Điều trị các bệnh về tử cung như: u xơ tử cung, viêm lộ tuyến cổ tử cung, u nang cổ tử cung, polyp cổ tử cung,…

Điều trị các bệnh cổ tử cung như: viêm lộ tuyến cổ tử cung ở các mức độ, các triệu chứng tiền ung thư cổ tử cung,…

Sử dụng để tiến hành scan và chụp ảnh tuyến vú bằng tia hồng ngoại giúp quá trình chẩn đoán chính xác, phát hiện sớm ung thư tuyến vú.

Điều trị nhiễm trùng đường sinh dục nữ, có thể tiêu diệt đến 99,85% vi khuẩn E.coli, tụ cầu vàng, nấm Candida… trong vòng vài phút.

Phương pháp hút nội soi tuyến mồ hôi dưới nách

Đây là phương pháp sử dụng thiết bị nội soi có gắn đèn chiếu sáng và camera ở đầu dẫn, bác sĩ có thể xác định chính xác vị trí tuyến mồ hôi dưới nách và sử dụng ống siêu dẫn Nano để hút bỏ tuyến mồ hôi gây mùi với 5 bước:

0 Bệnh nhân đã
đăng ký hôm nay

+ Đặng Quang N*** | 0869612*** | Bệnh trĩ + Phạm Thị Hồng N*** | 0369862*** | Bệnh trĩ + Vũ Thị L*** | 0868397*** | Bệnh Hậu Môn + Hoàng Thi C*** | 0936142*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị P*** | 0945151*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị N*** | 0397049*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thanh T*** | 0854244*** | Bệnh trĩ + Cao Thi V*** | 0922568*** | Bệnh trĩ + Lê Thị H*** | 0384150*** | Bệnh Xã Hội + Tran Thi Phuong T*** | 0352313*** | Bệnh trĩ + Hoàng Văn H*** | 0333403*** | Bệnh Hậu Môn + Trần Thị D*** | 0916555*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thi H*** | 0383361*** | Bệnh trĩ + Đoàn Ngọc L*** | 0904756*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Đình H*** | 0356866*** | Bệnh trĩ + Trần Ngọc L*** | 0915448*** | Nứt kẽ hậu môn + Trương Thị Hương G*** | 0384817*** | Bệnh trĩ + Lê Tiến D*** | 0364866*** | Bệnh trĩ + Phạm Bảo N*** | 0936039*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị T*** | 0387999*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Thùy L*** | 0859993*** | Bệnh trĩ + Vũ Đức T*** | 0386260*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn M*** | 0916896*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Ngọc D*** | 0348774*** | Nứt kẽ hậu môn + Đinh Thị Ngọc N*** | 0334536*** | Bệnh trĩ + Lại Văn C*** | 0819381*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Phương D*** | 0356053*** | Bệnh trĩ + Hà Trung H*** | 0905143*** | Bệnh trĩ + Đinh Trọng T*** | 0833184*** | Nứt kẽ hậu môn + Trần Thị O*** | 0334909*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn T*** | 0388806*** | Bệnh trĩ + Đỗ Phương T*** | 0393330*** | Bệnh trĩ + Bùi Thị Thanh H*** | 0858531*** | Bệnh trĩ + Vương Thị D*** | 0912774*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thuý H*** | 0961424*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Tài T*** | 0912877*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn G*** | 0931734*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Đăng T*** | 0868843*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị N*** | 0383635*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị Phương T*** | 0399850*** | Bệnh trĩ + Nguyen Thi P*** | 0374700*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Duy H*** | 0868116*** | Nứt kẽ hậu môn + Trần Đình H*** | 0373213*** | Bệnh trĩ + Bùi Thị H*** | 0874868*** | Bệnh trĩ + Pham Huyền T*** | 0367831*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị Thu T*** | 0385627*** | Nứt kẽ hậu môn + Ngô Thị T*** | 0917880*** | Bệnh Hậu Môn + Vũ Thị T*** | 0971725*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Phương D*** | 0326671*** | Nứt kẽ hậu môn + Trương Hồng T*** | 0886027*** | Bệnh trĩ + Dương Quốc C*** | 0368476*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị N*** | 0364157*** | Nứt kẽ hậu môn + Mai Huyền T*** | 0947023*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Mạnh T*** | 0912933*** | Nứt kẽ hậu môn + Vũ Ngọc L*** | 0906062*** | Bệnh trĩ + Đỗ Minh N*** | 0353930*** | Bệnh trĩ + Phạm Thu Hoài L*** | 0869271*** | Bệnh trĩ + Từ Ngọc Q*** | 0854058*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị T*** | 0388992*** | Nứt kẽ hậu môn + Hoàng Quốc H*** | 0599999*** | Bệnh trĩ + Lê Thị T*** | 0336539*** | Bệnh trĩ + Nguyen T*** | 0339590*** | Nứt kẽ hậu môn + Lê Thi L*** | 0893041*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Đức K*** | 0884431*** | Nứt kẽ hậu môn + Lê Văn T*** | 0327063*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn N*** | 0917324*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị Mỹ H*** | 0834191*** | Bệnh trĩ + Hồ Chính T*** | 0782796*** | Bệnh Xã Hội + Khúc Mạnh H*** | 0365607*** | Bệnh trĩ + Cao Văn D*** | 0945470*** | Nứt kẽ hậu môn + Ngô Bá T*** | 0357079*** | Nứt kẽ hậu môn + Lê Thi T*** | 0333610*** | Bệnh trĩ + Lê Đức H*** | 0859629*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị P*** | 0758565*** | Bệnh trĩ + Đinh Thu T*** | 0357950*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị N*** | 0355250*** | Bệnh trĩ + Đỗ Thị Huyền Tr*** | 0904041*** | Bệnh trĩ + Hà Thị N*** | 0846443*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Thanh D*** | 0829602*** | Bệnh trĩ + Trần Thị D*** | 0946329*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị T*** | 0342977*** | Bệnh trĩ + Phạm Trung K*** | 0854245*** | Bệnh trĩ + Phan Tiến V*** | 0523463*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị T*** | 0343963*** | Bệnh trĩ + Đăng Thi H*** | 0362967*** | Bệnh trĩ + Phạm Thị T*** | 0865636*** | Bệnh trĩ + Bùi Thị N*** | 0346815*** | Bệnh trĩ + Hồng N*** | 0946241*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị H*** | 0758226*** | Bệnh trĩ + Ly Seo G*** | 0928328*** | Nứt kẽ hậu môn + Trần Xuân N*** | 0336355*** | Bệnh trĩ + Bùi Trọng P*** | 0852140*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Tú L*** | 0377091*** | Bệnh trĩ + Doanh Văn K*** | 0383660*** | Bệnh trĩ + Trần Quang L*** | 0386233*** | Bệnh trĩ + Vũ T*** | 0326776*** | Bệnh trĩ + Ngô Thị N*** | 0368476*** | Bệnh trĩ + Hoàng Thị H*** | 0366214*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị P*** | 0913270*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Tiến Th*** | 0378392*** | Bệnh trĩ + Hoàng Đình L*** | 0386972*** | Bệnh trĩ + Ngô Thị Kiều L*** | 0906761*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Thanh H*** | 0347543*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Công Đ*** | 0393961*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị L*** | 0387816*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị T*** | 0365786*** | Bệnh trĩ + Pham Van Th*** | 0834498*** | Nứt kẽ hậu môn + Phan Huy H*** | 0855712*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Hoài N*** | 0939181*** | Bệnh trĩ + Lý Thị Vân T*** | 0338593*** | Bệnh trĩ + Phạm Thu T*** | 0347031*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị N*** | 0836542*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn T*** | 0866688*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Đức T*** | 0379787*** | Bệnh Hậu Môn + Bùi Văn B*** | 0356867*** | Bệnh trĩ + Nguyễn D*** | 0941783*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Trọng T*** | 0866753*** | Nứt kẽ hậu môn + Lê Thu T*** | 0888436*** | Nứt kẽ hậu môn + Đinh Thị P*** | 0329490*** | Bệnh trĩ + Đinh G*** | 0889718*** | Bệnh trĩ + Mua Thì L*** | 0393043*** | Bệnh trĩ + Lê Thị M*** | 0816180*** | Bệnh trĩ + Quách Thị T*** | 0866770*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Đăng C*** | 0369273*** | Bệnh trĩ + Kiều H*** | 0904497*** | Bệnh trĩ + Trần Văn T*** | 0522913*** | Nứt kẽ hậu môn + Huyền Tr*** | 0329878*** | Nứt kẽ hậu môn + Trần Thị Thu H*** | 0389607*** | Bệnh trĩ + Đặng Xuân P*** | 0906283*** | Bệnh trĩ + Trần Văn T*** | 0948382*** | Nứt kẽ hậu môn + Kiều Thị Khánh L*** | 0352745*** | Bệnh trĩ + Ngô Thu H*** | 0344542*** | Nứt kẽ hậu môn + Vũ Thị M*** | 0941790*** | Bệnh trĩ + Hoàng Thị Thùy T*** | 0356380*** | Bệnh trĩ + Giang Thị Bé C*** | 0378329*** | Bệnh trĩ + Duong Văn L*** | 0383031*** | Nứt kẽ hậu môn + Trần Thị T*** | 0936155*** | Bệnh trĩ + Tạ Văn T*** | 0393491*** | Bệnh trĩ + Bùi Thị T*** | 0914237*** | Bệnh trĩ + Lê Thi L*** | 0836852*** | Bệnh trĩ + Mai Thị N*** | 0888421*** | Bệnh trĩ + Kiều Cao N*** | 0961283*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thành T*** | 0862063*** | Bệnh trĩ + Dương Thị H*** | 0353344*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị H*** | 0904973*** | Bệnh trĩ + Cao Trường G*** | 0342499*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Văn L*** | 0873913*** | Bệnh trĩ + Đỗ Thị L*** | 0382250*** | Bệnh trĩ + Võ D*** | 0877771*** | Bệnh trĩ + Lê Thị N*** | 0818241*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Quốc*** | 0855779*** | Bệnh Hậu Môn + QuáCh Đông D*** | 0347018*** | Bệnh trĩ + Vì Thị M*** | 0326542*** | Bệnh trĩ + Trần Đức K*** | 0914387*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị T*** | 0904660*** | Bệnh trĩ + Vũ Thị U*** | 0913316*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn L*** | 0365899*** | Bệnh trĩ + Đỗ Hồng N*** | 0356426*** | Bệnh trĩ + Ngọ Văn V*** | 0369824*** | Nứt kẽ hậu môn + Đào Đức T*** | 0813662*** | Bệnh trĩ + Phùng Phương T*** | 0936888*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Thu T*** | 0868102*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Trung N*** | 0866170*** | Nứt kẽ hậu môn + NguyễN Thị L*** | 0901754*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị H*** | 0836672*** | Bệnh trĩ + Vũ Lê T*** | 0961048*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Hà D*** | 0916395*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Mai L*** | 0399163*** | Bệnh trĩ + Lâm Hồng B*** | 0339751*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Hữu N*** | 0858021*** | Bệnh Hậu Môn + Nguyễn T*** | 0918955*** | Nứt kẽ hậu môn + Bùi Văn D*** | 0868220*** | Nứt kẽ hậu môn + Hồ Thị H*** | 0924165*** | Bệnh trĩ + Lan P*** | 0344334*** | Bệnh trĩ + Phạm Ngọc A*** | 0911237*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn N*** | 0949043*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị Hải Y*** | 0948944*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn H*** | 0948135*** | Nứt kẽ hậu môn + Lò Thị Ngọc H*** | 0913528*** | Bệnh trĩ + Bùi Thị T*** | 0906144*** | Bệnh trĩ + Hà Thị N*** | 0899200*** | Bệnh trĩ + Ma Văn T*** | 0934606*** | Nứt kẽ hậu môn
x