Đại tiện khó là gì? Tại sao bị đại tiện khó

06-07-2019 Tham vấn: BS. Bác sĩ chuyên khoa I

Đại tiện khó là biểu hiện bình thường do chế độ ăn uống, tuy nhiên, nếu bị đại tiện khó kéo dài, lâu ngày thì đại tiện khó sẽ là một chứng bệnh, là biểu hiện của rất nhiều những bệnh về hậu môn khác

Đại tiện khó là biểu hiện bình thường do chế độ ăn uống, tuy nhiên, nếu bị đại tiện khó kéo dài, lâu ngày thì đại tiện khó sẽ là một chứng bệnh, là biểu hiện của rất nhiều những bệnh về hậu môn khác

Hỏi bác sĩ Xem thêm