Theo thống kê mới nhất ở Việt Nam thì cứ 10 người có 9 người mắc bệnh trĩ. Trĩ là một bệnh khá phổ biến hiện nay, tuy nhiên nếu không chữa trị kịp thời có thể chuyển biến thành bệnh ung thư.

CÙNG PHÒNG KHÁM HƯNG THỊNH TÌM HIỂU VỀ BỆNH TRĨ

Bạn thắc mắc không biết mình đang bị loại trĩ nào?

Tại sao chúng ta dễ mắc phải bệnh trĩ

Tại sao chúng ta dễ mắc phải bệnh trĩ

Bạn lo lắng vì mình xuất hiện những dấu hiệu của bệnh trĩ

Tìm hiểu về phương pháp chữa trị bệnh trĩ HCPT & PPH

0 Bệnh nhân đã
đăng ký hôm nay

+ Pham Van Th*** | 0834498*** | Nứt kẽ hậu môn + Đỗ Minh N*** | 0353930*** | Bệnh trĩ + Ngô Thị N*** | 0368476*** | Bệnh trĩ + Trần Thị D*** | 0916555*** | Bệnh trĩ + Lê Tiến D*** | 0364866*** | Bệnh trĩ + Hồng N*** | 0946241*** | Bệnh trĩ + Lê Thị H*** | 0384150*** | Bệnh Xã Hội + Nguyễn Mai L*** | 0399163*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị P*** | 0945151*** | Bệnh trĩ + Hoàng Thi C*** | 0936142*** | Bệnh trĩ + Võ D*** | 0877771*** | Bệnh trĩ + Pham Huyền T*** | 0367831*** | Nứt kẽ hậu môn + Phan Huy H*** | 0855712*** | Bệnh trĩ + Đỗ Phương T*** | 0393330*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị N*** | 0355250*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị P*** | 0913270*** | Bệnh trĩ + Nguyễn N*** | 0917324*** | Nứt kẽ hậu môn + Trần Quang L*** | 0386233*** | Bệnh trĩ + Từ Ngọc Q*** | 0854058*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị H*** | 0836672*** | Bệnh trĩ + Hà Thị N*** | 0899200*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Mỹ H*** | 0834191*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị T*** | 0365786*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị N*** | 0397049*** | Bệnh trĩ + Dương Quốc C*** | 0368476*** | Nứt kẽ hậu môn + Hồ Chính T*** | 0782796*** | Bệnh Xã Hội + Cao Thi V*** | 0922568*** | Bệnh trĩ + Lê Đức H*** | 0859629*** | Nứt kẽ hậu môn + Kiều Thị Khánh L*** | 0352745*** | Bệnh trĩ + Trần Ngọc L*** | 0915448*** | Nứt kẽ hậu môn + Phạm Thị Hồng N*** | 0369862*** | Bệnh trĩ + Lan P*** | 0344334*** | Bệnh trĩ + Đỗ Thị L*** | 0382250*** | Bệnh trĩ + Bùi Văn B*** | 0356867*** | Bệnh trĩ + Bùi Thị T*** | 0906144*** | Bệnh trĩ + Ngô Thu H*** | 0344542*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Công Đ*** | 0393961*** | Nứt kẽ hậu môn + Bùi Thị T*** | 0914237*** | Bệnh trĩ + Hà Trung H*** | 0905143*** | Bệnh trĩ + Hoàng Đình L*** | 0386972*** | Bệnh trĩ + Đặng Quang N*** | 0869612*** | Bệnh trĩ + Đặng Xuân P*** | 0906283*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Đức T*** | 0379787*** | Bệnh Hậu Môn + Nguyễn Trọng T*** | 0866753*** | Nứt kẽ hậu môn + Cao Trường G*** | 0342499*** | Nứt kẽ hậu môn + Vũ Thị M*** | 0941790*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thi H*** | 0383361*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn G*** | 0931734*** | Nứt kẽ hậu môn + Vũ Thị U*** | 0913316*** | Bệnh trĩ + Vũ Thị L*** | 0868397*** | Bệnh Hậu Môn + Ly Seo G*** | 0928328*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyen Thi P*** | 0374700*** | Bệnh trĩ + Bùi Thị Thanh H*** | 0858531*** | Bệnh trĩ + Vũ T*** | 0326776*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị N*** | 0364157*** | Nứt kẽ hậu môn + Trương Thị Hương G*** | 0384817*** | Bệnh trĩ + Duong Văn L*** | 0383031*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Văn H*** | 0948135*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thành T*** | 0862063*** | Bệnh trĩ + Giang Thị Bé C*** | 0378329*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị N*** | 0383635*** | Nứt kẽ hậu môn + Mua Thì L*** | 0393043*** | Bệnh trĩ + Tran Thi Phuong T*** | 0352313*** | Bệnh trĩ + Đoàn Ngọc L*** | 0904756*** | Bệnh trĩ + Phạm Thị T*** | 0865636*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Đăng C*** | 0369273*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn N*** | 0949043*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị H*** | 0904973*** | Bệnh trĩ + Ngô Thị Kiều L*** | 0906761*** | Bệnh trĩ + Phan Tiến V*** | 0523463*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Phương D*** | 0326671*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị Thanh D*** | 0829602*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn T*** | 0388806*** | Bệnh trĩ + Dương Thị H*** | 0353344*** | Bệnh trĩ + Lê Thị N*** | 0818241*** | Bệnh trĩ + Lê Văn T*** | 0327063*** | Nứt kẽ hậu môn + Đinh Thu T*** | 0357950*** | Bệnh trĩ + Huyền Tr*** | 0329878*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Tú L*** | 0377091*** | Bệnh trĩ + Đăng Thi H*** | 0362967*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn M*** | 0916896*** | Nứt kẽ hậu môn + Hoàng Thị Thùy T*** | 0356380*** | Bệnh trĩ + Trần Xuân N*** | 0336355*** | Bệnh trĩ + Trương Hồng T*** | 0886027*** | Bệnh trĩ + Lê Thi T*** | 0333610*** | Bệnh trĩ + Lê Thi L*** | 0893041*** | Nứt kẽ hậu môn + Hà Thị N*** | 0846443*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn L*** | 0873913*** | Bệnh trĩ + Trần Văn T*** | 0948382*** | Nứt kẽ hậu môn + Cao Văn D*** | 0945470*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị Phương T*** | 0399850*** | Bệnh trĩ + Doanh Văn K*** | 0383660*** | Bệnh trĩ + Vì Thị M*** | 0326542*** | Bệnh trĩ + Quách Thị T*** | 0866770*** | Bệnh trĩ + Mai Thị N*** | 0888421*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Tiến Th*** | 0378392*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Đức K*** | 0884431*** | Nứt kẽ hậu môn + Phạm Trung K*** | 0854245*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị T*** | 0387999*** | Bệnh trĩ + Lý Thị Vân T*** | 0338593*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị L*** | 0387816*** | Bệnh trĩ + Tạ Văn T*** | 0393491*** | Bệnh trĩ + Hoàng Quốc H*** | 0599999*** | Bệnh trĩ + Đinh Trọng T*** | 0833184*** | Nứt kẽ hậu môn + Phạm Thu Hoài L*** | 0869271*** | Bệnh trĩ + Lâm Hồng B*** | 0339751*** | Bệnh trĩ + Vũ Đức T*** | 0386260*** | Bệnh trĩ + Trần Thị O*** | 0334909*** | Bệnh trĩ + Phạm Thu T*** | 0347031*** | Bệnh trĩ + Hoàng Thị H*** | 0366214*** | Nứt kẽ hậu môn + Đinh Thị Ngọc N*** | 0334536*** | Bệnh trĩ + Phạm Bảo N*** | 0936039*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Phương D*** | 0356053*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Hải Y*** | 0948944*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn T*** | 0866688*** | Nứt kẽ hậu môn + Vũ Ngọc L*** | 0906062*** | Bệnh trĩ + Ngọ Văn V*** | 0369824*** | Nứt kẽ hậu môn + Bùi Văn D*** | 0868220*** | Nứt kẽ hậu môn + Lê Thi L*** | 0836852*** | Bệnh trĩ + Đào Đức T*** | 0813662*** | Bệnh trĩ + Trần Thị T*** | 0936155*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị T*** | 0388992*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Quốc*** | 0855779*** | Bệnh Hậu Môn + Vương Thị D*** | 0912774*** | Bệnh trĩ + Nguyễn T*** | 0918955*** | Nứt kẽ hậu môn + QuáCh Đông D*** | 0347018*** | Bệnh trĩ + Trần Văn T*** | 0522913*** | Nứt kẽ hậu môn + Ma Văn T*** | 0934606*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị T*** | 0904660*** | Bệnh trĩ + Khúc Mạnh H*** | 0365607*** | Bệnh trĩ + Nguyen T*** | 0339590*** | Nứt kẽ hậu môn + Đinh Thị P*** | 0329490*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Đình H*** | 0356866*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị T*** | 0342977*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị P*** | 0758565*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Mạnh T*** | 0912933*** | Nứt kẽ hậu môn + Hồ Thị H*** | 0924165*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Đăng T*** | 0868843*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Thanh H*** | 0347543*** | Bệnh trĩ + Trần Đức K*** | 0914387*** | Nứt kẽ hậu môn + Vũ Lê T*** | 0961048*** | Nứt kẽ hậu môn + Đinh G*** | 0889718*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Ngọc D*** | 0348774*** | Nứt kẽ hậu môn + Lê Thu T*** | 0888436*** | Nứt kẽ hậu môn + Lê Thị M*** | 0816180*** | Bệnh trĩ + Bùi Trọng P*** | 0852140*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Tài T*** | 0912877*** | Bệnh trĩ + Phạm Ngọc A*** | 0911237*** | Bệnh trĩ + Bùi Thị H*** | 0874868*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Hoài N*** | 0939181*** | Bệnh trĩ + Lê Thị T*** | 0336539*** | Bệnh trĩ + Lại Văn C*** | 0819381*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị Thu T*** | 0385627*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Hữu N*** | 0858021*** | Bệnh Hậu Môn + Nguyễn Thị N*** | 0836542*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Thùy L*** | 0859993*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Trung N*** | 0866170*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Duy H*** | 0868116*** | Nứt kẽ hậu môn + Trần Thị Thu H*** | 0389607*** | Bệnh trĩ + Ngô Thị T*** | 0917880*** | Bệnh Hậu Môn + Kiều Cao N*** | 0961283*** | Bệnh trĩ + Vũ Thị T*** | 0971725*** | Nứt kẽ hậu môn + NguyễN Thị L*** | 0901754*** | Bệnh trĩ + Ngô Bá T*** | 0357079*** | Nứt kẽ hậu môn + Hoàng Văn H*** | 0333403*** | Bệnh Hậu Môn + Đỗ Thị Huyền Tr*** | 0904041*** | Bệnh trĩ + Nguyễn D*** | 0941783*** | Nứt kẽ hậu môn + Đỗ Hồng N*** | 0356426*** | Bệnh trĩ + Trần Đình H*** | 0373213*** | Bệnh trĩ + Lò Thị Ngọc H*** | 0913528*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị H*** | 0758226*** | Bệnh trĩ + Trần Thị D*** | 0946329*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thuý H*** | 0961424*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thanh T*** | 0854244*** | Bệnh trĩ + Bùi Thị N*** | 0346815*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Hà D*** | 0916395*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Văn L*** | 0365899*** | Bệnh trĩ + Phùng Phương T*** | 0936888*** | Bệnh trĩ + Mai Huyền T*** | 0947023*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị T*** | 0343963*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Thu T*** | 0868102*** | Bệnh trĩ + Kiều H*** | 0904497*** | Bệnh trĩ
x