0846443*** | Bệnh trĩ + Phùng Phương T*** | 0936888*** | Bệnh trĩ + Phạm Thị T*** | 0865636*** | Bệnh trĩ + Bùi Thị Thanh H*** | 0858531*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Mạnh T*** | 0912933*** | Nứt kẽ hậu môn + Bùi Thị H*** | 0874868*** | Bệnh trĩ + Lê Thị M*** | 0816180*** | Bệnh trĩ + Hà Trung H*** | 0905143*** | Bệnh trĩ + Bùi Trọng P*** | 0852140*** | Nứt kẽ hậu môn + Lâm Hồng B*** | 0339751*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị P*** | 0758565*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Thu T*** | 0868102*** | Bệnh trĩ + Pham Huyền T*** | 0367831*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị Thanh H*** | 0347543*** | Bệnh trĩ + Phan Huy H*** | 0855712*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Hoài N*** | 0939181*** | Bệnh trĩ + Kiều H*** | 0904497*** | Bệnh trĩ + Tạ Văn T*** | 0393491*** | Bệnh trĩ + Hồ Chính T*** | 0782796*** | Bệnh Xã Hội + Vì Thị M*** | 0326542*** | Bệnh trĩ + Bùi Thị T*** | 0906144*** | Bệnh trĩ + Hoàng Đình L*** | 0386972*** | Bệnh trĩ + Trương Hồng T*** | 0886027*** | Bệnh trĩ + Ngô Thị Kiều L*** | 0906761*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn T*** | 0388806*** | Bệnh trĩ + Vũ Thị L*** | 0868397*** | Bệnh Hậu Môn + Hoàng Thị Thùy T*** | 0356380*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị H*** | 0904973*** | Bệnh trĩ + Mai Thị N*** | 0888421*** | Bệnh trĩ + Trần Ngọc L*** | 0915448*** | Nứt kẽ hậu môn + Trần Quang L*** | 0386233*** | Bệnh trĩ + QuáCh Đông D*** | 0347018*** | Bệnh trĩ + Vũ T*** | 0326776*** | Bệnh trĩ + Trần Thị D*** | 0946329*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Đức K*** | 0884431*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Văn L*** | 0873913*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn L*** | 0365899*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Thu T*** | 0385627*** | Nứt kẽ hậu môn
x