Theo thống kê mới nhất ở Việt Nam thì cứ 10 người có 9 người mắc bệnh trĩ. Trĩ là một bệnh khá phổ biến hiện nay, tuy nhiên nếu không chữa trị kịp thời có thể chuyển biến thành bệnh ung thư.

CÙNG PHÒNG KHÁM HƯNG THỊNH TÌM HIỂU VỀ BỆNH TRĨ

Bạn thắc mắc không biết mình đang bị loại trĩ nào?

Tại sao chúng ta dễ mắc phải bệnh trĩ

Tại sao chúng ta dễ mắc phải bệnh trĩ

Bạn lo lắng vì mình xuất hiện những dấu hiệu của bệnh trĩ

Tìm hiểu về phương pháp chữa trị bệnh trĩ HCPT & PPH

92 Bệnh nhân đã
đăng ký hôm nay

+ Tran Thi Phuong T*** | 0352313*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn G*** | 0931734*** | Nứt kẽ hậu môn + Bùi Thị H*** | 0874868*** | Bệnh trĩ + Nguyen Thi P*** | 0374700*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thanh T*** | 0854244*** | Bệnh trĩ + Nguyễn N*** | 0917324*** | Nứt kẽ hậu môn + Tạ Văn T*** | 0393491*** | Bệnh trĩ + Hoàng Thi C*** | 0936142*** | Bệnh trĩ + Bùi Thị N*** | 0346815*** | Bệnh trĩ + Lê Thị M*** | 0816180*** | Bệnh trĩ + Ngô Thu H*** | 0344542*** | Nứt kẽ hậu môn + Duong Văn L*** | 0383031*** | Nứt kẽ hậu môn + Phạm Bảo N*** | 0936039*** | Bệnh trĩ + Kiều Thị Khánh L*** | 0352745*** | Bệnh trĩ + Hoàng Quốc H*** | 0599999*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị P*** | 0913270*** | Bệnh trĩ + Phạm Thị T*** | 0865636*** | Bệnh trĩ + Hà Trung H*** | 0905143*** | Bệnh trĩ + Trần Thị D*** | 0946329*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Thanh H*** | 0347543*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị N*** | 0364157*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyen T*** | 0339590*** | Nứt kẽ hậu môn + Phùng Phương T*** | 0936888*** | Bệnh trĩ + Trần Ngọc L*** | 0915448*** | Nứt kẽ hậu môn + Bùi Thị T*** | 0914237*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Đăng T*** | 0868843*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị N*** | 0836542*** | Bệnh trĩ + Ly Seo G*** | 0928328*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị Mỹ H*** | 0834191*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Đức T*** | 0379787*** | Bệnh Hậu Môn + Nguyễn Văn L*** | 0873913*** | Bệnh trĩ + Cao Thi V*** | 0922568*** | Bệnh trĩ + Pham Huyền T*** | 0367831*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Đăng C*** | 0369273*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Trọng T*** | 0866753*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị Phương T*** | 0399850*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn T*** | 0388806*** | Bệnh trĩ + Vũ Đức T*** | 0386260*** | Bệnh trĩ + Doanh Văn K*** | 0383660*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thuý H*** | 0961424*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Đình H*** | 0356866*** | Bệnh trĩ + Bùi Thị T*** | 0906144*** | Bệnh trĩ + Vũ Ngọc L*** | 0906062*** | Bệnh trĩ + Vũ Thị M*** | 0941790*** | Bệnh trĩ + Trần Thị O*** | 0334909*** | Bệnh trĩ + Cao Trường G*** | 0342499*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị T*** | 0388992*** | Nứt kẽ hậu môn + Lê Thi L*** | 0836852*** | Bệnh trĩ + NguyễN Thị L*** | 0901754*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị T*** | 0387999*** | Bệnh trĩ + Lan P*** | 0344334*** | Bệnh trĩ + Vương Thị D*** | 0912774*** | Bệnh trĩ + Vũ Thị U*** | 0913316*** | Bệnh trĩ + Vũ Thị T*** | 0971725*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị T*** | 0342977*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị T*** | 0343963*** | Bệnh trĩ + Trần Đình H*** | 0373213*** | Bệnh trĩ + Đăng Thi H*** | 0362967*** | Bệnh trĩ + Đỗ Minh N*** | 0353930*** | Bệnh trĩ + Lò Thị Ngọc H*** | 0913528*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn T*** | 0866688*** | Nứt kẽ hậu môn + Ma Văn T*** | 0934606*** | Nứt kẽ hậu môn + Ngô Thị N*** | 0368476*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị N*** | 0397049*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Thanh D*** | 0829602*** | Bệnh trĩ + Vì Thị M*** | 0326542*** | Bệnh trĩ + Hoàng Thị H*** | 0366214*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Hà D*** | 0916395*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị N*** | 0355250*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Mai L*** | 0399163*** | Bệnh trĩ + Lâm Hồng B*** | 0339751*** | Bệnh trĩ + Hồng N*** | 0946241*** | Bệnh trĩ + QuáCh Đông D*** | 0347018*** | Bệnh trĩ + Lê Thi T*** | 0333610*** | Bệnh trĩ + Trần Thị Thu H*** | 0389607*** | Bệnh trĩ + Trương Thị Hương G*** | 0384817*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Tú L*** | 0377091*** | Bệnh trĩ + Vũ Lê T*** | 0961048*** | Nứt kẽ hậu môn + Lê Thị N*** | 0818241*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị T*** | 0365786*** | Bệnh trĩ + Hà Thị N*** | 0846443*** | Bệnh trĩ + Đinh Thu T*** | 0357950*** | Bệnh trĩ + Trần Văn T*** | 0522913*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị H*** | 0836672*** | Bệnh trĩ + Lê Thu T*** | 0888436*** | Nứt kẽ hậu môn + Dương Quốc C*** | 0368476*** | Nứt kẽ hậu môn + Bùi Trọng P*** | 0852140*** | Nứt kẽ hậu môn + Đỗ Thị Huyền Tr*** | 0904041*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn L*** | 0365899*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị H*** | 0758226*** | Bệnh trĩ + Mua Thì L*** | 0393043*** | Bệnh trĩ + Đỗ Thị L*** | 0382250*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị T*** | 0904660*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Công Đ*** | 0393961*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị P*** | 0945151*** | Bệnh trĩ + Lê Đức H*** | 0859629*** | Nứt kẽ hậu môn + Đỗ Phương T*** | 0393330*** | Bệnh trĩ + Phạm Thu T*** | 0347031*** | Bệnh trĩ + Dương Thị H*** | 0353344*** | Bệnh trĩ + Phạm Thị Hồng N*** | 0369862*** | Bệnh trĩ + Đinh Trọng T*** | 0833184*** | Nứt kẽ hậu môn + Đặng Xuân P*** | 0906283*** | Bệnh trĩ + Đoàn Ngọc L*** | 0904756*** | Bệnh trĩ + Pham Van Th*** | 0834498*** | Nứt kẽ hậu môn + Trần Thị D*** | 0916555*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Phương D*** | 0356053*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Thu T*** | 0385627*** | Nứt kẽ hậu môn + Hoàng Thị Thùy T*** | 0356380*** | Bệnh trĩ + Trần Văn T*** | 0948382*** | Nứt kẽ hậu môn + Lê Thị T*** | 0336539*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Trung N*** | 0866170*** | Nứt kẽ hậu môn + Hà Thị N*** | 0899200*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Thu T*** | 0868102*** | Bệnh trĩ + Trần Thị T*** | 0936155*** | Bệnh trĩ + Lê Văn T*** | 0327063*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Ngọc D*** | 0348774*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Hoài N*** | 0939181*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Tiến Th*** | 0378392*** | Bệnh trĩ + Đinh Thị Ngọc N*** | 0334536*** | Bệnh trĩ + Đinh Thị P*** | 0329490*** | Bệnh trĩ + Võ D*** | 0877771*** | Bệnh trĩ + Mai Huyền T*** | 0947023*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Hữu N*** | 0858021*** | Bệnh Hậu Môn + Kiều Cao N*** | 0961283*** | Bệnh trĩ + Lý Thị Vân T*** | 0338593*** | Bệnh trĩ + Lại Văn C*** | 0819381*** | Nứt kẽ hậu môn + Bùi Thị Thanh H*** | 0858531*** | Bệnh trĩ + Trần Đức K*** | 0914387*** | Nứt kẽ hậu môn + Mai Thị N*** | 0888421*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Đức K*** | 0884431*** | Nứt kẽ hậu môn + Phạm Trung K*** | 0854245*** | Bệnh trĩ + Phan Huy H*** | 0855712*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Thùy L*** | 0859993*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thành T*** | 0862063*** | Bệnh trĩ + Trần Quang L*** | 0386233*** | Bệnh trĩ + Hồ Chính T*** | 0782796*** | Bệnh Xã Hội + Phạm Ngọc A*** | 0911237*** | Bệnh trĩ + Vũ Thị L*** | 0868397*** | Bệnh Hậu Môn + Nguyễn D*** | 0941783*** | Nứt kẽ hậu môn + Phan Tiến V*** | 0523463*** | Bệnh trĩ + Lê Thị H*** | 0384150*** | Bệnh Xã Hội + Nguyễn Văn M*** | 0916896*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị Hải Y*** | 0948944*** | Bệnh trĩ + Giang Thị Bé C*** | 0378329*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn N*** | 0949043*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Quốc*** | 0855779*** | Bệnh Hậu Môn + Nguyễn Tài T*** | 0912877*** | Bệnh trĩ + Trần Xuân N*** | 0336355*** | Bệnh trĩ + Nguyễn T*** | 0918955*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Văn H*** | 0948135*** | Nứt kẽ hậu môn + Ngô Bá T*** | 0357079*** | Nứt kẽ hậu môn + Bùi Văn D*** | 0868220*** | Nứt kẽ hậu môn + Vũ T*** | 0326776*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị H*** | 0904973*** | Bệnh trĩ + Bùi Văn B*** | 0356867*** | Bệnh trĩ + Huyền Tr*** | 0329878*** | Nứt kẽ hậu môn + Đào Đức T*** | 0813662*** | Bệnh trĩ + Hồ Thị H*** | 0924165*** | Bệnh trĩ + Từ Ngọc Q*** | 0854058*** | Bệnh trĩ + Trương Hồng T*** | 0886027*** | Bệnh trĩ + Cao Văn D*** | 0945470*** | Nứt kẽ hậu môn + Khúc Mạnh H*** | 0365607*** | Bệnh trĩ + Đinh G*** | 0889718*** | Bệnh trĩ + Ngô Thị T*** | 0917880*** | Bệnh Hậu Môn + Đặng Quang N*** | 0869612*** | Bệnh trĩ + Ngô Thị Kiều L*** | 0906761*** | Bệnh trĩ + Lê Tiến D*** | 0364866*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Mạnh T*** | 0912933*** | Nứt kẽ hậu môn + Đỗ Hồng N*** | 0356426*** | Bệnh trĩ + Kiều H*** | 0904497*** | Bệnh trĩ + Quách Thị T*** | 0866770*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Phương D*** | 0326671*** | Nứt kẽ hậu môn + Lê Thi L*** | 0893041*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thi H*** | 0383361*** | Bệnh trĩ + Hoàng Văn H*** | 0333403*** | Bệnh Hậu Môn + Nguyễn Thị N*** | 0383635*** | Nứt kẽ hậu môn + Ngọ Văn V*** | 0369824*** | Nứt kẽ hậu môn + Hoàng Đình L*** | 0386972*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị P*** | 0758565*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị L*** | 0387816*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Duy H*** | 0868116*** | Nứt kẽ hậu môn + Phạm Thu Hoài L*** | 0869271*** | Bệnh trĩ
x