Theo thống kê mới nhất ở Việt Nam thì cứ 10 người có 9 người mắc bệnh trĩ. Trĩ là một bệnh khá phổ biến hiện nay, tuy nhiên nếu không chữa trị kịp thời có thể chuyển biến thành bệnh ung thư.

CÙNG PHÒNG KHÁM HƯNG THỊNH TÌM HIỂU VỀ BỆNH TRĨ

Bạn thắc mắc không biết mình đang bị loại trĩ nào?

Tại sao chúng ta dễ mắc phải bệnh trĩ

Tại sao chúng ta dễ mắc phải bệnh trĩ

Bạn lo lắng vì mình xuất hiện những dấu hiệu của bệnh trĩ

Tìm hiểu về phương pháp chữa trị bệnh trĩ HCPT & PPH

0 Bệnh nhân đã
đăng ký hôm nay

+ Doanh Văn K*** | 0383660*** | Bệnh trĩ + Lê Thị N*** | 0818241*** | Bệnh trĩ + Vũ Thị T*** | 0971725*** | Nứt kẽ hậu môn + Lan P*** | 0344334*** | Bệnh trĩ + NguyễN Thị L*** | 0901754*** | Bệnh trĩ + Trương Hồng T*** | 0886027*** | Bệnh trĩ + Bùi Thị Thanh H*** | 0858531*** | Bệnh trĩ + Đỗ Minh N*** | 0353930*** | Bệnh trĩ + Bùi Văn D*** | 0868220*** | Nứt kẽ hậu môn + Bùi Thị N*** | 0346815*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn L*** | 0365899*** | Bệnh trĩ + Lê Thi T*** | 0333610*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Hải Y*** | 0948944*** | Bệnh trĩ + Lê Thị T*** | 0336539*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Thanh D*** | 0829602*** | Bệnh trĩ + Trần Thị D*** | 0916555*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị H*** | 0904973*** | Bệnh trĩ + Dương Quốc C*** | 0368476*** | Nứt kẽ hậu môn + Vương Thị D*** | 0912774*** | Bệnh trĩ + Trần Thị Thu H*** | 0389607*** | Bệnh trĩ + Dương Thị H*** | 0353344*** | Bệnh trĩ + Ngọ Văn V*** | 0369824*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị Thu T*** | 0385627*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị H*** | 0758226*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Phương T*** | 0399850*** | Bệnh trĩ + Trần Ngọc L*** | 0915448*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị Thanh H*** | 0347543*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Hữu N*** | 0858021*** | Bệnh Hậu Môn + Đỗ Thị Huyền Tr*** | 0904041*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Hoài N*** | 0939181*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Thu T*** | 0868102*** | Bệnh trĩ + Đặng Xuân P*** | 0906283*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Đình H*** | 0356866*** | Bệnh trĩ + Lê Thu T*** | 0888436*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn T*** | 0918955*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị Thùy L*** | 0859993*** | Bệnh trĩ + Duong Văn L*** | 0383031*** | Nứt kẽ hậu môn + Hoàng Văn H*** | 0333403*** | Bệnh Hậu Môn + Pham Van Th*** | 0834498*** | Nứt kẽ hậu môn + Bùi Trọng P*** | 0852140*** | Nứt kẽ hậu môn + Hà Thị N*** | 0846443*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị L*** | 0387816*** | Bệnh trĩ + Phạm Thị Hồng N*** | 0369862*** | Bệnh trĩ + Mua Thì L*** | 0393043*** | Bệnh trĩ + Bùi Văn B*** | 0356867*** | Bệnh trĩ + Cao Trường G*** | 0342499*** | Nứt kẽ hậu môn + Trần Thị D*** | 0946329*** | Bệnh trĩ + Nguyễn D*** | 0941783*** | Nứt kẽ hậu môn + Vì Thị M*** | 0326542*** | Bệnh trĩ + Lò Thị Ngọc H*** | 0913528*** | Bệnh trĩ + Phạm Trung K*** | 0854245*** | Bệnh trĩ + Quách Thị T*** | 0866770*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thi H*** | 0383361*** | Bệnh trĩ + Trần Văn T*** | 0522913*** | Nứt kẽ hậu môn + Vũ Ngọc L*** | 0906062*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn T*** | 0388806*** | Bệnh trĩ + Tran Thi Phuong T*** | 0352313*** | Bệnh trĩ + Phan Tiến V*** | 0523463*** | Bệnh trĩ + Bùi Thị H*** | 0874868*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Đức K*** | 0884431*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị H*** | 0836672*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Mỹ H*** | 0834191*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Đăng T*** | 0868843*** | Bệnh trĩ + Đặng Quang N*** | 0869612*** | Bệnh trĩ + Ngô Thị N*** | 0368476*** | Bệnh trĩ + Đỗ Thị L*** | 0382250*** | Bệnh trĩ + Hoàng Thị H*** | 0366214*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Quốc*** | 0855779*** | Bệnh Hậu Môn + Nguyễn Tài T*** | 0912877*** | Bệnh trĩ + Đinh Thị Ngọc N*** | 0334536*** | Bệnh trĩ + Lê Tiến D*** | 0364866*** | Bệnh trĩ + Phùng Phương T*** | 0936888*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn H*** | 0948135*** | Nứt kẽ hậu môn + Cao Văn D*** | 0945470*** | Nứt kẽ hậu môn + Trần Đình H*** | 0373213*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị T*** | 0904660*** | Bệnh trĩ + Nguyen T*** | 0339590*** | Nứt kẽ hậu môn + Trần Đức K*** | 0914387*** | Nứt kẽ hậu môn + Lê Thi L*** | 0836852*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Phương D*** | 0356053*** | Bệnh trĩ + Trương Thị Hương G*** | 0384817*** | Bệnh trĩ + Đinh Thu T*** | 0357950*** | Bệnh trĩ + Bùi Thị T*** | 0914237*** | Bệnh trĩ + Vũ Thị L*** | 0868397*** | Bệnh Hậu Môn + Nguyễn Thị N*** | 0364157*** | Nứt kẽ hậu môn + Phạm Thị T*** | 0865636*** | Bệnh trĩ + Ngô Bá T*** | 0357079*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Mai L*** | 0399163*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thuý H*** | 0961424*** | Bệnh trĩ + QuáCh Đông D*** | 0347018*** | Bệnh trĩ + Pham Huyền T*** | 0367831*** | Nứt kẽ hậu môn + Ngô Thu H*** | 0344542*** | Nứt kẽ hậu môn + Hà Thị N*** | 0899200*** | Bệnh trĩ + Lê Thị M*** | 0816180*** | Bệnh trĩ + Mai Huyền T*** | 0947023*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Trọng T*** | 0866753*** | Nứt kẽ hậu môn + Đinh Thị P*** | 0329490*** | Bệnh trĩ + Đào Đức T*** | 0813662*** | Bệnh trĩ + Kiều Thị Khánh L*** | 0352745*** | Bệnh trĩ + Ngô Thị Kiều L*** | 0906761*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thanh T*** | 0854244*** | Bệnh trĩ + Vũ T*** | 0326776*** | Bệnh trĩ + Phan Huy H*** | 0855712*** | Bệnh trĩ + Hoàng Quốc H*** | 0599999*** | Bệnh trĩ + Đỗ Hồng N*** | 0356426*** | Bệnh trĩ + Hồ Chính T*** | 0782796*** | Bệnh Xã Hội + Nguyễn Văn G*** | 0931734*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị P*** | 0913270*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị P*** | 0945151*** | Bệnh trĩ + Võ D*** | 0877771*** | Bệnh trĩ + Lại Văn C*** | 0819381*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Tú L*** | 0377091*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Hà D*** | 0916395*** | Nứt kẽ hậu môn + Hoàng Đình L*** | 0386972*** | Bệnh trĩ + Vũ Thị M*** | 0941790*** | Bệnh trĩ + Lý Thị Vân T*** | 0338593*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Phương D*** | 0326671*** | Nứt kẽ hậu môn + Vũ Lê T*** | 0961048*** | Nứt kẽ hậu môn + Lê Thị H*** | 0384150*** | Bệnh Xã Hội + Trần Thị T*** | 0936155*** | Bệnh trĩ + Đỗ Phương T*** | 0393330*** | Bệnh trĩ + Bùi Thị T*** | 0906144*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Đức T*** | 0379787*** | Bệnh Hậu Môn + Đăng Thi H*** | 0362967*** | Bệnh trĩ + Khúc Mạnh H*** | 0365607*** | Bệnh trĩ + Cao Thi V*** | 0922568*** | Bệnh trĩ + Lê Đức H*** | 0859629*** | Nứt kẽ hậu môn + Vũ Thị U*** | 0913316*** | Bệnh trĩ + Giang Thị Bé C*** | 0378329*** | Bệnh trĩ + Ngô Thị T*** | 0917880*** | Bệnh Hậu Môn + Nguyễn Thị T*** | 0342977*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Công Đ*** | 0393961*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị P*** | 0758565*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn L*** | 0873913*** | Bệnh trĩ + Hoàng Thị Thùy T*** | 0356380*** | Bệnh trĩ + Kiều H*** | 0904497*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị N*** | 0397049*** | Bệnh trĩ + Ly Seo G*** | 0928328*** | Nứt kẽ hậu môn + Vũ Đức T*** | 0386260*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Duy H*** | 0868116*** | Nứt kẽ hậu môn + Hồ Thị H*** | 0924165*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị T*** | 0365786*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn M*** | 0916896*** | Nứt kẽ hậu môn + Trần Văn T*** | 0948382*** | Nứt kẽ hậu môn + Lê Văn T*** | 0327063*** | Nứt kẽ hậu môn + Hồng N*** | 0946241*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Đăng C*** | 0369273*** | Bệnh trĩ + Trần Quang L*** | 0386233*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Tiến Th*** | 0378392*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn N*** | 0949043*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Văn T*** | 0866688*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị N*** | 0836542*** | Bệnh trĩ + Hà Trung H*** | 0905143*** | Bệnh trĩ + Phạm Bảo N*** | 0936039*** | Bệnh trĩ + Đoàn Ngọc L*** | 0904756*** | Bệnh trĩ + Nguyễn N*** | 0917324*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị T*** | 0343963*** | Bệnh trĩ + Trần Xuân N*** | 0336355*** | Bệnh trĩ + Phạm Thu T*** | 0347031*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Trung N*** | 0866170*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị T*** | 0388992*** | Nứt kẽ hậu môn + Tạ Văn T*** | 0393491*** | Bệnh trĩ + Nguyen Thi P*** | 0374700*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Ngọc D*** | 0348774*** | Nứt kẽ hậu môn + Ma Văn T*** | 0934606*** | Nứt kẽ hậu môn + Đinh Trọng T*** | 0833184*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Mạnh T*** | 0912933*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị T*** | 0387999*** | Bệnh trĩ + Từ Ngọc Q*** | 0854058*** | Bệnh trĩ + Phạm Thu Hoài L*** | 0869271*** | Bệnh trĩ + Huyền Tr*** | 0329878*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị N*** | 0355250*** | Bệnh trĩ + Mai Thị N*** | 0888421*** | Bệnh trĩ + Đinh G*** | 0889718*** | Bệnh trĩ + Trần Thị O*** | 0334909*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thành T*** | 0862063*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị N*** | 0383635*** | Nứt kẽ hậu môn + Kiều Cao N*** | 0961283*** | Bệnh trĩ + Lâm Hồng B*** | 0339751*** | Bệnh trĩ + Phạm Ngọc A*** | 0911237*** | Bệnh trĩ + Lê Thi L*** | 0893041*** | Nứt kẽ hậu môn + Hoàng Thi C*** | 0936142*** | Bệnh trĩ
x