slider 2
slider 3

Theo thống kê mới nhất ở Việt Nam thì cứ 10 người có 9 người mắc bệnh trĩ. Trĩ là một bệnh khá phổ biến hiện nay, tuy nhiên nếu không chữa trị kịp thời có thể chuyển biến thành bệnh ung thư.

CÙNG PHÒNG KHÁM HƯNG THỊNH TÌM HIỂU VỀ BỆNH TRĨ

Bạn thắc mắc không biết mình đang bị loại trĩ nào?

Tại sao chúng ta dễ mắc phải bệnh trĩ

Tại sao chúng ta dễ mắc phải bệnh trĩ

Bạn lo lắng vì mình xuất hiện những dấu hiệu của bệnh trĩ

Tìm hiểu về phương pháp chữa trị bệnh trĩ HCPT & PPH

92 Bệnh nhân đã
đăng ký hôm nay

+ Nguyễn Quốc*** | 0855779*** | Bệnh Hậu Môn + Vì Thị M*** | 0326542*** | Bệnh trĩ + Mai Thị N*** | 0888421*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn T*** | 0866688*** | Nứt kẽ hậu môn + Ngô Thị Kiều L*** | 0906761*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Hà D*** | 0916395*** | Nứt kẽ hậu môn + Hà Thị N*** | 0846443*** | Bệnh trĩ + Lê Thị N*** | 0818241*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thi H*** | 0383361*** | Bệnh trĩ + Nguyễn N*** | 0917324*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Tú L*** | 0377091*** | Bệnh trĩ + Bùi Thị H*** | 0874868*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn G*** | 0931734*** | Nứt kẽ hậu môn + Đinh Thu T*** | 0357950*** | Bệnh trĩ + Nguyen Thi P*** | 0374700*** | Bệnh trĩ + Vũ Thị L*** | 0868397*** | Bệnh Hậu Môn + Vũ Đức T*** | 0386260*** | Bệnh trĩ + Nguyễn T*** | 0918955*** | Nứt kẽ hậu môn + Bùi Văn D*** | 0868220*** | Nứt kẽ hậu môn + Mua Thì L*** | 0393043*** | Bệnh trĩ + Phạm Trung K*** | 0854245*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Đức K*** | 0884431*** | Nứt kẽ hậu môn + Trần Văn T*** | 0948382*** | Nứt kẽ hậu môn + Đinh Thị Ngọc N*** | 0334536*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn L*** | 0365899*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Đức T*** | 0379787*** | Bệnh Hậu Môn + Đỗ Hồng N*** | 0356426*** | Bệnh trĩ + Cao Thi V*** | 0922568*** | Bệnh trĩ + Kiều H*** | 0904497*** | Bệnh trĩ + Đỗ Thị L*** | 0382250*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Đăng C*** | 0369273*** | Bệnh trĩ + Nguyễn D*** | 0941783*** | Nứt kẽ hậu môn + Cao Văn D*** | 0945470*** | Nứt kẽ hậu môn + Kiều Cao N*** | 0961283*** | Bệnh trĩ + Bùi Thị T*** | 0906144*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Tiến Th*** | 0378392*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn H*** | 0948135*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị H*** | 0904973*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn M*** | 0916896*** | Nứt kẽ hậu môn + Phạm Ngọc A*** | 0911237*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Mai L*** | 0399163*** | Bệnh trĩ + Lê Thi L*** | 0836852*** | Bệnh trĩ + Vũ T*** | 0326776*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Đăng T*** | 0868843*** | Bệnh trĩ + Lê Đức H*** | 0859629*** | Nứt kẽ hậu môn + Đinh Trọng T*** | 0833184*** | Nứt kẽ hậu môn + Trần Thị D*** | 0946329*** | Bệnh trĩ + Pham Van Th*** | 0834498*** | Nứt kẽ hậu môn + Phạm Thị Hồng N*** | 0369862*** | Bệnh trĩ + Trần Văn T*** | 0522913*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Đình H*** | 0356866*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị T*** | 0388992*** | Nứt kẽ hậu môn + Lò Thị Ngọc H*** | 0913528*** | Bệnh trĩ + Lý Thị Vân T*** | 0338593*** | Bệnh trĩ + Đoàn Ngọc L*** | 0904756*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Duy H*** | 0868116*** | Nứt kẽ hậu môn + Lan P*** | 0344334*** | Bệnh trĩ + Ly Seo G*** | 0928328*** | Nứt kẽ hậu môn + Ma Văn T*** | 0934606*** | Nứt kẽ hậu môn + Đặng Xuân P*** | 0906283*** | Bệnh trĩ + Tạ Văn T*** | 0393491*** | Bệnh trĩ + Bùi Thị N*** | 0346815*** | Bệnh trĩ + Đỗ Thị Huyền Tr*** | 0904041*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị T*** | 0343963*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thành T*** | 0862063*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Công Đ*** | 0393961*** | Nứt kẽ hậu môn + Giang Thị Bé C*** | 0378329*** | Bệnh trĩ + Duong Văn L*** | 0383031*** | Nứt kẽ hậu môn + Đinh G*** | 0889718*** | Bệnh trĩ + Vương Thị D*** | 0912774*** | Bệnh trĩ + Lê Thị T*** | 0336539*** | Bệnh trĩ + Ngô Thị N*** | 0368476*** | Bệnh trĩ + Pham Huyền T*** | 0367831*** | Nứt kẽ hậu môn + Hà Trung H*** | 0905143*** | Bệnh trĩ + Vũ Thị T*** | 0971725*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Phương D*** | 0356053*** | Bệnh trĩ + Phạm Thị T*** | 0865636*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Hoài N*** | 0939181*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị T*** | 0904660*** | Bệnh trĩ + Cao Trường G*** | 0342499*** | Nứt kẽ hậu môn + Trần Đình H*** | 0373213*** | Bệnh trĩ + Vũ Lê T*** | 0961048*** | Nứt kẽ hậu môn + Trần Thị T*** | 0936155*** | Bệnh trĩ + Huyền Tr*** | 0329878*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị H*** | 0836672*** | Bệnh trĩ + Đăng Thi H*** | 0362967*** | Bệnh trĩ + Hoàng Thi C*** | 0936142*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị N*** | 0364157*** | Nứt kẽ hậu môn + QuáCh Đông D*** | 0347018*** | Bệnh trĩ + Trương Thị Hương G*** | 0384817*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Thanh D*** | 0829602*** | Bệnh trĩ + Bùi Văn B*** | 0356867*** | Bệnh trĩ + Phan Tiến V*** | 0523463*** | Bệnh trĩ + Lại Văn C*** | 0819381*** | Nứt kẽ hậu môn + Kiều Thị Khánh L*** | 0352745*** | Bệnh trĩ + Phạm Thu Hoài L*** | 0869271*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Thùy L*** | 0859993*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Trọng T*** | 0866753*** | Nứt kẽ hậu môn + Lê Thi T*** | 0333610*** | Bệnh trĩ + Ngọ Văn V*** | 0369824*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Văn L*** | 0873913*** | Bệnh trĩ + NguyễN Thị L*** | 0901754*** | Bệnh trĩ + Quách Thị T*** | 0866770*** | Bệnh trĩ + Vũ Thị M*** | 0941790*** | Bệnh trĩ + Bùi Thị Thanh H*** | 0858531*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Tài T*** | 0912877*** | Bệnh trĩ + Trần Đức K*** | 0914387*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị T*** | 0365786*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn T*** | 0388806*** | Bệnh trĩ + Ngô Bá T*** | 0357079*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Ngọc D*** | 0348774*** | Nứt kẽ hậu môn + Hoàng Đình L*** | 0386972*** | Bệnh trĩ + Bùi Thị T*** | 0914237*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thuý H*** | 0961424*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị T*** | 0387999*** | Bệnh trĩ + Lê Thu T*** | 0888436*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị L*** | 0387816*** | Bệnh trĩ + Hoàng Quốc H*** | 0599999*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Hải Y*** | 0948944*** | Bệnh trĩ + Lê Thi L*** | 0893041*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị Thanh H*** | 0347543*** | Bệnh trĩ + Đặng Quang N*** | 0869612*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thanh T*** | 0854244*** | Bệnh trĩ + Vũ Ngọc L*** | 0906062*** | Bệnh trĩ + Đinh Thị P*** | 0329490*** | Bệnh trĩ + Trần Thị O*** | 0334909*** | Bệnh trĩ + Hoàng Thị H*** | 0366214*** | Nứt kẽ hậu môn + Phạm Thu T*** | 0347031*** | Bệnh trĩ + Đỗ Phương T*** | 0393330*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị H*** | 0758226*** | Bệnh trĩ + Ngô Thị T*** | 0917880*** | Bệnh Hậu Môn + Phùng Phương T*** | 0936888*** | Bệnh trĩ + Tran Thi Phuong T*** | 0352313*** | Bệnh trĩ + Lê Thị M*** | 0816180*** | Bệnh trĩ + Mai Huyền T*** | 0947023*** | Bệnh trĩ + Phạm Bảo N*** | 0936039*** | Bệnh trĩ + Trần Thị Thu H*** | 0389607*** | Bệnh trĩ + Võ D*** | 0877771*** | Bệnh trĩ + Vũ Thị U*** | 0913316*** | Bệnh trĩ + Lê Thị H*** | 0384150*** | Bệnh Xã Hội + Nguyễn Thị N*** | 0383635*** | Nứt kẽ hậu môn + Hồng N*** | 0946241*** | Bệnh trĩ + Ngô Thu H*** | 0344542*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Hữu N*** | 0858021*** | Bệnh Hậu Môn + Trần Thị D*** | 0916555*** | Bệnh trĩ + Hà Thị N*** | 0899200*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Trung N*** | 0866170*** | Nứt kẽ hậu môn + Hồ Thị H*** | 0924165*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Mỹ H*** | 0834191*** | Bệnh trĩ + Lâm Hồng B*** | 0339751*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn N*** | 0949043*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị P*** | 0758565*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị N*** | 0397049*** | Bệnh trĩ + Trần Ngọc L*** | 0915448*** | Nứt kẽ hậu môn + Trần Quang L*** | 0386233*** | Bệnh trĩ + Nguyen T*** | 0339590*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Phương D*** | 0326671*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị Thu T*** | 0385627*** | Nứt kẽ hậu môn + Hồ Chính T*** | 0782796*** | Bệnh Xã Hội + Dương Quốc C*** | 0368476*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Mạnh T*** | 0912933*** | Nứt kẽ hậu môn + Trương Hồng T*** | 0886027*** | Bệnh trĩ + Lê Tiến D*** | 0364866*** | Bệnh trĩ + Khúc Mạnh H*** | 0365607*** | Bệnh trĩ + Đỗ Minh N*** | 0353930*** | Bệnh trĩ + Hoàng Văn H*** | 0333403*** | Bệnh Hậu Môn + Trần Xuân N*** | 0336355*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị T*** | 0342977*** | Bệnh trĩ + Dương Thị H*** | 0353344*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị N*** | 0355250*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị N*** | 0836542*** | Bệnh trĩ + Bùi Trọng P*** | 0852140*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị P*** | 0913270*** | Bệnh trĩ + Đào Đức T*** | 0813662*** | Bệnh trĩ + Lê Văn T*** | 0327063*** | Nứt kẽ hậu môn + Từ Ngọc Q*** | 0854058*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Thu T*** | 0868102*** | Bệnh trĩ + Phan Huy H*** | 0855712*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Phương T*** | 0399850*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị P*** | 0945151*** | Bệnh trĩ + Doanh Văn K*** | 0383660*** | Bệnh trĩ + Hoàng Thị Thùy T*** | 0356380*** | Bệnh trĩ
x