Ngứa hậu môn có phải là bệnh không? Tại sao lại bị ngứa hậu môn?

06-07-2019 Tham vấn: BS. Nguyễn Thị Lan

Ngứa hậu môn là hiện tượng thường gặp hiện nay, có rất nhiều nguyên nhân làm cho hậu môn bị ngứa

Ngứa hậu môn là hiện tượng thường gặp hiện nay, có rất nhiều nguyên nhân làm cho hậu môn bị ngứa

Hỏi bác sĩ Xem thêm